Nagrywanie dysku CD lub DVD w programie Windows Media Player

Program Windows Media Player umożliwia odtwarzanie dźwiękowych dysków CD, dysków CD z danymi oraz dysków DVD z danymi: muzyką lub plikami wideo (takie dyski są też nazywane multimedialnymi dyskami CD). Można również odtwarzać dyski CD wideo (VCD), które przypominają dyski DVD, ale jakość obrazu wideo nie jest w ich przypadku tak wysoka.

Jeśli masz stację dysków DVD i zgodny dekoder DVD zainstalowany na komputerze, możesz za pomocą programu Windows Media Player odtwarzać dyski DVD wideo (na takich dyskach DVD są rozpowszechniane filmy). Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący o braku dekodera DVD, wybierz pozycję Pomoc w sieci Web w oknie dialogowym komunikatu o błędzie, aby dowiedzieć się, jak możesz uzyskać dekoder.

Aby odtworzyć dysk CD lub DVD

  1. Włóż do stacji dysków dysk, który chcesz odtworzyć.

    Zwykle w tym momencie rozpoczyna się automatyczne odtwarzanie dysku. Jeśli tak się nie dzieje lub chcesz odtworzyć dysk, który znajduje się już w stacji dysków, otwórz program Windows Media Player, a następnie w bibliotece odtwarzacza wybierz w okienku nawigacji nazwę dysku.
  2. Jeśli w stacji dysków jest dysk DVD, wybierz tytuł dysku DVD lub nazwę rozdziału.


Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku kodera-dekodera na komputerze lub o konieczności użycia dekodera DVD, to znaczy, że prawdopodobnie próbujesz odtworzyć, nagrać lub zsynchronizować plik, który został skompresowany za pomocą kodera-dekodera, który nie jest domyślnie zawarty w systemie Windows ani programie Windows Media Player. Aby uzyskać więcej informacji o koderach-dekoderach, zobacz Kodery-dekodery: często zadawane pytania.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 15067 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia