Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny)

Dotyczy: Windows 8.1Windows RT 8.1

Za pomocą ustawień uruchamiania systemu Windows można uruchomić system Windows w różnych zaawansowanych trybach rozwiązywania problemów, które pomagają znajdować i naprawiać problemy z komputerem.

Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w ustawieniach komputera

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).
 2. W obszarze Ustawienia komputera naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.
 3. W obszarze Uruchamianie zaawansowane naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz.
 4. Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem. Jeśli nie widać opcji Ustawienia uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.
 5. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania, a następnie pozycję  Uruchom ponownie.
 6. Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednie ustawienie uruchamiania.
 7. Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows

Jeśli nie możesz uruchomić komputera, wykonaj poniższe instrukcje, aby przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Aby wykonać te kroki, musisz podłączyć klawiaturę.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, czy masz nośnik instalacyjny (taki jak dysk DVD lub dysk flash USB):
  • Jeśli masz nośnik instalacyjny systemu Windows 8.1, uruchom komputer z nośnika instalacyjnego. Włóż dysk DVD lub dysk flash USB, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli pojawi się komunikat „Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z dysku DVD”, naciśnij klawisz. Jeśli komunikat się nie pojawi, być może musisz zmienić kolejność rozruchu w ustawieniach systemu BIOS komputera, aby rozruch następował najpierw z dysku DVD lub USB. Gdy zostanie wyświetlona strona Instalowanie systemu Windows, naciśnij lub kliknij pozycję Napraw komputer, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows.
  • Jeśli nie masz nośnika instalacyjnego, trzykrotnie uruchom ponownie komputer za pomocą przycisku zasilania. Spowoduje to uruchomienie środowiska odzyskiwania systemu Windows.
 2. W środowisku odzyskiwania systemu Windows na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania. Jeśli ekran Ustawienia uruchamiania się nie pojawi, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie, a następnie poczekaj na ponowne uruchomienie komputera.
 5. Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednią opcję.
 6. Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Użycie niektórych opcji, takich jak tryb awaryjny, powoduje uruchomienie systemu Windows w postaci ograniczonej — tylko z podstawowymi programami. Inne opcje służą do uruchamiania systemu Windows z zaawansowanymi funkcjami (przeznaczonymi głównie dla administratorów systemu i specjalistów IT). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Microsoft TechNet dla informatyków.