Ustawianie programu Internet Explorer jako przeglądarki domyślnej

Dotyczy: Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7

Komputery z systemem Windows mają domyślnie zainstalowany program Internet Explorer. Jeśli masz problemy z otwarciem programu Internet Explorer, upewnij się, że jest ustawiony jako przeglądarka domyślna, i przypnij go do ekranu startowego oraz paska zadań. Oto procedura ustawiania programu Internet Explorer jako przeglądarki domyślnej:

  1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
  2. Wybierz kartę Programy, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako domyślną.
  3. Wybierz przycisk OK, a następnie zamknij program Internet Explorer.