I. Funkcja DB() lub OR. Funkcja DB() nie może zawierać więcej niż 40 parametry nieoczekiwanie w witrynie programu SharePoint 2010

Dotyczy: SharePoint Server 2010SharePoint Foundation 2010

Objawy


Rozważmy następujący scenariusz. Spróbuj użyć i. DB() funkcji lub OR. DB() funkcji w witrynie programu Microsoft SharePoint Server 2010 lub w witrynie programu Microsoft SharePoint Foundation 2010. Funkcja ma więcej niż 40 parametry zdefiniowane. W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:  
Nie można ukończyć tej akcji.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujących pakietach poprawek:
2276338 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
2266423 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.