Brak opcji pobrania dodatku SP1 dla systemu Windows 7 podczas sprawdzania dostępności aktualizacji za pomocą usługi Windows Update

Dotyczy: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Symptomy


Podczas sprawdzania dostępności aktualizacji za pomocą usługi Windows Update może brakować opcji pobrania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7.

Przyczyna


W niektórych scenariuszach instalacja dodatku SP1 dla systemu Windows 7 może się nie powieść. W celu zminimalizowania liczby takich przypadków dodatek SP1 dla systemu Windows 7 nie jest oferowany przez usługę Windows Update, jeśli dla danego komputera spełniony jest dowolny z następujących warunków:
 • Zainstalowano już dodatek SP1 dla systemu Windows 7 lub nie odinstalowano jeszcze wersji wstępnej dodatku SP1 dla systemu Windows 7.
 • Udostępnienie dodatku SP1 dla systemu Windows 7 wymaga wcześniejszego zainstalowania innej aktualizacji.
 • Na komputerze działa program uniemożliwiający zainstalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows 7.
 • Na komputerze brakuje plików systemowych wymaganych do zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności opisane w poniższych metodach, zaczynając od metody 1. Jeśli zastosowanie metody 1 nie rozwiąże problemu, należy przejść do metody 2.

Metoda 1. Sprawdzenie, czy dodatek SP1 dla systemu Windows 7 nie jest już zainstalowany i czy nie jest używana jego wersja wstępna


W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Przejrzyj sekcję Wersja systemu Windows:
  1. Jeśli wymieniona jest pozycja Service Pack 1, oznacza to, że na komputerze zainstalowano już dodatek SP1 dla systemu Windows 7.
  2. Jeśli po pozycji Service Pack 1 wymieniony jest numer wersji (np. v.153 albo v.720), oznacza to, że na komputerze jest nadal zainstalowana wersja wstępna dodatku SP1 dla systemu Windows 7. Należy odinstalować tę wersję, aby usługa Windows Update zaoferowała opublikowaną wersję dodatku SP1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

   Jak odinstalować dodatek SP1 dla systemu Windows 7.

Metoda 2. Sprawdzenie, czy istnieją oczekujące aktualizacje


Niekiedy usługa Windows Update może nie zaoferować dodatku SP1 dla systemu Windows 7, jeśli na komputerze nie zainstalowano aktualizacji 2454826, 2534366 lub 2533552.

Aby zainstalować te aktualizacje za pomocą usługi Windows Update, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. W okienku nawigacji kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla używanego komputera.
 3. Jeśli zostały wyświetlone jakiekolwiek ważne aktualizacje, kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.
   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 4. Jeśli po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.
 5. Sprawdź, czy w usłudze Windows Update jest teraz dostępny dodatek SP1 dla systemu Windows 7.
Aktualizacje 2454826, 2534366 i 2533552 są też dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o tych aktualizacjach i o tym, jak je zainstalować, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2534366Niepowodzenie próby zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7 na komputerze z zainstalowanymi wszystkimi pakietami językowymi, błąd 0xC0000009A
2533552 Dostępna jest aktualizacja zapobiegająca komunikatowi o błędzie 0xC0000034 podczas próby zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2
2454826 Dostępna jest aktualizacja zwiększająca wydajność i funkcjonalność dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Metoda 3. Sprawdzenie, czy na komputerze nie zainstalowano niezgodnej wersji programu SafeCentral


Dodatek SP1 dla systemu Windows 7 może nie pojawiać się w usłudze Windows Update, jeśli na komputerze zainstalowana jest jedna z określonych wersji programu SafeCentral. SafeCentral to program zabezpieczający produkowany przez firmę SafeCentral, Inc.

Jeśli na komputerze działa program SafeCentral w wersji 2.9.0.0 lub starszej, należy go zaktualizować przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla systemu Windows 7.

Aby ustalić, czy program SafeCentral jest zainstalowany, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje.
 2. Sprawdź, czy na liście programów jest program SafeCentral. Jeśli jest zainstalowany program SafeCentral w wersji 2.9.0.0 lub starszej, odwiedź witrynę firmy SafeCentral w sieci Web, aby uzyskać więcej informacji.

Metoda 4. Sprawdzenie, czy jest używany plik Igdkmd32.sys lub Igdkmd64.sys sterownika zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel i czy jest on uaktualniony


Dodatek SP1 dla systemu Windows 7 nie pojawia się w usłudze Windows Update, jeśli na komputerze znajduje się jeden z następujących plików.
 • Igdkmd32.sys (32-bitowy), wersje od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141
 • Igdkmd64.sys (64-bitowy), wersje od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141
Wiadomo, że te sterowniki powodują problemy z niektórymi aplikacjami korzystającymi z technologii D2D (Direct2D). Na przykład w przypadku używania tych sterowników z programem Poczta usługi Windows Live program ten może w pewnych okolicznościach ulec awarii.

Aby sprawdzić, czy jest używany sterownik zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel i jaka jest jego wersja, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom Narzędzie diagnostyczne DirectX. W tym celu kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg dxdiag w polu Wyszukaj programy i pliki i naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Ekran.
 3. Sprawdź sterownik i wersję sterownika.
 4. Jeśli w systemie jest używany sterownik zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel w wersji z zakresu od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141, odwiedź witrynę producenta komputera w sieci Web i sprawdź, czy jest dostępny nowszy sterownik.
Aktualizacja 2454826 jest też dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft. Ta aktualizacja może ułatwić rozwiązanie tego problemu dzięki zawartym w niej ulepszeniom funkcjonalności i wydajności. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zainstalować tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2454826 Dostępna jest aktualizacja zwiększająca wydajność i funkcjonalność dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Metoda 5. Sprawdzenie, czy nie dostosowano instalacji systemu Windows 7 za pomocą programu vLite


vLite to program innego producenta, służący do dostosowywania instalacji systemu Windows 7. Wiadomo, że program vLite usuwa niektóre składniki systemu Windows. Jeśli wiadomo, że dostosowano instalację systemu Windows 7 za pomocą programu vLite, nie należy oczekiwać, że usługa Windows Update zaoferuje opcję zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7.

Aby uzyskać więcej informacji o znanych problemach, które występują w związku z używaniem programu vLite i próbami zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7, zobacz Dlaczego podczas instalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7 otrzymuję komunikat o błędzie z informacją, że brakuje składników systemu .

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać wersję autonomiczną dodatku SP1 dla systemu Windows 7, zobacz Informacje o instalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7.

Kroki umożliwiające obejście problemu z programem vLite

Jeśli po wypróbowaniu wszystkich czynności opisanych w tym artykule usługa Windows Update nadal nie oferuje opcji zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7, można obejść problem z programem vLite, instalując dodatek SP1 dla systemu Windows 7 z
Centrum pobierania Microsoft.

Ważne Zalecane jest instalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows 7 za pomocą usługi Windows Update. Informacje o instalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 za pośrednictwem usługi Windows Update można znaleźć w temacie
Instalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows . W przypadku decyzji o zastosowaniu obejścia tego problemu przez zainstalowanie dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 z Centrum pobierania Microsoft przed wykonaniem tej operacji należy wykonać poniższe czynności. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2505743 Czynności, jakie należy wykonać przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 z Centrum pobierania Microsoft

Ważne Pominięcie wykonania czynności opisanych w artykule 2505743 z bazy wiedzy może sprawić, że środowisko instalacji dodatku Service Pack z Centrum pobierania Microsoft nie będzie optymalne.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Metoda 6. Pobranie dodatku SP1 dla systemu Windows 7 z Centrum pobierania Microsoft

Jeśli mimo wypróbowania wszystkich wymienionych wcześniej metod nie można odnaleźć dodatku SP1 dla systemu Windows 7 w usłudze Windows Update, należy pobrać go z Centrum pobierania Microsoft.