Zwiększanie widoczności systemu Windows

System Windows 10 zawiera wiele funkcji i opcji dla wszystkich osób, dla których zawartość ekranu jest zbyt mało widoczna. Poniżej przedstawiono tylko kilka z wielu dostępnych sposobów na dostosowanie systemu Windows w celu poprawienia widoczności.

Dostosowywanie rozmiaru i koloru

 • Aby dostosować rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów w ustawieniach ekranu, wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie pozycję Ustawienia > System > Ekran .

 • Aby zastosować kompozycję o dużym kontraście, wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Duży kontrast .

 • Zwiększ rozmiar i widoczność kafelków menu Start. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kafelek, którego rozmiar chcesz zmienić, wybierz polecenie Zmień rozmiar, a następnie wybierz odpowiedni rozmiar.

Rozpoznawanie miejsca wskaźnika na ekranie

 • Zwiększ widoczności myszy przez zmianę koloru i rozmiaru wskaźnika myszy. Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Mysz .

 • Dzięki dodaniu śladów wskaźnika możesz zobaczyć, w którą stronę na ekranie porusza się mysz. Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie pozycję Ustawienia > Urządzenia > Mysz i płytka dotykowa > Dodatkowe opcje myszy. W oknie Właściwości: Mysz wybierz kartę Opcje wskaźnika, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż ślady wskaźnika.

 • Ponadto możesz skonfigurować system Windows tak, aby uzyskiwać wizualną informację zwrotną w odpowiedzi na dotknięcie ekranu. Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie polecenie Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Inne opcje . Następnie wybierz przełącznik opcji Pokaż wskaźnik wizualny, gdy dotknę ekranu.

Powiększanie ekranu

Lupa umożliwia powiększenie całego ekranu lub jego części, dzięki czemu lepiej widać wyrazy i obrazy. Zawiera kilka różnych ustawień, aby lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Aby szybko włączyć Lupę, naciśnij klawisz logo systemu Windows

Ikona logo systemu Windows
+ plus (+). Gdy Lupa jest aktywna, naciśnij klawisz logo systemu Windows
Ikona logo systemu Windows
+ plus (+) lub klawisz logo systemu Windows
Ikona logo systemu Windows
+ minus (-), aby pomniejszyć lub powiększyć okno.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Lupy, zobacz Oglądanie elementów na ekranie przez Lupę.

Używanie Narratora do odczytywania zawartości ekranu

Narrator to wbudowany czytnik zawartości ekranu, który odczytuje na głos tekst na ekranie komputera i opisuje zdarzenia, takie jak powiadomienia lub spotkania w kalendarzu, dzięki czemu z komputera mogą korzystać osoby niedowidzące i niewidome. Aby uruchomić lub zatrzymać Narratora, naciśnij klawisz logo systemu Windows

Ikona logo systemu Windows
+ Enter.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Narratora, zobacz Słuchanie tekstu czytanego na głos przez Narratora.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 27928 — ostatni przegląd: 13.10.2016 — zmiana: 9

Opinia