Używanie programu Internet Explorer w systemie Windows 10

Dotyczy: Internet ExplorerWindows 10

Internet Explorer 11 jest funkcją wbudowaną systemu Windows 10, więc nie musisz jej zainstalować.

  • Aby otworzyć program Internet Explorer, wybierz Start , a następnie wpisz Internet Explorer w polu Wyszukaj . W wynikach wybierz Internet Explorer (Aplikacje komputerowa).

    Obraz przedstawiający wyniki wyszukiwania programu Internet Explorer w menu Start
  • Jeśli nie możesz znaleźć programu Internet Explorer na swoim urządzeniu, musisz dodać go jako funkcję. Wybierz Start > Wyszukaj  i wpisz Funkcje systemu Windows. W wynikach wybierz Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows i sprawdź, czy pole obok pozycji Internet Explorer 11 jest zaznaczone. Wybierz OK i ponownie uruchom urządzenie. 
  • Wskazówka: ulubione aplikacje można przypiąć do paska zadań. Otwórz aplikację lub program, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) ikonę na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Przypnij do paska zadań .