Używanie narzędzia sprawdzania plików systemowych w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Narzędzie sprawdzania plików systemowych w systemie Windows 10 sprawdza problemy z plikami na komputerze. Aby je uruchomić, wykonaj następujące czynności:

  • Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows 10, a następnie ponownie uruchom komputer. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Aktualizowanie systemu Windows 10.
  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wiersz polecenia i na liście wyników kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj pozycję Wiersz polecenia (aplikacja klasyczna). Wybierz opcję Uruchom jako administrator, a następnie wybierz opcję Tak.
  • Wpisz DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth (pamiętaj o spacjach przed każdym znakiem „/”), a następnie naciśnij klawisz Enter. (Uwaga: rozpoczęcie tego kroku może potrwać kilka minut, a wykonanie nawet do 30 minut).
  • Po wyświetleniu komunikatu „Operacja ukończona pomyślnie” wpisz sfc /scannow (pamiętaj o spacji między „sfc” a „/”) i naciśnij klawisz Enter.
  • Po wyświetleniu komunikatu o ukończeniu weryfikacji wpisz exit.