Używanie narzędzia sprawdzania plików systemowych w systemie Windows 10


Dostępne w systemie Windows 10 narzędzie sprawdzania plików systemowych wyszukuje uszkodzone pliki systemowe. Jest zalecane dla użytkowników zaawansowanych. Aby je uruchomić:

  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyrażenie Wiersz polecenia. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem) myszy pozycję Wiersz polecenia (Aplikacja komputerowa) w wynikach wyszukiwania, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  • Wpisz wyrażenie DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth (zwróć uwagę na odstępy przed każdym znakiem „/”). (Uwaga: rozpoczęcie tego kroku może potrwać kilka minut, a wykonanie nawet do 30 minut).
  • Wprowadź wyrażenie sfc/scannow (zwróć uwagę na spacje między elementami „sfc” i „/”).