Jak w aplikacji Microsoft Edge sprawdzić, czy można ufać witrynie internetowej

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

Jeśli w aplikacji Microsoft Edge widzisz przycisk blokady obok adresu witryny internetowej, oznacza to, że:

  • Dane wysyłane i odbierane z witryny internetowej są szyfrowane, co utrudnia innym osobom dostęp do tych informacji.

  • Witryna internetowa jest zweryfikowana, co oznacza, że firma prowadząca witrynę posiada certyfikat potwierdzający jej własność. Kliknij przycisk blokady, aby zobaczyć, kto jest właścicielem witryny i kto dokonał weryfikacji.

  • Szary przycisk blokady oznacza, że witryna internetowa jest szyfrowana i zweryfikowana, zielony oznacza, że aplikacja Edge Microsoft uważa tę witrynę za autentyczną z wyższym prawdopodobieństwem. Jest tak, ponieważ witryna używa certyfikatu weryfikacji rozszerzonej, co wymaga bardziej rygorystycznego procesu weryfikacji tożsamości.