Zarządzanie ustawieniami języka i wyświetlania w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Dodawanie języka

W Ustawieniach można dodać język, ustawić język wyświetlania lub zainstalować pakiet językowy, aby zmienić język używany w systemie Windows 10, aplikacjach i witrynach internetowych. Dodanie języka umożliwia ustawienie kolejności preferowanych języków dla stron internetowych i aplikacji, a także zmianę języka klawiatury.

Zmiana języka wyświetlania

Wybrany język wyświetlania zmienia domyślny język używany przez funkcje systemu Windows, takie jak Ustawienia i Eksplorator plików.

Instalowanie pakietu językowego

Jeśli język jest widoczny w obszarze Preferowane języki, ale nie jest wyświetlany na liście języków wyświetlania systemu Windows, musisz najpierw zainstalować jego pakiet językowy (o ile jest on dostępny dla posiadanej wersji systemu Windows 10).

Jednojęzyczna wersja systemu Windows 10

  • Jeśli zostanie wyświetlona informacja „Dozwolony jest tylko jeden pakiet językowy” lub „Twoja licencja na system Windows obsługuje tylko jeden język wyświetlania”, oznacza to, że posiadasz wersję systemu Windows 10 z pojedynczym językiem.