Aktualizacja sterowników w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Przed rozpoczęciem

 • Aktualizacje sterowników systemu Windows 10 i wielu urządzeń (takich jak karty sieciowe, monitory, drukarki i karty wideo) są automatycznie pobierane i instalowane za pośrednictwem usługi Windows Update. Już prawdopodobnie masz najnowsze sterowniki, ale jeśli chcesz ręcznie zaktualizować lub ponownie zainstalować sterownik, oto jak:
  Zaktualizuj sterownik przy pomocy Menedżera urządzeń.

Aktualizacja sterownika urządzenia

 • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz „menedżer urządzeń”, a następnie w wynikach kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 • Wybierz kategorię, aby wyświetlić nazwy urządzeń, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) to, które chcesz zaktualizować.
 • Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.
 • Wybierz opcję Aktualizuj sterownik.
 • Jeśli system Windows nie znajduje nowego sterownika, możesz spróbować znaleźć go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonać podane w niej instrukcje.

Ponowne instalowanie sterownika urządzenia

 • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz „menedżer urządzeń”, a następnie w wynikach kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij i przytrzymaj) nazwę urządzenia i wybierz opcję Odinstaluj.
 • Uruchom ponownie komputer.
 • System Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

Więcej pomocy