Aktualizacja sterowników w systemie Windows 10


Aktualizacje sterowników systemu Windows 10 i wielu urządzeń (takich jak karty sieciowe, monitory, drukarki i karty wideo) są automatycznie pobierane i instalowane za pośrednictwem usługi Windows Update.

 • Już prawdopodobnie masz najnowsze sterowniki, ale jeśli chcesz ręcznie zaktualizować lub ponownie zainstalować sterownik, oto jak:
  Zaktualizuj sterownik przy pomocy Menedżera urządzeń.
 • Aktualizacja sterownika urządzenia
  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz „menedżer urządzeń”, a następnie w wynikach kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

  • Wybierz kategorię, aby wyświetlić nazwy urządzeń, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) to, które chcesz zaktualizować.
  • Wybierz opcję Aktualizuj sterownik.
  • Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

  • Jeśli system Windows nie znajduje nowego sterownika, możesz spróbować znaleźć go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonać podane w niej instrukcje.

 • Ponowne instalowanie sterownika urządzenia
  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz „menedżer urządzeń”, a następnie w wynikach kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij i przytrzymaj) nazwę urządzenia i wybierz opcję Odinstaluj.
  • Uruchom ponownie komputer.
  • System Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.
 • Jeśli zaktualizowanie ani ponowne zainstalowanie nie rozwiązało problemu, patrz Narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update
 • Jeśli nie widać pulpitu i zamiast tego widać niebieski, czarny lub pusty ekran, patrz Rozwiązywanie problemów typu niebieski ekran lub Rozwiązywanie problemów z czarnym lub pustym ekranem.