Zmiana domyślnej przeglądarki w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

  • Wybierz przycisk Start , a następnie wpisz Domyślne aplikacje.
  • W wynikach wyszukiwania wybierz Domyślne aplikacje.
  • W sekcji Przeglądarka sieci Web wybierz na liście bieżącą przeglądarkę, a następnie wybierz Microsoft Edge lub inną przeglądarkę.

    Domyślne ustawienia przeglądarki