Grupa domowa została usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803)

Dotyczy: Windows 10

Grupa domowa została usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). Ale nadal można udostępniać drukarki i pliki za pomocą funkcji wbudowanych w system Windows 10.

Poniżej więcej informacji o tym, co się zmieniło a co — nie.

Co się zmieniło?

Po zaktualizowaniu komputera do systemu Windows 10 (wersja 1803):

  • Grupa domowa nie będą widoczna w Eksploratorze plików.
  • Grupa domowa nie jest widoczna w Panelu sterowania, co oznacza, że nie można jej utworzyć, przyłączyć się, ani usunąć.
  • Grupa domowa nie będzie widoczna na ekranie rozwiązywania problemów w menu ustawienia  > aktualizacje i zabezpieczenia  > Rozwiązywanie problemów .
  • Nie będziesz mieć możliwości udostępniania nowych plików ani drukarek w grupie domowej.

Co się nie zmieniło?

Pliki, foldery i drukarki udostępniane wcześniej w Grupie domowej będą nadal udostępniane. Oznacza to, że:

  • Udostępnione foldery robocze nadal będą dostępne. Możesz je otworzyć z Eksploratora plików, wpisując nazwę komputera i udostępnionego folderu w tym formacie: \\homePC\SharedFolderName.
  • Jeżeli konto użytkownika zostało ustawione na komputerze do udostępniania, można go nadal używać do udostępniania.
  • Nadal można uzyskać dostęp do udostępnianych drukarek za pomocą okna dialogowego Drukowanie.