Ochrona urządzenia w programie Zabezpieczenia Windows

Dotyczy: Windows 10Security

Usługa Zabezpieczenia Windows oferuje następujące wbudowane opcje zabezpieczeń, aby chronić urządzenie przed atakami złośliwego oprogramowania.

Aby uzyskać dostęp do funkcji opisanych poniżej, wpisz w polu wyszukiwania na pasku zadań frazę zabezpieczenia windows i z wyświetlonych wyników wybierz opcję Zabezpieczenia urządzenia.

Izolacja rdzenia


Izolacja rdzenia zapewnia dodatkową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i innymi atakami przez izolowanie procesów komputera z systemu operacyjnego i urządzenia. Wybierz opcję Szczegóły izolacji rdzenia, aby włączyć, wyłączyć lub zmienić ustawienia dla podstawowych funkcji izolacji.

Check the core isolation details

Integralność pamięci

Integralność pamięci to funkcja Izolacji rdzenia. Włączając opcję Integralność pamięci można zapobiec dostępowi złośliwego kodu do procesów wysokich zabezpieczeń w przypadku ataku.

Memory integrity details under core isolation

Moduł zabezpieczeń


Moduł zabezpieczeń zapewnia dodatkowe szyfrowanie dla danego urządzenia.

Szczegóły modułu zabezpieczeń

Security processor details link

W tym miejscu znajdziesz informacje o producencie modułu zabezpieczeń oraz numery wersji, a także informacje o statusie modułu zabezpieczeń. Wybierz Szczegóły modułu zabezpieczeń i na stronie ze szczegółami wybierz opcję Rozwiązywanie problemów z modułem zabezpieczeń, aby uzyskać dodatkowe informacje i opcje.

Rozwiązywanie problemów z modułem zabezpieczeń

Poniżej przedstawiamy opcje zaawansowane rozwiązywania problemów z modułem zabezpieczeń. 

Komunikaty o błędach

W tym miejscu będą wyświetlane wszelkie komunikaty o błędach modułu zabezpieczeń. Poniżej przedstawiono listę komunikatów o błędach, które mogą być wyświetlane:

 • Wymagana jest aktualizacja oprogramowania firmowego Twojego procesora zabezpieczeń (modułu TPM).
 • Moduł TPM jest wyłączony i wymaga interwencji użytkownika.
 • Magazyn modułu TPM jest niedostępny. Wyczyść moduł TPM.
 • Funkcja zaświadczania kondycji urządzenia jest niedostępna. Wyczyść moduł TPM.
 • Funkcja zaświadczania kondycji urządzenia nie jest obsługiwana na tym urządzeniu.
 • Twój moduł TPM jest niezgodny z używanym oprogramowaniem układowym i może nie działać poprawnie.
 • Brak dziennika mierzonego rozruchu modułu TPM. Spróbuj uruchomić ponownie urządzenie.
 • Wystąpił problem z Twoim modułem TPM. Spróbuj uruchomić ponownie urządzenie.

Jeśli nadal napotykasz problemy po zareagowaniu na komunikat o błędzie, poproś o pomoc producenta urządzenia.

Wyczyść TPM

Wybierz Wyczyść TPM, aby zresetować moduł zabezpieczeń do ustawień domyślnych. Pamiętaj o zrobieniu kopii zapasowej danych przed wyczyszczeniem modułu TPM.

Zbierz dzienniki

Wybierz Zbierz dzienniki, aby zebrać więcej informacji, które mogą ułatwić zrozumienie problemów z modułem zabezpieczeń. Dzienniki są zapisywane w folderze na pulpicie.

Bezpieczny rozruch


Bezpieczny rozruch uniemożliwia zaawansowanemu i niebezpiecznemu złośliwemu oprogramowaniu zwanemu rootkit — ładowanie podczas uruchamiania urządzenia. Programy typu rootkit używają takich samych uprawnień co system operacyjny i uruchamiają się przed nim, co znaczy, że mogą się całkowicie ukryć. Programy typu rootkit często są częścią całego pakietu całego złośliwego oprogramowania, które może pomijać lokalne logowanie, rejestrować hasła i klawisze, transferować prywatne pliki i przechwytywać dane kryptograficzne.

Może być konieczne wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu, aby uruchomić niektóre karty graficzne, sprzęt lub systemy operacyjne komputera, takie jak Linux lub starsze wersje systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak wyłączyć i ponownie włączyć bezpieczny rozruch.

Możliwości zabezpieczeń sprzętu


W dolnej części ekranu zabezpieczeń urządzenia pojawi się jeden z następujących komunikatów, wskazując możliwości zabezpieczeń urządzenia.

Twoje urządzenie spełnia wymagania standardowych zabezpieczeń sprzętowych

Oznacza to, że urządzenie obsługuje integralność pamięci i izolację rdzenia oraz ma:

 • Moduł TPM 2.0 (Twój moduł zabezpieczeń)
 • Włączony bezpieczny rozruch
 • DEP
 • UEFI MAT

Twoje urządzenie spełnia wymagania zwiększonych zabezpieczeń sprzętowych

To oznacza, że poza spełnieniem wszystkich standardowych wymagań zabezpieczeń sprzętu, urządzenia również ma włączoną integralność pamięci.

Twoje urządzenie przekracza wymagania zwiększonych zabezpieczeń sprzętowych

To oznacza, że poza spełnieniem wszystkich rozszerzonych wymagań zabezpieczeń sprzętu urządzenia również ma włączoną funkcję ochrony SMM (System Management Mode).

Standardowe zabezpieczenia sprzętowe są nieobsługiwane

Oznacza to, że urządzenie nie spełnia co najmniej jednego ze standardowych wymagań zabezpieczeń sprzętu.

Więcej informacji i zasoby dotyczące rozwiązywania problemów


Więcej informacji na temat ochrony antywirusowej i zapory w usłudze Zabezpieczenia Windows 

Zabezpieczenia Windows to wbudowana aplikacja zabezpieczająca dostarczana z systemem Windows 10. Obejmuje ona program antywirusowy Windows Defender i zaporę Windows Defender.

Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów

 • Jeśli program Zabezpieczenia Windows jest wyświetlany w nieprawidłowym języku, wykonaj wskazówki zawarte w temacie Pakiety językowe systemu Windows, aby spowodować jego wyświetlanie w wybranym języku. W ogólności program Zabezpieczenia Windows używa języka, który ustawiono w systemie Windows 10 w oknie Start  > Ustawienia  > Czas i język
 • Jeśli program Zabezpieczenia Windows blokuje instalację drukarki, można wyłączyć Zaporę Windows Defender na czas instalowania drukarki na komputerze. Aby to zrobić, zobacz Włączanie i wyłączanie Zapory Windows Defender. Po zainstalowaniu drukarki koniecznie włącz zaporę z powrotem.

  Jeśli masz bezprzewodową drukarkę w sieci, do której nie możesz uzyskać dostępu po włączeniu usługi Zabezpieczenia Windows, może być konieczne skonfigurowanie ustawień Zapory Windows Defender zezwalających na taki dostęp. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego procesu, skontaktuj się z producentem drukarki.
 • Jeśli ciągle są wyświetlane monity w wyskakujących okienkach programu Zabezpieczenia Windows, przejdź do tematu Jak wyłączyć wyskakujące okienka w systemie Windows 10 w witrynie Microsoft TechNet (tylko w języku angielskim).

  Jeśli konkretne wyskakujące okienko jest przyczyną problemu, zobacz Jak zamknąć okienko wyskakujące, jeśli Microsoft Edge nie odpowiada.

  Wreszcie problem może być powodowany przez złośliwe oprogramowanie reklamowe, czemu może zapobiec dobry program blokujący reklamy. W sklepie Microsoft Store spróbuj wyszukać według hasła „adblock”, wybierz program blokujący reklamy, zainstaluj go i sprawdź, czy to rozwiąże problem.
 • Jeśli podczas działania usługi Zabezpieczenia Windows występuje błąd sprawdzania zabezpieczeń jądra, problemem może być uszkodzony lub przestarzały sterownik. Aby zbadać i rozwiązać problem, zobacz Aktualizacja sterowników w systemie Windows 10.