Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows

Dotyczy: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 EditionMicrosoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

WPROWADZENIE


Za pomocą tego artykułu można automatycznie ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows. W tym artykule opisano także, jak ręcznie ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows. Liczba bitów komputera wskazuje, ile danych można przetwarzać na danym komputerze, a także określa szybkość przetwarzania danych i maksymalną pojemność pamięci. Aby zoptymalizować wydajność komputera, liczba bitów systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze powinna odpowiadać liczbie bitów komputera.

Ustalanie wersji systemu Windows zainstalowanego na komputerze


Aby ustalić, jaka wersja systemu Windows jest zainstalowana na komputerze, zastosuj poniższe metody (zgodnie z używanym systemem operacyjnym). 

Ikona Informacje
 Uwagi
  • Aby ustalić liczbę bitów związaną z architekturą komputera, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do komputera lub skontaktować się z producentem sprzętu.
  • Na komputerach opartych na procesorach Intel Itanium można uruchamiać tylko 64-bitowe wersje systemu Windows. Na komputerach opartych na procesorach Intel Itanium nie można uruchamiać 32-bitowych wersji systemu Windows. Obecnie 64-bitowe wersje systemu Windows działają tylko na komputerach opartych na procesorach Itanium i AMD64.

NASTĘPNE KROKI


Jeśli przy użyciu tych metod nie można ustalić liczby bitów związanej z architekturą systemu operacyjnego, pozostała część tego artykułu nie okaże się pomocna. Aby uzyskać pomoc, można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z pomocą techniczną, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web.


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.