Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Objaśnienie cyklu pomocy technicznej dla programów .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 oraz .NET Framework 2.0

WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera objaśnienie cyklu pomocy technicznej dla programów .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 oraz .NET Framework 2.0.
Informacje ogólne
Programy .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 oraz .NET Framework 2.0 były wydawane jako indywidualne produkty oparte na platformie w wersjach systemu Windows starszych niż Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

W istocie wszystkie te wersje produktu stanowią warstwy stosu funkcji. Wewnętrznie każda warstwa zawiera wzajemnie wykluczające się składniki. Składniki programu .NET Framework 3.0 są oparte na programie .NET Framework 2.0, a składniki programu .NET Framework 3.5 są oparte zarówno na programie .NET Framework 2.0, jak i na programie .NET Framework 3.0. Przedstawiono to na poniższej ilustracji:

Obraz przedstawiający składniki

Jednym z efektów ubocznych takiej architektury jest to, że program .NET Framework 3.5 nie może działać bez programów .NET Framework 2.0 i .NET Framework 3.0, ponieważ warstwa programu .NET Framework 3.5 nie zawiera aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego (CLR, Common Language Runtime). Dlatego podczas instalowania produktu .NET Framework 3.5 są również instalowane produkty .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1. Podobnie, podczas instalowania produktu .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 są również instalowane produkty .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2. Klienci korzystający z systemu Windows XP lub Windows Server 2003 mogą wyświetlać wszystkie te wersje razem z odpowiednimi aktualizacjami w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania:

Obraz przedstawiający odpowiednie aktualizacje

Systemy operacyjne Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 zawierają wbudowane programy .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2. Podobnie, systemy operacyjne Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają wbudowane programy .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1. Dlatego klienci będą widzieć tylko program .NET Framework 3.5 w aplecie Programy i funkcje, jak pokazano na następującej ilustracji:

Obraz apletu Programy i funkcje
Konsekwencje dotyczące cyklu pomocy technicznej
Programy .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 oraz .NET Framework 2.0 były wydawane jako niezależne wersje produktu, dlatego każdy z nich jest objęty niezależnym cyklem pomocy technicznej.

Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, program .NET Framework 3.5 nie może działać bez programów .NET Framework 2.0 i .NET Framework 3.0. W wielu przypadkach rozwiązanie problemów z funkcjami lub lukami w zabezpieczeniach u klientów korzystających z programu .NET Framework 3.5 wymaga rozwiązania problemów w każdej z trzech wersji produktu. W rezultacie mogą wystąpić sytuacje, w których program .NET Framework 3.5 jest objęty pomocą techniczną i wymaga aktualizacji przeznaczonej dla warstw produktu .NET Framework 2.0 lub .NET Framework 3.0, podczas gdy w dokumentacji cyklu pomocy technicznej określona wersja jest wskazana jako nieobjęta pomocą techniczną. Przykładem może być program .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1, który jest obecnie objęty pomocą techniczną. Jednak świadczenie pomocy technicznej dla programu .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 zostało zakończone w dniu 2011-07-12.

W takich przypadkach pomoc techniczna dla autonomicznych instalacji programu .NET Framework 3.0 przestała być dostępna. Jednak dopóki program .NET Framework 3.5 pozostanie objęty pomocą techniczną, firma Microsoft będzie świadczyć pomoc techniczną dla składników programów .NET Framework 2.0 oraz .NET Framework 3.0 w przypadku klientów, którzy zainstalowali program .NET Framework 3.5.

Ponadto systemy Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 zawierają wbudowane programy .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2, a systemy Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają wbudowane programy .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1, dlatego te wersje będą objęte pomocą techniczną w ramach odpowiednich systemów operacyjnych, dopóki będzie dostępna pomoc techniczna dla tych wersji programu .NET.

UwagaProgram .NET Framework 3.5 jest objęty pomocą techniczną tylko na poziomie dodatku SP1, razem z programami .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2. Nie jest już dostępna pomoc techniczna dla oryginalnej wersji programu .NET Framework 3.5 razem z programami .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2696944 — ostatni przegląd: 04/06/2012 15:01:00 — zmiana: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbinfo kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity KB2696944
Opinia
/html>