Komunikat o błędzie zatrzymania w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2: "Stop kod błędu 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" lub "Stop kod błędu 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA)"

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 979538
Jak sprawdzić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie problemu? Dodaliśmy ten problem do naszej Zrzut pamięci diagnostycznych który może potwierdzić.
Symptomy
Na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie zatrzymania:
Stop 0x0000007E)<parameter1></parameter1>, <parameter2></parameter2>, <parameter3></parameter3>, <parameter 4=""></parameter>)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
STOP 0x00000050)<parameter1></parameter1>, 0 lub 1, <parameter 3=""></parameter>0)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
To zachowanie występuje, gdy odłączysz urządzenie wideo USB lub przy wyłączeniu komputera.

Zwróć uwagę
  • Parametry tego komunikatu o błędzie zależą od konfiguracji komputera.
  • Nie wszystkie błędy Stop "0x0000007E" lub "0x00000050" są powodowane przez ten problem.
Przyczyna
Ten problem występuje z powodu sytuacji wyścigu w sterowniku USB Video, gdy urządzenie wideo USB jest odłączane.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Zwróć uwagę Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Zwróć uwagę "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Poprawka dostępna jest jedynie dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o pliku

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7 i Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze można znaleźć w sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywisty system operacyjny, który dotyczy każdej poprawki.
  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7" sekcji. Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki z wykazu zabezpieczeń (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ks.sys6.1.7600.16543190,97604-Mar-201003:57x 86
Ks.sys6.1.7600.20659190,97604-Mar-201003:53x 86
Usbvideo.sys6.1.7600.16543146,30404-Mar-201004:04Nie dotyczy
Usbvideo.sys6.1.7600.20659146,30404-Mar-201004:01Nie dotyczy
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ks.sys6.1.7600.16543243,71204-Mar-201004:32x 64
Ks.sys6.1.7600.20659243,71204-Mar-201004:31x 64
Usbvideo.sys6.1.7600.16543184,83204-Mar-201004:40x 64
Usbvideo.sys6.1.7600.20659184,83204-Mar-201004:39x 64
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ks.sys6.1.7600.16543649,72804-Mar-201003:47IA-64
Ks.sys6.1.7600.20659649,72804-Mar-201003:47IA-64
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, wyłącz wszystkie urządzenia zgodne z USB Video Class.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Package_for_kb979538_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumNie dotyczy2,37204-Mar-201011:56Nie dotyczy
Package_for_kb979538_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumNie dotyczy2,42304-Mar-201011:56Nie dotyczy
Aktualizacja bf.mumNie dotyczy1,84604-Mar-201011:56Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_57805b62f719089a.manifestNie dotyczy2,60904-Mar-201008:08Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_580529fe10395c5f.manifestNie dotyczy2,60904-Mar-201008:00Nie dotyczy
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_2dfb89901bc8b78d.manifestNie dotyczy2,09304-Mar-201008:06Nie dotyczy
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_2e80582b34e90b52.manifestNie dotyczy2,09304-Mar-201007:58Nie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Amd64_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_b39ef6e6af7679d0.manifestNie dotyczy2,61104-Mar-201009:16Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_b423c581c896cd95.manifestNie dotyczy2,61104-Mar-201008:58Nie dotyczy
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_8a1a2513d42628c3.manifestNie dotyczy2,09704-Mar-201009:14Nie dotyczy
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_8a9ef3aeed467c88.manifestNie dotyczy2,09704-Mar-201008:54Nie dotyczy
Package_for_kb979538_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumNie dotyczy2,80604-Mar-201011:56Nie dotyczy
Package_for_kb979538_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumNie dotyczy2,86504-Mar-201011:56Nie dotyczy
Aktualizacja bf.mumNie dotyczy2,27604-Mar-201011:56Nie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ia64_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_5781ff58f7171196.manifestNie dotyczy2,61004-Mar-201009:07Nie dotyczy
Ia64_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_5806cdf41037655b.manifestNie dotyczy2,61004-Mar-201008:56Nie dotyczy
Package_for_kb979538_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumNie dotyczy1,66004-Mar-201011:56Nie dotyczy
Package_for_kb979538_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumNie dotyczy1,68304-Mar-201011:55Nie dotyczy
Aktualizacja bf.mumNie dotyczy1,65804-Mar-201011:56Nie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 979538 — ostatni przegląd: 01/19/2015 00:43:00 — zmiana: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbmdd kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB979538 KbMtpl
Opinia