Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

nowa przeglądarka Microsoft Edge  zawiera wbudowane opcje ułatwień dostępu ułatwiające przeglądanie sieci Web w taki sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

W tym artykule

Powiększanie tekstu

Czytanie na głos zawartości strony internetowej

Wygodniejsze czytanie

Pobieranie opisów obrazów dla czytników zawartości ekranu

Kontur o wysokiej widoczności

Przeglądanie sieci Web przy użyciu klawiatury

Przeglądanie przy użyciu kursora

Przeglądanie kart

Używanie dużego kontrastu w celu zwiększenia czytelności

Pytaj przed zamknięciem okien z kartami

Dostosowywanie stylu napisów

Windows 11 

W systemie Windows 11 wszystkie funkcje ułatwień dostępu można znaleźć na jednej stronie ustawień w przeglądarce Microsoft Edge.

 • Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia i nie tylkoUstawienia > Ułatwienia dostępu.

Powiększanie tekstu

Aby powiększyć pojedynczą stronę w przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko , a następnie wybierz pozycję Powiększ , Pomniejsz, lub Pełny ekran .

Możesz też użyć następujących skrótów klawiaturowych:

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

  Ctrl + znak plus (+)

Powiększenie o 25%

  Ctrl + znak minus (-)

Pomniejszenie o 25%

 Ctrl + zero (0)

Resetowanie poziomu powiększenia do wartości domyślnej

  Ctrl + kółko przewijania w górę

Powiększenie

  Ctrl + kółko przewijania w dół

Pomniejszenie

  F11

Przełączanie między widokiem pełnoekranowym a wyjściem z widoku pełnoekranowego

Aby ustawić domyślny poziom powiększenia dla wszystkich witryn internetowych w przeglądarce Microsoft Edge, przejdź do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Ułatwienia dostępu i wybierz odpowiedni poziom powiększenia z menu rozwijanego w obszarze Powiększenie strony.

Łatwo zarządzaj poziomami powiększenia dla określonych witryn, wybierając pozycję Poziomy powiększenia.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge umożliwiające dostosowanie powiększenia strony.

Możesz również powiększyć tekst w systemie Windows. Zmiany wprowadzone w tym miejscu będą stosowane do większości tekstu na urządzeniu.

 • W systemie Windows 11 wybierz kolejno pozycje Start  Ustawienia   > Ułatwienia dostępu  > Rozmiar tekstu. Przeciągaj suwak, dopóki przykładowy tekst nie będzie łatwy do przeczytania, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

 • W systemie Windows 10 przejdź do pozycji Start   > Ustawienia   > Ułatwienia dostępu  > Wyświetlacz  > Powiększenie rozmiaru tekstu. Przeciągaj suwak, dopóki przykładowy tekst nie będzie łatwy do przeczytania, a następnie wybierz pozycję Zastosuj

Czytanie na głos zawartości strony internetowej

Przeglądarka Microsoft Edge umożliwia czytanie na głos wiadomości, artykułów sportowych i innych stron internetowych. Po otwarciu strony wybierz i przytrzymaj (klikając prawym przyciskiem myszy) dowolne miejsce na stronie, a następnie wybierz pozycję Czytaj na głos . Możesz też wybrać pozycję Ustawienia i nie tylko, a następnie Czytaj na głos

Możesz też użyć następującego skrótu klawiaturowego:

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

  Ctrl+Shift+U

Rozpoczynanie lub zatrzymywanie czytania na głos

Wygodniejsze czytanie

Czytnik immersyjny w przeglądarce Microsoft Edge zapewnia bardziej przejrzysty i prostszy układ, który mniej rozprasza uwagę. Możesz zmienić motyw i rozmiar tekstu, aby zapewnić sobie największy komfort.

 1. W przeglądarce Microsoft Edge przejdź do strony, którą chcesz przeczytać.

 2. Wybierz pozycję Przejdź do czytnika immersyjnego na pasku adresu (jest on dostępny tylko na niektórych stronach).

 3. W obszarze Preferencja dotycząca tekstu wybierz rozmiar tekstu i zmień motyw strony na jedną z 23 opcji.

W przypadku czytnika immersyjny możesz użyć następującego skrótu klawiaturowego:

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

  F9

Wprowadzanie lub zamykanie czytnika immersyjnego

Zobacz Korzystanie z czytnika immersyjnego w przeglądarce Microsoft Edge

Pobieranie opisów obrazów od firmy Microsoft

Przeglądarka Microsoft Edge może wykrywać obrazy bez etykiet i generować opisy. Opisy obrazów mogą być odczytywane na głos przez czytniki zawartości ekranu w języku angielskim, hiszpańskim, japońskim, portugalskim i chińskim uproszczonym. 

Aby włączyć tę funkcję:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Ułatwienia dostępu , a następnie włącz opcję Pobierz opisy obrazów od firmy Microsoft dla czytników zawartości ekranu i zaznacz pozycję Tak, zgadzam się.

 3. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Microsoft Edge automatycznie wygeneruje opisy obrazów bez etykiet w dowolnej witrynie internetowej.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge dla opcji Pobierz opisy obrazów.

Wskaźnik fokusu o wysokiej widoczności 

Wskaźnik fokusu o wysokiej widoczności tworzy czarno-biały kontur wokół elementu na stronie, na którym znajduje się fokus. Kontur pojawi się, gdy wybierzesz link lub obszar tekstu oraz gdy korzystasz z nawigacji za pomocą klawiatury, na przykład klawisza Tab.

Aby włączyć tę funkcję:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Ułatwienia dostępu i włącz opcję Pokaż kontur o wysokiej widoczności wokół obszaru fokusu na stronie.

 3. Gdy ta funkcja jest włączona, wokół elementu, na którym znajduje się fokus na dowolnej stronie sieci web, pojawia się przez trzy sekundy czarno-biały kontur.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge dla konspektu o wysokiej widoczności.

Przeglądanie sieci Web przy użyciu klawiatury

Za pomocą samej klawiatury możesz szybko przenosić fokus między głównymi okienkami przeglądarki, takimi jak:

 • Karty przeglądarki

 • pasek adresu i wyszukiwania,

 • pasek ulubionych (jeśli jest dostępny),

 • Zawartość strony

 • Określone okna podręczne

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

  F6

Przenoszenie fokusu do następnego okienka przeglądarki

Shift+F6

Przenoszenie fokusu do poprzedniego okienka przeglądarki

Ctrl + F6

Przenieś fokus do okienka zawartości sieci Web

Włączanie przeglądania przy użyciu kursora

Aby nawigować po stronach za pomocą kursora tekstu, włącz przeglądanie przy użyciu kursora.

Włącz lub wyłącz przeglądanie przy użyciu kursora tylko dla bieżącej sesji za pomocą skrótu klawiaturowego: 

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

  F7

Włącz lub wyłącz przeglądanie przy użyciu kursora

Włącz przeglądanie przy użyciu kursora na czas nieokreślony, przechodząc do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Ułatwienia dostępu i włącz opcję Nawiguj po stronach przy użyciu kursora tekstowego.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge umożliwiające włączanie przeglądania przy użyciu kursora.

Po włączeniu przeglądania przy użyciu kursora możesz przemieszczać kursor w obrębie strony za pomocą klawiszy strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz klawiszy Home, Page Up i Page Down na klawiaturze.

Aby zaznaczyć tekst, obrazy lub inne elementy na stronie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas przesuwania kursora. 

Aby na przykład otworzyć menu obrazu na stronie:

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przenieść kursor bezpośrednio przed obrazem.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas przesuwania kursora za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć obraz.

 3. Następnie naciśnij klawisze Shift+F10 , aby otworzyć menu obrazu.

Z tego menu możesz na przykład skopiować obraz do schowka lub przeprowadzić wyszukiwanie wizualne za pomocą obrazu.

Przeglądanie kart

Za pomocą klawisza Tab możesz szybko przechodzić między elementami na ekranie, takimi jak:

 • Linki w postaci tekstu lub obrazów

 • Pola tekstowe w formularzach internetowych

 • Pasek adresu i wyszukiwania

 • Przyciski na pasku narzędzi

 • Karty przeglądarki

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Klawisz Tab

Przenieś fokus do następnego elementu

Kombinacja klawiszy: Shift + Tab

Przenieś fokus do poprzedniego elementu

Po przeniesieniu fokusu na karty, menu lub listy przeglądarki możesz użyć klawiszy strzałek W górę, W dół, W lewo i W prawo, aby przenieść fokus z jednego elementu na drugi. 

Możesz również zmienić rozmieszczenie kart przeglądarki (jeśli masz otwartą więcej niż jedną) lub elementów na pasku ulubionych. Aby przenieść element za pomocą poleceń klawiaturowych, musisz ustawić fokus na tym elemencie.

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Alt + Shift + strzałka w lewo

Przenoszenie elementu objętego fokusem w lewo

Alt + Shift + strzałka w prawo

Przenoszenie elementu objętego fokusem w prawo

Alt + Shift + strzałka w górę

Przenoszenie elementu objętego fokusem w górę

Alt + Shift + strzałka w dół

Przenoszenie mającego fokus elementu w dół

Zobacz więcej skrótów klawiaturowych dla przeglądarki Microsoft Edge

Używanie dużego kontrastu w celu zwiększenia czytelności

Tryb dużego kontrastu sprawia, że ekran jest bardziej czytelny dzięki wyraźniejszym kolorom.

Włącz lub wyłącz tryb dużego kontrastu za pomocą skrótu klawiaturowego: 

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Lewy Alt + lewy Shift + Print Screen

Włącz lub wyłącz tryb dużego kontrastu

Dostosowywanie motywu o dużym kontraście w systemie Windows: 

 • W systemie Windows 11 wybierz pozycję Start  Ustawienia   > Ułatwienia dostępu Motywy kontrastu. Wybierz motyw z menu rozwijanego, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

 • W systemie Windows 10 przejdź do pozycji Start   > Ustawienia   > Ułatwienia dostępu  > Duży kontrast. W obszarze Użyj dużego kontrastu ustaw dla opcji Włącz duży kontrast wartość Włączone. W obszarze Wybierz motyw wybierz motyw z dużym kontrastem, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

Pytaj przed zamknięciem okien z kartami

W przeglądarce Microsoft Edge można zapobiec zamykaniu okna z wieloma otwartymi kartami, prosząc o potwierdzenie przed zamknięciem.

Aby włączyć tę funkcję:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Ułatwienia dostępu i włącz opcję Pytaj przed zamknięciem okna z wieloma kartami.

 3. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Microsoft Edge wyświetli monit o potwierdzenie przed zamknięciem okna lub okien z wieloma otwartymi kartami.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge umożliwiające zapobiegnięcie zamknięciu okna z wieloma kartami.

Dostosowywanie stylu napisów

Ułatw korzystanie z urządzenia bez dźwięku, wyświetlając dźwięk jako tekst. 

Aby uzyskać dostęp do preferencji dotyczących podpisów w przeglądarce Microsoft Edge:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Ułatwienia dostępu , a następnie wybierz opcję Otwórz preferencje systemowe dla podpisów.

Link do menu przeglądarki Microsoft Edge umożliwiający otwarcie preferencji systemowych dotyczących podpisów.

Aby uzyskać dostęp do preferencji dotyczących podpisów w programie Windows:

 • W Windows 11 wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Ułatwienia dostępu  > Podpisy .  W obszarze Podpisy wybierz styl podpisów z menu rozwijanego lub wybierz pozycję Edytuj , aby dostosować podpisy.

 • W Windows 10 wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Podpisy kodowane.      W obszarze Podpisy kodowane wybierz opcje z różnych menu rozwijanych, aby dostosować podpisy.

W tym artykule

Powiększanie strony sieci web

Czytanie na głos zawartości strony internetowej

Wygodniejsze czytanie

Pobieranie opisów obrazów dla czytników zawartości ekranu

Kontur o wysokiej widoczności

Przeglądanie sieci Web przy użyciu klawiatury

Przeglądanie kart

Przeglądanie przy użyciu kursora

Pytaj przed zamknięciem okien z kartami

Funkcje ułatwień dostępu w przeglądarce Microsoft Edge

W przeglądarce Microsoft Edge wszystkie funkcje ułatwień dostępu można znaleźć na jednej stronie ustawień. 

 • Przejdź do obszaru Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

Powiększanie strony sieci web

Aby powiększyć pojedynczą stronę w przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko , a następnie wybierz pozycję Powiększ , Pomniejsz, lub Pełny ekran .

Możesz też użyć następujących skrótów klawiaturowych:

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Przycisk polecenia + Plus (+)

Powiększenie o 25%

 Przycisk polecenia + Minus (-)

Pomniejszenie o 25%

 Przycisk polecenia + 0

Resetowanie poziomu powiększenia do wartości domyślnej

 Ctrl + Przycisk polecenia + F

Przełączanie między widokiem pełnoekranowym a wyjściem z widoku pełnoekranowego

Aby ustawić domyślny poziom powiększenia dla wszystkich witryn internetowych w przeglądarce Microsoft Edge, przejdź do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Ułatwienia dostępu i wybierz odpowiedni poziom powiększenia z menu rozwijanego w obszarze Powiększenie strony.

Łatwo zarządzaj poziomami powiększenia dla określonych witryn, wybierając pozycję Poziomy powiększenia.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge umożliwiające dostosowanie powiększenia strony.

Czytanie na głos zawartości strony internetowej

Przeglądarka Microsoft Edge umożliwia czytanie na głos wiadomości, artykułów sportowych i innych stron internetowych. Po otwarciu strony internetowej wybierz i przytrzymaj (kliknij prawym przyciskiem myszy) dowolne miejsce na stronie, a następnie wybierz pozycję Czytaj na głos . Możesz też przejść do obszaru Ustawienia i nie tylko, a następnie wybrać pozycję Czytaj na głos

Możesz też użyć następującego skrótu klawiaturowego:

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

  Przycisk polecenia + Shift + U

Rozpoczynanie lub zatrzymywanie czytania na głos

Wygodniejsze czytanie

Czytnik immersyjny w przeglądarce Microsoft Edge zapewnia bardziej przejrzysty i prostszy układ, który mniej rozprasza uwagę. Możesz zmienić motyw i rozmiar tekstu, aby zapewnić sobie największy komfort.

 1. W przeglądarce Microsoft Edge przejdź do strony, którą chcesz przeczytać.

 2. Wybierz pozycję Przejdź do czytnika immersyjnego na pasku adresu (jest on dostępny tylko na niektórych stronach).

 3. W obszarze Preferencja dotycząca tekstu wybierz rozmiar tekstu i zmień motyw strony na jedną z 23 opcji.

W przypadku czytnika immersyjny możesz użyć następującego skrótu klawiaturowego:

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

  F9

Wprowadzanie lub zamykanie czytnika immersyjnego

Zobacz Korzystanie z czytnika immersyjnego w przeglądarce Microsoft Edge

Pobieranie opisów obrazów od firmy Microsoft

Przeglądarka Microsoft Edge może wykrywać obrazy bez etykiet i generować opisy. Opisy obrazów mogą być odczytywane na głos przez czytniki zawartości ekranu w języku angielskim, hiszpańskim, japońskim, portugalskim i chińskim uproszczonym. 

Aby włączyć tę funkcję:

 1. Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Ułatwienia dostępu , a następnie włącz opcję Pobierz opisy obrazów od firmy Microsoft dla czytników zawartości ekranu i zaznacz pozycję Tak, zgadzam się.

 3. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Microsoft Edge automatycznie wygeneruje opisy obrazów bez etykiet w dowolnej witrynie internetowej.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge dla opcji Pobierz opisy obrazów.

Wskaźnik fokusu o wysokiej widoczności

Wskaźnik fokusu o wysokiej widoczności tworzy czarno-biały kontur wokół elementu na stronie, na którym znajduje się fokus. Kontur pojawi się, gdy wybierzesz link lub obszar tekstu oraz gdy korzystasz z nawigacji za pomocą klawiatury, na przykład klawisza Tab.

Aby włączyć tę funkcję:

 1. Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Ułatwienia dostępu i włącz opcję Pokaż kontur o wysokiej widoczności wokół obszaru fokusu na stronie.

 3. Gdy ta funkcja jest włączona, wokół elementu, na którym znajduje się fokus na dowolnej stronie sieci web, pojawia się przez trzy sekundy czarno-biały kontur.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge dla konspektu o wysokiej widoczności.

Przeglądanie sieci Web przy użyciu klawiatury

Aby korzystać z klawiatury do przeglądania sieci web, musisz ustawić Preferencje systemu na komputerze Mac.

Przeglądanie kart

Za pomocą klawisza Tab możesz szybko przechodzić między elementami na ekranie, takimi jak:

 • Linki w postaci tekstu lub obrazów

 • Pola tekstowe w formularzach internetowych

 • Pasek adresu i wyszukiwania

 • Przyciski na pasku narzędzi

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Klawisz Tab

Przenieś fokus do następnego elementu

Kombinacja klawiszy: Shift + Tab

Przenieś fokus do poprzedniego elementu

Po przeniesieniu fokusu na karty, menu lub listy przeglądarki możesz użyć klawiszy strzałek W górę, W dół, W lewo i W prawo, aby przenieść fokus z jednego elementu na drugi. 

Możesz również zmienić rozmieszczenie kart przeglądarki (jeśli masz otwartą więcej niż jedną) lub elementów na pasku ulubionych. Aby przenieść element za pomocą poleceń klawiaturowych, musisz ustawić fokus na tym elemencie.

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Option + Shift + strzałka w lewo

Przenoszenie elementu objętego fokusem w lewo

Option + Shift + strzałka w prawo

Przenoszenie elementu objętego fokusem w prawo

Option + Shift + strzałka w górę

Przenoszenie elementu objętego fokusem w górę

Option + Shift + strzałka w dół

Przenoszenie mającego fokus elementu w dół

Włączanie przeglądania przy użyciu kursora

Aby nawigować po stronach za pomocą kursora tekstu, włącz przeglądanie przy użyciu kursora.

Włącz lub wyłącz przeglądanie przy użyciu kursora tylko dla bieżącej sesji za pomocą skrótu klawiaturowego: 

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

  F7

Włącz lub wyłącz przeglądanie przy użyciu kursora

Włącz przeglądanie przy użyciu kursora na czas nieokreślony, przechodząc kolejno do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Ułatwienia dostępu i włączając opcję Nawiguj po stronach przy użyciu kursora tekstowego

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge umożliwiające włączanie przeglądania przy użyciu kursora.

Po włączeniu przeglądania przy użyciu kursora możesz przemieszczać kursor w obrębie strony za pomocą klawiszy strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo.

Aby zaznaczyć tekst lub inne elementy na stronie, podczas przenoszenia kursora przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift .

Aby na przykład otworzyć menu obrazu na stronie:

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przenieść kursor bezpośrednio przed obrazem.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas przesuwania kursora za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć obraz.

 3. Następnie naciśnij klawisze Shift+F10 , aby otworzyć menu obrazu.

Z tego menu możesz na przykład skopiować obraz do schowka lub przeprowadzić wyszukiwanie wizualne za pomocą obrazu.

Zobacz więcej skrótów klawiaturowych dla przeglądarki Microsoft Edge

Pytaj przed zamknięciem okien z kartami

W przeglądarce Microsoft Edge można zapobiec zamykaniu okna z wieloma otwartymi kartami, prosząc o potwierdzenie przed zamknięciem.

Aby włączyć tę funkcję:

 1. Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Ułatwienia dostępu i włącz opcję Pytaj przed zamknięciem okna z wieloma kartami.

 3. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Microsoft Edge wyświetli monit o potwierdzenie przed zamknięciem okna lub okien z wieloma otwartymi kartami.

Ustawienie menu przeglądarki Microsoft Edge umożliwiające zapobiegnięcie zamknięciu okna z wieloma kartami.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×