Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli Access do stosowania nakładających się okien zamiast dokumentów na kartach, można użyć akcji makra MinimalizujDowindow, aby zmniejszyć aktywne okno do małego paska tytułu u dołu okna programu Access.

Uwaga: Tej akcji makra nie można zastosować do okien kodów w Edytorze Visual Basic. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na okna kodu, zobacz temat właściwości WindowState.

Uwaga: Począwszy od programu Access 2010, nazwę akcji makra Minimalizuj zmieniono na MinimizeWindow.

Uwaga: Akcja makra MinimizeWindow nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra MinimizeWindow nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

Za pomocą tej akcji makra możesz usunąć okno z ekranu, pozostawiając obiekt otwarty. Za pomocą tej akcji można również otworzyć obiekt bez wyświetlania jego okna. Aby wyświetlić obiekt, użyj akcji makra SelectObject z akcją makra MaximizeWindow lub RestoreWindow. Akcja makra PrzywróćWindow przywraca zminimalizowane okno do poprzedniego rozmiaru.

Akcja makra MinimalizujWindow ma taki sam efekt jak kliknięcie przycisku Minimalizuj w prawym górnym rogu okna lub kliknięcie pozycji Minimalizuj w menu Kontrolka okna.

Porady

  • Może być konieczne użycie akcji makra SelectObject, jeśli okno, które chcesz zminimalizować, nie jest aktywnym oknem.

  • Aby ukryć okienko nawigacji, użyj akcji makra SelectObject z argumentem W okienku nawigacji ustawionym na wartość Tak, a następnie użyj akcji makra MinimalizujWindow. Obiektem wybranego w akcji makra SelectObject może być dowolny obiekt w bazie danych.

  • Możesz ukryć aktywne okno, klikając pozycję Zarządzaj tym oknem w menu Widok, a następnie klikając polecenie Ukryj. Zamiast ograniczać go do ikony, okno staje się niewidoczne. Użyj polecenia Odkryj w tym samym menu, aby okno pojawiło się ponownie. Akcji makra UruchomMenuCommand można użyć do wykonania jednego z tych poleceń z makra.

  • Za pomocą akcji makra UstawWartość można również ustawić właściwość Widoczny formularza w celu ukrycia lub pokazania okna formularza.

Aby uruchomić akcję makra MinimizeWindow w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Minimize obiektu DoCmd.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×