Automatyczne zapisywanie zdjęć i klipów wideo z usługi OneDrive na urządzeniach przenośnych z systemem Windows

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat automatycznego przekazywania zdjęć i klipów wideo za pośrednictwem OneDrive dla Windows urządzeń przenośnych.

Uwaga: Przekazywanie z aparatu może być używane tylko na jednym koncie równocześnie.

Przy pierwszym logowaniu do usługi OneDrive pojawi się pytanie, czy chcesz automatycznie przekazywać do usługi OneDrive zdjęcia i klipy wideo zrobione telefonem. Naciśnij pozycję Włącz, aby włączyć automatyczne przekazywanie. Możesz również włączyć tę funkcję przy użyciu ekranu Ustawienia.

Wybierz wersję systemu Windows na Twoim urządzeniu z jednej z poniższych kart:

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive > Przekazywanie z aparatu.

 2. W obszarze Przekazywanie z aparatu ustaw przełącznik w położeniu Włączone.

  Aby automatycznie przekazywać również klipy wideo nagrywane przy użyciu telefonu, ustaw przełącznik Uwzględniaj filmy w położeniu Włączone.

  Porada: Klipy wideo można przekazywać automatycznie pod warunkiem, że opcja Przekazywanie z aparatu jest również włączona.

 3. W obszarze Konto kopii zapasowej z aparatu naciśnij, aby otworzyć listę, i wybierz konto usługi OneDrive, do którego chcesz przekazywać zdjęcia.

Porada: Jeśli korzystasz z taryfowego połączenia internetowego, takiego jak komórkowe połączenie transmisji danych, ustaw w położeniu Wyłączone przełącznik Przekazuj podczas korzystania z połączeń taryfowych. Jeśli nie korzystasz z połączenia taryfowego (większość połączeń Wi-Fi jest zazwyczaj tego typu), możesz włączyć ten przełącznik.

 1. Wyświetl na telefonie okno Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję kopia zapasowa > zdjęcia + wideo.

 2. W obszarze Zdjęcia lub Wideo wybierz opcję Dobra jakość lub Najlepsza jakość.

  Jeśli nie chcesz automatycznie przekazywać zdjęć ani klipów wideo, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Nie przekazuj.

Porada: Aby dowiedzieć się, jak przenosić zdjęcia i klipy wideo z telefonu do folderu OneDrive na komputerze, zobacz Synchronizacja zdjęć i filmów przy użyciu komputera w witrynie internetowej systemu Windows Phone.

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Przesuń w lewo, aby przejść do obszaru aplikacje, a następnie naciśnij pozycję zdjęcia+aparat.

 3. Włącz opcję Automatycznie przekaż do usługi SkyDrive (obecnie: OneDrive).

  Uwagi: 

  • Jeśli Twój telefon ma tylko 256 MB pamięci RAM, automatyczne przekazywanie zdjęć do usługi OneDrive nie będzie możliwe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem telefonu.

  • Obrazy są przekazywane w niskiej rozdzielczości. Aby utworzyć kopię zapasową zdjęć w pełnej rozdzielczości, użyj aplikacji Zune na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Synchronizowanie muzyki, zdjęć i filmów. Jeśli chcesz przekazać obrazy w pełnej rozdzielczości, wykonaj czynności opisane w punkcie „Dodawanie zdjęcia lub klipu wideo”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×