Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Co to jest usługa Copilot w programie Forms? 

Microsoft Forms to internetowa aplikacja platformy Microsoft 365 służąca do przeprowadzania sondaży i ankiet. Usługa Copilot w programie Forms to dodatek do programu Microsoft Forms, który ułatwia użytkownikom tworzenie formularzy poprzez wprowadzanie tekstu w języku naturalnym w celu wygenerowania zestawu możliwych pytań, które można dodać do formularza.

Jakie możliwości ma usługa Copilot w programie Forms?  

Copilot to usługa, która wykorzystuje duże modele językowych do tworzenia wersji roboczej treści ankiet i pytań, zwiększając użytkownikom wybór opcji podczas tworzenia formularzy. Dzięki tej funkcji system oferuje wstępnie napisane pytania i sugerowane odpowiedzi, aby pomóc użytkownikom przyspieszyć proces tworzenia ankiet. 

Do czego z założenia służy usługa Copilot w programie Forms? 

Usługa Copilot w programie Forms ma na celu zapewnienie efektywnego sposobu tworzenia formularzy przy użyciu dużych modeli językowych w celu generowania treści ankiety na podstawie tekstu wprowadzanego w języku naturalnym. Usługa Copilot upraszcza proces tworzenia formularzy i umożliwia użytkownikom ich szybsze i wydajniejsze tworzenie. 

Usługa Copilot nie może być używana do generowania następujących typów treści: 

  • Treści szkodliwe lub świadczące o braku szacunku.

  • Treści stworzone z wykorzystaniem materiałów potencjalnie chronionych prawami autorskimi.

  • Treści związane z poradami prawnymi, medycznych lub finansowymi.

  • Treści związane z zatrudnieniem, takie jak ocena jakości pracy pracowników.

  • Tworzenie formularzy służących wyłudzaniu informacji.

Czy treść generowana przez usługę Copilot jest zawsze oparta na faktach? 

Usługa Copilot w programie Forms była w przeszłości szkolona na danych internetowych, dlatego nie jest na bieżąco z najnowszymi faktami i wiadomościami z nagłówków prasowych. Usługa Copilot nie wyszukuje w trybie online dodatkowych danych i używa tylko danych, na podstawie którego została wytrenowana. W związku z tym istnieje możliwość, że wygenerowana treść nie jest już poprawna w bieżącej chwili. Usługa Copilot może również generować treść, która brzmi znajomo, ale jest niekompletna, niedokładna lub nieodpowiednia. Przed podjęciem decyzji lub działania na podstawie odpowiedzi usługi Copilot należy dokładnie sprawdzić fakty i posługiwać się własnym osądem. 

Jak oceniano usługę Copilot w programie Forms? 

Usługa Copilot w programie Forms została oceniona zarówno za pomocą testowania ręcznego, jak i automatycznego w celu zapewnienia odpowiednich wersji roboczych. 

Program Microsoft Forms zbiera dane dotyczące wydajności i użycia, a użytkownicy mogą przekazywać opinie w celu podzielenia się swoich doświadczeniami i zgłaszania niedokładnych wersji roboczych. Opinie pomogą ulepszyć usługę Copilot w programie Forms. 

Jakie są ograniczenia usługi Copilot w programie Forms? Jak użytkownicy mogą zminimalizować wpływ ograniczeń usługi Copilot podczas korzystania z systemu? 

Model wygeneruje najlepsze wyniki w języku angielskim. Pomoc techniczna i jakość w innych językach z czasem zostaną ulepszone. 

Użytkownicy powinni przejrzeć wygenerowaną wersję roboczą i wprowadzić niezbędne modyfikacje przed wysłaniem jej do respondentów. Przed użyciem treści wygenerowanej przez usługę Copilot przeprowadź jej odpowiednią ocenę. 

Usługa Copilot nie przeprowadza wyszukiwania online podczas generowania sugestii. Zawsze należy z uwagą przeanalizować sugestie, nawet jeśli brzmią one dobrze. 

Jakie czynniki operacyjne i ustawienia pozwalają na skuteczne i odpowiedzialne korzystanie z usługi Copilot w programie Forms? 

Istnieje limit długości i częstotliwości wprowadzania danych wejściowych, aby uniknąć nadużyć w systemie, a do korzystania z usługi Copilot w programie Forms jest wymagana ważna licencja Microsoft 365 Copilot. 

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wygenerowania nieodpowiedniej zawartości można korzystać z dostępnych filtrów. 

Użytkownicy mogą zgłaszać sugestie nieodpowiednie lub niezgodne z wymogami. 

Czy mogę usunąć historię usługi Copilot? 

Tak. Przejdź na stronę myaccount.microsoft.com, przejdź do obszaru Ustawienia i prywatność, wybierz kartę Prywatność, a następnie pozycję Historia interakcji usługi Copilot. Zostanie wyświetlony przycisk umożliwiający wyczyszczenie historii. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji, przejdź do artykułu Usuwanie historii interakcji usługi Microsoft Copilot. Dane usługi Copilot w programie Forms zostaną usunięte wraz z danymi usługi Copilot w innych aplikacjach platformy Microsoft 365. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×