Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Okno dialogowe Definicja kodu SPP umożliwia tworzenie, przeglądanie lub poprawianie SPP formatu kodu SPP lub maski. Kody SPP są z reguły unikatowe, co oznacza, że każde zadanie ma oddzielny kod SPP. Użycie pola SPP jest najbardziej przydatne, jeśli w firmie do zarządzania projektami jest używany konkretny system kodów SPP. Możesz:

  • Zdefiniuj format kodu SPP z sekwencją, długością i separatorem kodu SPP.

  • Przedstawianie pozycji zadań w hierarchicznej strukturze projektu.

  • Zastosuj konkretny format odpowiedni do sposobu wyświetlania projektu.

Lokalizacja okna dialogowego

Aby otworzyć to okno dialogowe, w dowolnym widoku zadań w menu Project wskaż polecenie SPP,a następnie kliknij pozycję Definiuj kod.

Szczegóły

Podgląd i prefiks kodu SPP

Podgląd kodu     Wyświetla przykładowy kod SPP z określonymi opcjami.

Project prefiksu kodu     Definiuje prefiks dodawany przed kodem SPP dla każdego zadania w aktywnym projekcie.

Tabela maski kodu

Za pomocą tabeli masek kodu zdefiniuj kody SPP. Wprowadź inny wiersz dla każdego definiującego poziomu SPP. Każdy poziom w sekwencji opiera się na drugim poziomie w celu utworzenia pełnej maski kodu SPP.

Poziom    Wskazuje poziom konspektu odpowiadający zdefiniowanej masce kodu SPP. To pole jest automatycznie zwiększane podczas wprowadzania każdej dodatkowej maski kodu.

Sekwencja    Wprowadź typ znaku maski kodu. Dostępne są opcje Liczby (uporządkowane),Wielkie litery (uporządkowane),Małe litery (uporządkowane)i Znaki (nieuporządkowane).

Długość     Wprowadź liczbę reprezentującą długość wymaganą dla tego poziomu kodu SPP. Kliknij pozycję Dowolny, jeśli kod SPP może mieć dowolną długość. Maksymalna długość całego kodu SPP wynosi 255 znaków.

Separator     Wprowadź znak, aby oddzielić poziomy kodu SPP. Domyślnym separatorem jest przeksięg.

Pola wyboru

Generowanie kodu SPP dla nowego zadania     Określa, Microsoft Office Project generuje kod SPP podczas tworzenia nowego zadania.

Sprawdzanie unikatowości nowych kodów SPP     Wymusza unikatowość podczas edytowania kodu SPP dla zadania. W przypadku wprowadzenia kodu SPP, który jest już używany w projekcie, w programie Project zostanie wyświetlony komunikat z powiadomieniem, że kod jest duplikatem.

Uwagi: 

  • Aby przypisać kod SPP do zadania, w arkuszu zadań kliknij pole z prawej strony miejsca, w którym chcesz wstawić pole kodu SPP. W menu Wstaw kliknij polecenie Kolumna. W polu Nazwa pola kliknij pozycję SPP. Kod SPP jest wyświetlany dla każdego zadania, odpowiadającego poziomowi konspektu zadania.

  • Aby posortować według kodu SPP, w menu Project wskaż polecenie Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortuj według. W polu Sortuj według kliknij pozycję SPP.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×