Typowe zastosowania funkcji

Definiowanie nazw i używanie ich w formułach

Definiowanie nazw i używanie ich w formułach

Dzięki nazwom można sprawić, że formuły będą bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w obsłudze. Nazwę można zdefiniować dla zakresu komórek, funkcji, stałej lub tabeli. Po przyjęciu zasady stosowania nazw w skoroszycie można je łatwo aktualizować, przeprowadzać ich inspekcje oraz nimi zarządzać.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Nazywanie komórki

 1. Zaznacz komórkę.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę.

  Pole nazwy

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Definiowanie nazw z poziomu zaznaczonego zakresu

 1. Zaznacz zakres, któremu chcesz nadać nazwę, z etykietami wierszy lub kolumn włącznie.

 2. Wybierz pozycję Formuły > Utwórz z zaznaczenia

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nazw z zaznaczenia określ lokalizację zawierającą etykiety, zaznaczając pole wyboru Górny wiersz, Lewa kolumna, Dolny wiersz lub Prawa kolumna.

 4. Wybierz przycisk OK.

  Program Excel nadaje komórkom nazwy na podstawie etykiet w wyznaczonym zakresie.

Używanie nazw w formułach

 1. Zaznacz komórkę, a następnie wprowadź formułę.

 2. W formule umieść kursor w miejscu, w którym chcesz użyć nazwy.

 3. Wpisz pierwszą literę nazwy i wybierz nazwę z wyświetlonej listy.

  Ewentualnie wybierz pozycję Formuły > Użyj w formule i wybierz nazwę, której chcesz użyć.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

Zarządzanie nazwami w skoroszycie za pomocą Menedżera nazw

 1. Na Wstążce przejdź do karty Formuły > Nazwy > Menedżer nazw. Następnie można tworzyć, edytować, usuwać i znaleźć wszystkie nazwy używane w skoroszycie.

Nazywanie komórki

 1. Zaznacz komórkę.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę.

  Pole nazwy

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Definiowanie nazw z poziomu zaznaczonego zakresu

 1. Zaznacz zakres, któremu chcesz nadać nazwę, z etykietami wierszy lub kolumn włącznie.

 2. Wybierz pozycję Formuły > Utwórz z zaznaczenia

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nazw z zaznaczenia określ lokalizację zawierającą etykiety, zaznaczając pole wyboru Górny wiersz, Lewa kolumna, Dolny wiersz lub Prawa kolumna.

 4. Wybierz przycisk OK.

  Program Excel nadaje komórkom nazwy na podstawie etykiet w wyznaczonym zakresie.

Używanie nazw w formułach

 1. Zaznacz komórkę, a następnie wprowadź formułę.

 2. W formule umieść kursor w miejscu, w którym chcesz użyć nazwy.

 3. Wpisz pierwszą literę nazwy i wybierz nazwę z wyświetlonej listy.

  Ewentualnie wybierz pozycję Formuły > Użyj w formule i wybierz nazwę, której chcesz użyć.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

Zarządzanie nazwami w skoroszycie za pomocą Menedżera nazw

 1. Na Wstążce przejdź do karty Formuły > Nazwy > Menedżer nazw. Następnie można tworzyć, edytować, usuwać i znaleźć wszystkie nazwy używane w skoroszycie.

W Excel dla sieci Web możesz użyć nazwanych zakresów zdefiniowanych w programie Excel dla komputerów Windows lub Mac. Wybierz nazwę z pola nazwy, aby przejść do lokalizacji zakresu, lub użyj nazwanego zakresu w formule.

Obecnie utworzenie nowego nazwanego zakresu w programie Excel dla sieci Web jest niedostępne.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Dlaczego w oknie dialogowym Konflikt nazw jest wyświetlane Excel?

Tworzenie nazwanego zakresu w Excel

Wstawianie nazwanego zakresu do formuły w programie Excel

Używanie Menedżera nazw w programie Excel

Dowiedz się więcej o nazwach w formułach

Stosowanie nazwanych zakresów do istniejącej formuły

Używanie odwołań strukturalnych w formułach tabeli programu Excel

Omówienie formuł w programie Excel

Tworzenie lub zmienianie odwołania do komórki

Tworzenie nazwanego zakresu z zaznaczonych komórek w arkuszu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×