Powiązane tematy
×
Typowe zastosowania funkcji
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Typowe zastosowania funkcji

Definiowanie nazw i używanie ich w formułach

Dzięki nazwom można sprawić, że formuły będą bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w obsłudze. Nazwę można zdefiniować dla zakresu komórek, funkcji, stałej lub tabeli. Po przyjęciu zasady stosowania nazw w skoroszycie można je łatwo aktualizować, przeprowadzać ich inspekcje oraz nimi zarządzać.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Nazywanie komórki

 1. Zaznacz komórkę.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę.

  Pole nazwy

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Aby odwołać się do tej wartości w innej tabeli, wpisz znak równości (=) i Nazwę, a następnie wybierz klawisz Enter. 

Definiowanie nazw z poziomu zaznaczonego zakresu

 1. Zaznacz zakres, któremu chcesz nadać nazwę, z etykietami wierszy lub kolumn włącznie.

 2. Wybierz pozycję Formuły > Utwórz z zaznaczenia

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nazw z zaznaczenia określ lokalizację zawierającą etykiety, zaznaczając pole wyboru Górny wiersz, Lewa kolumna, Dolny wiersz lub Prawa kolumna.

 4. Wybierz przycisk OK.

  Program Excel nadaje komórkom nazwy na podstawie etykiet w wyznaczonym zakresie.

Używanie nazw w formułach

 1. Zaznacz komórkę, a następnie wprowadź formułę.

 2. W formule umieść kursor w miejscu, w którym chcesz użyć nazwy.

 3. Wpisz pierwszą literę nazwy i wybierz nazwę z wyświetlonej listy.

  Ewentualnie wybierz pozycję Formuły > Użyj w formule i wybierz nazwę, której chcesz użyć.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

Zarządzanie nazwami w skoroszycie za pomocą Menedżera nazw

 1. Na wstążce przejdź do pozycji Formuły > Menedżer nazw. Następnie możesz tworzyć, edytować, usuwać i znajdować wszystkie nazwy używane w skoroszycie.

Nazywanie komórki

 1. Zaznacz komórkę.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę.

  Pole nazwy

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Definiowanie nazw z poziomu zaznaczonego zakresu

 1. Zaznacz zakres, któremu chcesz nadać nazwę, z etykietami wierszy lub kolumn włącznie.

 2. Wybierz pozycję Formuły > Utwórz z zaznaczenia

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nazw z zaznaczenia określ lokalizację zawierającą etykiety, zaznaczając pole wyboru Górny wiersz, Lewa kolumna, Dolny wiersz lub Prawa kolumna.

 4. Wybierz przycisk OK.

  Program Excel nadaje komórkom nazwy na podstawie etykiet w wyznaczonym zakresie.

Używanie nazw w formułach

 1. Zaznacz komórkę, a następnie wprowadź formułę.

 2. W formule umieść kursor w miejscu, w którym chcesz użyć nazwy.

 3. Wpisz pierwszą literę nazwy i wybierz nazwę z wyświetlonej listy.

  Ewentualnie wybierz pozycję Formuły > Użyj w formule i wybierz nazwę, której chcesz użyć.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

Zarządzanie nazwami w skoroszycie za pomocą Menedżera nazw

 1. Na Wstążce przejdź do Formuły > Nazwy zdefiniowane > Menedżer nazw. Następnie możesz tworzyć, edytować, usuwać i znajdować wszystkie nazwy używane w skoroszycie.

W Excel dla sieci Web można użyć nazwanych zakresów zdefiniowanych w programie Excel dla systemu Windows lub komputerów Mac. Wybierz nazwę z Pola nazw, aby przejść do lokalizacji zakresu, lub użyj Nazwanego zakresu w formule.

Na razie tworzenie nowego Nazwanego zakresu w Excel dla sieci Web jest niedostępne.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Dlaczego widzę okno dialogowe Konflikt nazw w programie Excel?

Tworzenie nazwanego zakresu w programie Excel

Wstawianie nazwanego zakresu do formuły w programie Excel

Używanie Menedżera nazw w programie Excel

Dowiedz się więcej o nazwach w formułach

Stosowanie nazwanych zakresów do istniejącej formuły

Używanie odwołań strukturalnych w formułach tabeli programu Excel

Omówienie formuł w programie Excel

Tworzenie lub zmienianie odwołania do komórki

Tworzenie nazwanego zakresu na podstawie zaznaczonych komórek w arkuszu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×