Dodawanie funkcji rozwijania szczegółów do wykresu lub macierzy programu Power View

Dodanie funkcji zwijania/rozwijania szczegółów do wykresu lub macierzy w programie Power View umożliwia pokazywanie w danej chwili tylko jednego poziomu danych. Czytelnicy raportują przechodzenie do szczegółów, aby wyświetlić szczegóły lub uogólnić dane podsumowań. Aby dodać drążenie/drążenie do matrycy lub wykresu, potrzebna jest hierarchia — hierarchia w modelu danych lub hierarchia utworzona w programie Power View.

Klipy wideo dotyczące przechodzenia do szczegółów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Ten klip wideo pokazuje, że jest już używana hierarchia w modelu danych.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

W tym klipie wideo pokazano, jak utworzyć hierarchię w programie Power View, aby użyć jej do drążenia/rozwijania.

Dodawanie funkcji drążenia/rozwijania w celu użycia istniejącej hierarchii

W tym przykładzie opisano Dodawanie funkcji drążenia/rozwijania do matrycy. Drążenie/drążenie można również dodawać do wykresów słupkowych, kolumnowych i kołowych.

Warto zastanowić się, że hierarchia, która już istnieje w modelu danych, może być używana w wielu arkuszach programu Power View i raportach.

 1. Tworzenie wizualizacji przy użyciu istniejącej hierarchii. Hierarchie na liście pól mają strzałkę umożliwiającą rozwijanie i zwijanie składników hierarchii. Kliknięcie hierarchii powoduje dodanie wszystkich pól składników do wizualizacji jako tabeli.

  Hierarchia programu Power View w modelu danych

 2. Przekonwertuj tabelę na macierz lub wykres. Na karcie Projektowanie > Przełącz Wizualizacja > macierzy.

 3. Aby włączyć funkcję przechodzenia do szczegółów, Zwiń matrycę. Na karcie Projektowanie > Pokaż poziomy > Włącz przechodzenie do szczegółów po jednym poziomie naraz.

  Poziomy zwijania i rozwijania szczegółów w programie Power View

 4. Kliknij dwukrotnie pole hierarchii najwyższego poziomu. Na przykład w hierarchii dyscypliny Sport-wydarzenia kliknij Sport wodny. Spowoduje to drążenie do następnego poziomu w mojej hierarchii i wyświetlenie czterech zdarzeń składających się na Sport wodny: nadawanie, baseny, elementy do zsynchronizowania S. i w obszarze wodnym.

  Strzałki zwijania i rozwijania szczegółów w programie Power View

 5. Aby przejść do szczegółów, kliknij jedno z pól. Kliknięcie pozycji zsynchronizowane S (w dół) powoduje wyświetlenie szczegółów poziomu zdarzeń w hierarchii, a w obszarze duet, Solo i Team.

 6. Aby zwinąć, kliknij strzałkę w górę.

Początek strony

Tworzenie hierarchii w programie Power View i korzystanie z niej w celu drążenia/drążenia

W tym przykładzie opisano Dodawanie funkcji drążenia/rozwijania do wykresu słupkowego. Drążenie/drążenie można również dodawać do macierzy, wykresów kolumnowych i wykresów kołowych.

Aby przejść do szczegółów/uogólnić, musisz mieć hierarchię. W poprzednim przykładzie użyto istniejącej hierarchii. W tym przykładzie utworzysz hierarchię ad hoc w programie Power View. Hierarchia nie musi być "logiczna"; może to być dowolne pole, do którego chcesz przejść do szczegółów.

Utwórz tabelę za pomocą pól, które mają być w stanie zwijać i drążać.

Możesz ręcznie utworzyć tę samą hierarchię, którą zastosowano w poprzednim przykładzie.

W tabeli Events (zdarzenia) wybierz pozycję Sport.

Uwaga: Pole sport jest wyświetlane dwukrotnie w tabeli Events — jeden raz, a następnie jako część hierarchii SDE. Aby dodać Sport do tabeli, możesz zaznaczyć dowolne pole wyboru.

W tabeli dyscypliny wybierz pozycję dyscyplina.

W tabeli Events (zdarzenia) wybierz pozycję zdarzenie.

Dodaj pole wartości do tabeli. Na przykład liczba medali.

Tabela funkcji zwijania i rozwijania szczegółów w programie Power View

Przekonwertuj tabelę na wykres lub matrycę. Na karcie Projektowanie > Przełącz wykres słupkowy > słupkowy > skumulowany słupkowy.

W obszarze układ pól programu Power View upewnij się, że pola osi są w odpowiedniej kolejności. W tym przypadku wydarzenie Sport-dyscyplina.

Pole osi rozwijania szczegółów w programie Power View

Kliknij dwukrotnie pasek. Na przykład kliknięcie słupka wodnego w dół powoduje przejście do następnego poziomu w hierarchii i wyświetlenie czterech zdarzeń, które tworzą Sport wodny: do napływania, baseny, przeprowadzenia synchronizacji S. i.

Rozwijanie szczegółów w hierarchii ad hoc w programie Power View

Aby przejść do szczegółów, kliknij dwukrotnie jedno z pól. Dwukrotne kliknięcie pozycji zsynchronizowane S. powoduje przejście do szczegółów poziomu zdarzeń w hierarchii i wyświetlanie programu Duet, Solo i zespołu.

Uogólnianie, klikając strzałkę w górę w prawym górnym rogu wizualizacji.

Początek strony

W macierzy

Jeśli masz macierz z wieloma polami w wierszach lub kolumnach, możesz ustawić ją tak, aby pokazywała poziomy, co powoduje, że macierz jest widoczna w celu pokazania tylko najwyższego lub najbardziej zewnętrznego poziomu. Dwukrotne kliknięcie jednej wartości na tym poziomie spowoduje rozszerzenie macierzy w celu wyświetlenia wartości w hierarchii. Na przykład w hierarchii składającej się z pól kontynent > kraj/region > Stan/Prowincja > miasto, jeśli w programie Power View zostanie ustawiona wartość Pokaż poziomy, pojawią się tylko nazwy kontynentu w matrycy. Dwukrotne kliknięcie kontynentu — powiedz, Azja — pokazuje kraje/regiony w Azji, ze strzałką, aby wrócić do kontynentów. Dwukrotne kliknięcie kraju — powiedz, Indie — pokazuje Stany/Prowincje Indii, ponownie za pomocą strzałki, aby przejść do krajów/regionów.

Macierz programu Power View ze strzałką zwijania szczegółów z poziomu Stan/Prowincja do poziomu Kraj/Region

Początek strony

Na wykresie słupkowym, kolumnowym lub kołowym

Wykresy słupkowe, kolumnowe i kołowe działają w ten sam sposób. Jeśli w polu Oś wykresu znajduje się wiele pól, można ustawić go do pokazywania poziomów, co spowoduje wyświetlanie tylko jednego poziomu w danej chwili, począwszy od najwyższego poziomu. Przewracanie do kontynentu przykładu po dwukrotnym kliknięciu paska Europa na wykresie słupkowym kontynent...

Wykres kolumnowy w programie Power View z możliwością rozwijania szczegółów

Zostaną wyświetlone paski tylko dla krajów/regionów w Europie, przy użyciu strzałki umożliwiającej wykonanie kopii zapasowej.

Wykres kolumnowy w programie Power View z rozwiniętymi szczegółami dla krajów/regionów w Europie

Początek strony

Zobacz też

Hierarchie w dodatku Power Pivot

Praca z macierzą w programie Power View

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×