Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Za pomocą opcji językowych pakietu Office możesz dodać język, wybrać język wyświetlania interfejsu użytkownika oraz skonfigurować język tworzenia i sprawdzania pisowni.

Opcje językowe są dostępne w sekcji Ustawianie preferencji językowych pakietu Office okna dialogowego Opcje pakietu Office, do którego dostęp uzyskasz nawigując do Plik > Opcje > Język. Język wyświetlania i język tworzenia można ustawić niezależnie. Przykładowo wszystko może być w tym samym języku co system operacyjny, bądź można korzystać z różnych języków systemu operacyjnego, tworzenia i wyświetlania interfejsu użytkownika pakietu Office.

Dostępność języków zależy od tego, jaka wersja językowa pakietu Office i jakie dodatkowe pakiety językowe, pakiety Language Interface Pack lub języki etykietek ekranowych są zainstalowane na komputerze. 

Dodawanie języka

Możesz dodać język wyświetlania lub język tworzenia. Język wyświetlania określa język używany w pakiecie Office w interfejsie użytkownika — na wstążce, na przyciskach, w oknach dialogowych itp. Język tworzenia ma wpływ na kierunek i układ tekstu w pionie, w kierunku od prawej do lewej oraz na tekst mieszany. Języki tworzenia zawierają również narzędzia sprawdzające, takie jak słowniki do sprawdzania pisowni i gramatyki. (Preferowany język tworzenia jest wyświetlany na początku listy i jest wyróżniony pogrubioną czcionką. Możesz to zmienić, wybierając odpowiedni język, a następnie pozycję Ustaw jako preferowane).

Aby dodać język wyświetlania:

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W obszarze Język wyświetlania pakietu Office w sekcji Ustawianie preferencji językowych pakietu Office wybierz pozycję Zainstaluj dodatkowe języki wyświetlania z witryny Office.com.

 4. Wybierz żądany język w oknie dialogowym Dodawanie języka tworzenia, a następnie wybierz pozycję Dodaj. Zostanie otwarta strona przeglądarki, z której możesz pobrać plik instalacyjny.

 5. Na stronie przeglądarki wybierz pozycję Pobierz i uruchom pobrany pakiet, aby ukończyć instalację.

 6. Dodany język zostanie wyświetlony na liście języków wyświetlania pakietu Office.

Aby dodać język tworzenia:

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Wybierz pozycję Plik >Opcje >Język.

 3. W sekcji Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Języki tworzenia i sprawdzania pisowni pakietu Office wybierz pozycję Dodaj język....

 4. Wybierz żądany język w oknie dialogowym Dodawanie języka tworzenia, a następnie wybierz pozycję Dodaj. Zostanie otwarta strona przeglądarki, z której możesz pobrać plik instalacyjny.

 5. Na stronie przeglądarki wybierz pozycję Pobierz i uruchom pobrany pakiet, aby ukończyć instalację.

 6. Dodany język zostanie wyświetlony na liście języków tworzenia.

Jeśli obok nazwy języka pojawi się napis Sprawdzanie dostępne, możesz uzyskać pakiet językowy za pomocą narzędzi sprawdzających dla danego języka. Jeśli obok nazwy języka pojawi się napis Sprawdzanie niedostępne, wówczas narzędzia sprawdzające nie są dostępne dla danego języka. Jeśli obok nazwy języka pojawi się napis Sprawdzanie zainstalowane, wszystko jest gotowe.

 • Aby przejść do trybu online i pobrać potrzebny pakiet językowy, wybierz link Sprawdzanie dostępne.

Oba rodzaje języków pakietu Office (wyświetlania i tworzenia) mają preferowany język, który można ustawiać niezależnie.

Preferowany język jest wyświetlany jako pogrubiony u góry listy każdego języka. Kolejność języków na liście jest zgodna z kolejnością używania języków przez pakiet Office. Jeśli na przykład języki będą uporządkowane w kolejności hiszpański <preferowany>, niemiecki, japoński, a zasoby dla języka hiszpańskiego zostaną usunięte z komputera, preferowanym językiem wyświetlania stanie się język niemiecki.

Aby ustawić preferowany język:

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W obszarze Ustawianie preferencji językowych pakietu Office wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Język wyświetlania pakietu Office wybierz żądany język z listy, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako preferowany.

  • W obszarze Języki tworzenia i sprawdzania pakietu Office wybierz odpowiedni język z listy, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako preferowany.

Korzystając z opcji językowych pakietu Office, możesz dodać język lub wybrać język wyświetlania Pomocy i etykietek ekranowych.

Opcje językowe są dostępne w oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office, do którego dostęp uzyskasz nawigując do Plik > Opcje > Język. Język wyświetlania i język Pomocy można ustawić niezależnie. Przykładowo wszystko może być w tym samym języku co system operacyjny, bądź można korzystać z różnych języków systemu operacyjnego, edycji, wyświetlania i Pomocy.

Dostępność języków zależy od tego, jaka wersja językowa pakietu Office i jakie dodatkowe pakiety językowe, pakiety Language Interface Pack lub języki etykietek ekranowych są zainstalowane na komputerze. 

Dodawanie języka

Aby dodać język do programów pakietu Office, należy dodać język edycji. Ustawienia języka edycji obejmują kierunek pisania i narzędzia sprawdzające dla danego języka. Narzędzia sprawdzające udostępniają funkcje specyficzne dla języka, takie jak słowniki do sprawdzania pisowni i gramatyki. Domyślny język edycji jest wyświetlany na początku listy i jest wyróżniony pogrubioną czcionką. Możesz to zmienić, wybierając odpowiedni język, a następnie pozycję Ustaw jako domyślny).

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języków edycji wybierz język edycji, który chcesz dodać, z listy Dodaj dodatkowe języki edycji, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

  Dodany język zostanie wyświetlony na liście języków edycji.

Jeśli etykieta Nie włączono jest wyświetlana w kolumnie Układ klawiatury, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz link Nie włączono.

 2. Ustawienia systemu Windows zostaną otwarte na stronie Język. W oknie dialogowym Dodawania języków ustawień systemu Windows wybierz pozycję Dodaj język, wybierz odpowiedni język z listy, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

 3. Zamknij okno dialogowe Dodawania języków w ustawieniach systemu Windows. W oknie dialogowym pakietu Office wybrany język powinien być wyświetlany jako Włączony w obszarze Układ klawiatury w sekcji Wybieranie języków edycji.

Jeśli etykieta Nie zainstalowano jest wyświetlana w kolumnie Sprawdzanie, może być konieczne pobranie pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack w celu uzyskania narzędzi sprawdzających dla danego języka.

 • Aby przejść do trybu online i pobrać potrzebny pakiet językowy, wybierz link Nie zainstalowano.

Języki wyświetlania i Pomocy to języki używane w pakiecie Office do wyświetlania elementów (takich jak elementy menu, polecenia i karty) oraz plików Pomocy.

Język domyślny jest wyświetlany jako pogrubiony u góry listy. Kolejność języków na liście języków wyświetlania i Pomocy jest zgodna z kolejnością używania języków przez pakiet Office. Jeśli na przykład języki będą uporządkowane w kolejności hiszpański <domyślny>, niemiecki, japoński, a narzędzia dla języka hiszpańskiego zostaną usunięte z komputera, domyślnym językiem wyświetlania stanie się język niemiecki.

Aby ustawić język domyślny:

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języków wyświetlania i Pomocy zaznacz język, którego chcesz używać, a następnie wybierz Ustaw jako domyślny.

Jakie języki wyświetlania są używane w poszczególnych programach pakietu Office?

Jeśli użytkownik korzysta z wielu języków i dostosował pakiet Office do swojego sposobu pracy, można sprawdzić, jakie języki są domyślnymi językami wyświetlania w poszczególnych programach pakietu Office.

 • W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języków wyświetlania i Pomocy wybierz pozycję Pokaż języki wyświetlania zainstalowane dla każdego programu pakietu Microsoft Office.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w następujących programach pakietu Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word. Nie jest dostępna w programach pakietu Office 2016.

Etykietki ekranowe to niewielkie okna podręczne z krótkim tekstem Pomocy dostosowanym do kontekstu, pojawiające się po zatrzymaniu wskaźnika na wyświetlanym elemencie, takim jak przycisk, karta, kontrolka okna dialogowego czy menu. Ustawienie języka etykietek ekranowych w jednym z programów pakietu Office ma wpływ na wszystkie zainstalowane programy tego pakietu.

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języka etykietek ekranowych wybierz język etykietek ekranowych.

  Uwagi: 

  • Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office 2016.

  • Jeśli potrzebnego języka nie ma na liście, może być konieczne dodanie nowych usług językowych. Należy wybrać pozycję Jak uzyskać więcej języków etykietek ekranowych z witryny Office.com, a następnie wykonać podane instrukcje dotyczące pobierania i instalowania.

  • Nowo zainstalowany język etykietek ekranowych stanie się domyślnym językiem etykietek ekranowych.

Aby uzyskać więcej informacji o etykietkach ekranowych, zobacz Pokazywanie i ukrywanie etykietek ekranowych.

Zobacz też

Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Włączanie automatycznego wykrywania języka

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×