Załóżmy, że aby uzyskać sumę, trzeba dodać dwie różne wartości czasu. Możesz też odjąć jedną wartość czasu od drugiej, aby uzyskać czas spędzony nad projektem.

Jak powiesz w poniższych sekcjach, program Excel ułatwia dodawanie lub odejmowanie godzin.

Dodawanie godzin

Załóżmy, że chcesz sprawdzić, ile godzin i minut zajmie wykonanie dwóch zadań. Wykonanie pierwszego zadania potrwa około 6 godzin i 45 minut, a drugiego — 9 godzin i 30 minut.

Oto jeden ze sposobów na skonfigurowanie tej funkcji w arkuszu.

 1. Wprowadź wartość 6:45 w komórce B2i wprowadź wartość 9:30w komórce B3.

 2. W komórce B4 wprowadź =B2+B3, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Dodane czasy wykonywania dwóch zadań

  Wynik to 16:15 — 16 godzin i 15 minut — dla ukończenia tych dwóch zadań.

  Porada: Możesz również dodać godziny, używając funkcji Autosumowanie do sumowania liczb. Zaznacz komórkę B4, a następnie na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Autosumowanie. Formuła będzie wyglądać następująco: =SUMA(B2:B3). Naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać taki sam wynik: 16 godzin i 15 minut.

To było dosyć łatwe, ale jeśli wynik dodawania przekracza 24 godziny, trzeba zrobić coś jeszcze. Do wyniku formuły trzeba zastosować specjalny format.

Aby dodać więcej niż 24 godziny:

 1. W komórce B2 wpisz wartość 12:45, a w komórce B3 — 15:30.

 2. W komórce B4 wpisz =B2+B3, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Nieoczekiwany wynik dodawania czasów przekraczających w sumie 24 godziny: 4:15

  Wynik to 4:15, a więc nie jest to, czego można oczekiwać. Jest to spowodowane tym, że czas zadania 2 wynosi 24 godziny. 15:30 to samo co 3:30.

 3. Aby wyświetlić czas w postaci ponad 24 godzin, zaznacz komórkę B4.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki wybierz pozycję Format, a następnie wybierz polecenie Formatuj komórki.

  Karta Narzędzia główne, przycisk Format i przycisk Formatuj komórki w menu

 5. W oknie Formatowanie komórek wybierz pozycję Niestandardowe na liście Kategoria.

 6. W polu Typ u góry listy formatów wpisz [g]:mm;@ i wybierz przycisk OK.

  Zanotuj dwukropek po [h] i średnik po mm.

Wynik to 28 godzin i 15 minut. Ten format będzie już na liście Typ, gdy następnym razem zechcesz z niego skorzystać.

Odejmowanie godzin

Oto kolejny przykład: Załóżmy, że Razem ze znajomymi znasz godziny rozpoczęcia i zakończenia przy projekcie ochotnika i chcesz wiedzieć, ile czasu łącznie na to spędzonego.

Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać czas, jaki upłynął — czyli różnicę między dwiema godzinami.

 1. W komórce B2 wprowadź czas rozpoczęcia z wpisaną dla godziny rozpoczęcia wartością"a"dla godziny przed południu lub"p"dla godziny pm. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. W komórce C2 wprowadź odpowiednie godziny zakończenia, łącznie z odpowiednim " a " lub "p",anastępnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy znajomych, Jakuba i Lidii.

 4. W komórce D2 odejmij czas zakończenia od godziny rozpoczęcia, wprowadzając formułę =C2-B2, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jedna godzina odjęta od drugiej w celu obliczenia czasu, jaki upłynął między nimi

 5. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

 6. Na liście Typ kliknij pozycję g:mm (dla godzin i minut), a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz widać, że Tomasz przepracował 3 godziny i 45 minut.

  Godziny, jakie upłynęły, wymienione w kolumnie D

 7. Aby uzyskać wyniki dla Jakuba i Lidii, skopiuj formułę, zaznaczając komórkę D2 i przeciągając wskaźnik do komórki D4.

  Formatowanie komórki D2 zostanie skopiowane razem z formułą.

Aby odjąć godziny większe niż 24 godziny:

Konieczne jest utworzenie formuły w celu odjęcia różnicy między dwiema godzinami, których suma wynosi ponad 24 godziny.

Wykonaj poniższe czynności:

 1. W powyższym przykładzie zaznacz komórkę B1 i przeciągnij wskaźnik do komórki B2, aby móc zastosować format do obu komórek naraz.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. W polu Typ u góry listy formatów, wpisz format rrrr-mm-dd g:mm AM/PM.

  Zwróć uwagę na puste miejsce na końcu yyyy i na końcu mm.

  Nowy format będzie dostępny na liście Typ, gdy znowu będzie potrzebny.

 4. W komórce B1 wpisz datę rozpoczęcia, w tym rok, miesiąc, dzień i godzinę (zastosuj litery „a” i „p” zamiast oznaczeń AM i PM).

  Czas, jaki upłynął, przekracza 24 godziny

 5. W komórce B2 zrób to samo dla daty zakończenia.

 6. W komórce B3 wpisz formułę =(B2-B1)*24.

Wynik to 31,5 godz.

Uwaga: W programie można dodawać i odejmować wartości większe niż 24 godziny Excel dla sieci Web ale nie można zastosować niestandardowego formatu liczb.

Dodawanie godzin

Załóżmy, że chcesz sprawdzić, ile godzin i minut zajmie wykonanie dwóch zadań. Wykonanie pierwszego zadania potrwa około 6 godzin i 45 minut, a drugiego — 9 godzin i 30 minut.

 1. W komórce B2 wpisz 6:45, a w komórce B3 wpisz 9:30.

 2. W komórce B4 wpisz =B2+B3, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodane czasy wykonywania dwóch zadań

Wykonanie tych dwóch zadań zajmie 16 godzin i 15 minut.

Porada: Godziny można też dodawać za pomocą Autosumowania. Kliknij komórkę B4. Następnie kliknij pozycję Narzędzia główne > Autosumowanie. Formuła będzie wyglądać następująco: =SUMA(B2:B3). Naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać wynik: 16 godzin i 15 minut.

Odejmowanie godzin

Razem ze znajomymi pomagasz przy projekcie dobroczynnym i chcesz wiedzieć, ile czasu na to poświęcacie, przy czym wiesz, o której każde z Was zaczyna i kończy pracę. Dokładniej mówiąc, chcesz wiedzieć, ile czasu upływa między godziną rozpoczęcia i zakończenia.

 1. W komórce B2 wpisz godzinę rozpoczęcia (jeśli używasz trybu 12-godzinnego, wpisz spację, a po niej „a” dla godziny porannej lub „p” dla godziny popołudniowej) i naciśnij klawisz Enter. W komórce C2 wpisz godzinę zakończenia (a w trybie 12-godzinnym także literkę „a” lub „p”) i naciśnij klawisz Enter. Wpisz pozostałe godziny rozpoczęcia i zakończenia dla swoich znajomych.

 2. W komórce D2 odejmij godzinę rozpoczęcia od godziny zakończenia, wpisując formułę: =C2-B2, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Jedna godzina odjęta od drugiej w celu obliczenia czasu, jaki upłynął między nimi

Teraz widać, że Tomasz przepracował 3 godziny i 45 minut.

 1. Aby uzyskać wyniki dla dwójki znajomych, skopiuj formułę, klikając komórkę D2 i przeciągając wskaźnik do komórki D4. Formatowanie komórki D2 zostanie skopiowane razem z formułą.

Godziny, jakie upłynęły, wymienione w kolumnie D

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×