Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Dostosowywanie ustawień formularza lub testu w aplikacji Microsoft Forms

Porada:  Dowiedz się więcej o programie Microsoft Forms lub rozpocznij od razu i utwórz ankietę, quiz lub sondę. Chcesz przechwytywać i analizować opinie klientów przedsiębiorstwa? Wypróbuj rozwiązanie Opinia klienta dla usługi Dynamics 365.

Za pomocą Microsoft Formsmożesz utworzyć formularz (na przykład ankietę lub sondaż) lub test (na przykład egzamin z matematyki dla uczniów). Ustawienia formularzy i testów umożliwiają określanie terminów, identyfikowanie osób odpowiadających, wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi w testach i określanie innych preferencji aplikacji Microsoft Forms.

W funkcji Microsoft Forms otwórz formularz, dla którego chcesz edytować ustawienia, a następnie wybierz pozycję Więcej ustawień formularza Przycisk Więcej opcji  > Ustawienia.

Ustawienia formularzy

Opcje ustawień dla formularzy i testów

W okienku Ustawienia można wybrać lub wyczyścić opcje.

ekran ustawień umożliwiający włączanie i wyłączanie powiadomień o formularzach

Uwaga:  Ustawienie Opcja dla testu jest dostępne tylko dla testów.

Opcja dla testu

Ustawienie domyślne Pokaż wyniki automatycznie umożliwia osobom odpowiadającym wyświetlanie wyników każdego pytania w momencie przesyłania swoich odpowiedzi testu. Obok prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe zostaną wyświetlone zielone znaczniki wyboru, a obok nieprawidłowych odpowiedzi zostanie wyświetlony czerwony tekst komunikatu. Wyłącz to ustawienie, jeśli informacje o prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedziach na pytania testowe nie mają być wyświetlane.

Uwaga:  Ustawienie Opcja dla testu jest dostępne tylko dla testów.

Kto może wypełnić ten formularz

 • Każdy może odpowiedzieć — każda osoba w organizacji lub spoza niej może przesyłać odpowiedzi w zakresie formularza lub testu.

 • Tylko osoby w mojej organizacji mogą odpowiadać — tylko osoby należące do Twojej organizacji będą mogły odpowiadać na Twój formularz lub test.

  • Nazwa rekordu — śledź osoby, które odpowiedziały na Twój formularz lub test.

  • Jedna odpowiedź na osobę — ogranicz odpowiedzi w zakresie formularza lub testu tylko do jednej odpowiedzi na osobę. Uniemożliwi to osobom wielokrotne wypełnianie formularza lub testu.

 • Określone osoby w mojej organizacji mogą odpowiadać — tylko określone przez Ciebie osoby lub grupy w organizacji będą mogły odpowiadać w zakresie Twojego formularza.

Uwagi: 

 • Opcje Tylko osoby w mojej organizacji mogą odpowiadać oraz Określone osoby w mojej organizacji mogą odpowiadać są dostępne tylko w przypadku usługi Office 365 Education i aplikacji Microsoft 365 dla użytkowników biznesowych. Zaloguj się za pomocą konta służbowego, aby uzyskać dostęp do tych ustawień.

 • Opcja Określone osoby w mojej organizacji mogą odpowiadać dotyczy tylko osób i grup w Twojej organizacji. Możesz wyznaczyć maksymalnie 100 imion i nazwisk poszczególnych osób lub nazw grup. W ramach limitu wynoszącego 100 możesz wyznaczyć maksymalnie 20 grup (każda grupa może zawierać maksymalnie 1000 osób). Możesz na przykład zebrać odpowiedzi od 80 osób i 20 grup w zakresie łącznego limitu wynoszącego 100.

Opcje dla odpowiedzi

 • Akceptuj odpowiedzi — jeśli w przypadku tego ustawienia usunięto zaznaczenie, oznacza to, że wyłączono możliwość zbierania dodatkowych odpowiedzi formularza. Możesz także określić domyślny komunikat wyświetlany osobom odpowiadającym podczas próby przesłania odpowiedzi po wyłączeniu tego ustawienia.

  Ustawienie Zbieraj odpowiedzi dla formularzy i testów

 • Data rozpoczęcia i Data zakończenia — możesz określić dokładną datę i godzinę, kiedy chcesz, aby nastąpiło rozpoczęcie i zakończenie zbierania odpowiedzi formularza. Kliknij opcję Data rozpoczęcia, a następnie kliknij pole tekstowe daty i wybierz datę z kontrolki kalendarza. Wybierz godzinę z listy rozwijanej zawierającej kolejne godziny. Wykonaj te same czynności w przypadku opcji Data zakończenia

  Ustawienie daty rozpoczęcia i daty zakończenia dla formularzy i testów

  Uwaga: Nie można wybrać daty i godziny w przeszłości.

 • Pytania losowe — jeśli w przypadku tej opcji usunięto zaznaczenie (ustawienie domyślne), pytania będą wyświetlane osobom odpowiadającym w takiej samej kolejności, w jakiej zostały utworzone. Po zaznaczeniu tej opcji kolejność wyświetlanych pytań zostanie losowo wymieszana. Każda osoba odpowiadająca zobaczy pytania w innej kolejności.

  • Wszystkie pytania — wymieszaj kolejność wszystkich pytań w formularzu lub teście.

  • Zablokuj pytania — wymieszaj kolejność wszystkich pytań oprócz wyznaczonych przez Ciebie (np. pytania 3–5).

  Uwaga: Jeśli formularz lub test zawiera wiele sekcji lub stron, nie będzie można wymieszać pytań.

 • Pokaż pasek postępu — osoby odpowiadające zobaczą wizualny wskaźnik swojego postępu podczas wypełniania formularza lub testu.

  Uwaga: Ten pasek postępu jest dostępny tylko w formularzach i testach zawierających wiele sekcji lub stron.

 • Dostosuj wiadomość z podziękowaniem — wyświetl podziękowanie po ukończeniu wypełniania formularza lub testu. Kliknij pole tekstowe, aby utworzyć niestandardową wiadomość.

Powiadomienie

 • Zezwalaj na potwierdzenie przesłania odpowiedzi— po zakończeniu wypełnienia formularza osoby odpowiadające będą mogły zapisać lub wydrukować plik PDF formularza z wypełnionymi odpowiedziami na stronie „Podziękowanie”. Pamiętaj, że wybranie tego ustawienia nadal umożliwia osobom odpowiadającym w formularzu, zarówno z organizacji jak i spoza niej, poproszenie o potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail przesłania formularza.

  Uwaga: Ta funkcja jest obecnie wdrażana i będzie dostępna wkrótce.

 • Otrzymuj powiadomienia w postaci wiadomości e-mail przesłania każdej odpowiedzi — otrzymuj powiadomienia pocztą e-mail za każdym razem, gdy zostanie przesłana odpowiedź.

Opinia o Microsoft Forms

Chcemy poznać Twoją opinię! Aby wysłać opinię na temat Microsoft Forms, przejdź do prawego górnego rogu formularza i wybierz opcję Więcej ustawień formularza Przycisk Więcej opcji > Opinie.

Zobacz też

Często zadawane pytania na temat aplikacji Microsoft Forms

Zmienianie motywu formularza

Wysyłanie formularza do innych osób w celu zbierania odpowiedzi

Udostępnianie formularza do współpracy

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×