Istnieje możliwość drukowania załączników wiadomości e-mail bez otwierania plików. Załączniki mogą być drukowane z otwartego okna wiadomości lub okienka odczytu. Jeśli wiadomość zawiera kilka załączników, można wybrać wydruk jednego lub wszystkich załączników.

Drukowanie załącznika

Aby wydrukować załącznik z otwartej wiadomości lub okienka odczytu, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij ikonę załącznika pod nagłówkiem wiadomości, a następnie kliknij przycisk Załączniki

 • W grupie Akcje kliknij przycisk Szybkie drukowanie.

Aby wydrukować załączniki podczas drukowania wiadomości, upewnij się, że opcja Drukuj dołączone pliki została zaznaczona. Po włączeniu tego ustawienia pozostaje ono włączone do momentu wyłączenia.

 1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość z załącznikami, które chcesz wydrukować.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij przycisk Drukuj.

 4. W obszarze Drukarka kliknij przycisk Opcje wydruku.

 5. W oknie dialogowym Drukowanie w obszarze Opcje wydruku zaznacz pole wyboru Drukuj dołączone pliki.

  Opcje wydruku plików załączników w oknie dialogowym Drukowanie

Uwagi: 

 • Załączniki są drukowane jedynie na drukarce domyślnej. Jeśli na przykład drukarką domyślną jest drukarka A i wybierzesz wydruk wiadomości z załącznikiem na drukarce B, wiadomość zostanie wydrukowana na drukarce B, ale załącznik na drukarce A. Aby przesłać załącznik do konkretnej drukarki, kliknij go dwukrotnie w celu otworzenia, a następnie wybierz polecenie drukowania w programie, w którym załącznik został otwarty.

 • Przed wydrukowaniem niektórych załączonych plików należy je otworzyć. W przypadku tych typów plików w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o otwarcie lub zapisanie załącznika przed jego wydrukowaniem. Wybierz pozycję Otwórz. Po wydrukowaniu konieczne będzie ręczne zamknięcie pliku załącznika. 

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×