Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Edytowanie szczegółów projektu w usłudze Project Online

Po utworzeniu projektu w aplikacji Project Web App może się okazać, że trzeba zmienić niektóre ogólne informacje o projekcie, takie jak nazwa projektu, opis czy właściciel. Sposób modyfikowania istniejącego projektu zależy od tego, czy jest to projekt w formie listy zadań programu SharePoint, gdzie zadaniami zarządza się za pomocą listy zadań w witrynie projektu, czy projekt w przedsiębiorstwie, gdzie zadaniami zarządza się w aplikacji Project Web App.

Uwaga:  W razie potrzeby można także zmienić szablon używany w projekcie. Zobacz Zmienianie szablonu projektu, aby uzyskać więcej informacji.

Aby edytować szczegóły projektu w formie listy zadań programu SharePoint:

 1. Przejdź na stronę Szczegóły projektu:

  • W aplikacji Project Web App na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Projekty. Kliknij nazwę edytowanego projektu, aby otworzyć witrynę projektu. Na pasku Szybkie uruchamianie dla witryny projektu kliknij pozycję Szczegóły projektu.

  • W witrynie projektu kliknij pozycję Szczegóły projektu na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Zmień informacje na stronie Szczegóły projektu, a następnie na karcie Projekt w grupie Projekt kliknij pozycję Zapisz.

 3. Gdy skończysz wprowadzać zmiany w projekcie, na karcie Projekt w grupie Projekt kliknij pozycję Zamknij.

Aby edytować szczegóły projektu w przedsiębiorstwie:

 1. Otwórz projekt do edycji.

 2. Czego używasz: Project Server 2013: na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze nazwy projektu kliknij pozycję Szczegóły projektu lub dowolny inny link do strony z informacjami o projekcie, aby wprowadzić zmiany.

  Czego używasz: Project Server 2016: przejdziesz bezpośrednio do sekcji Szczegóły projektu w celu wprowadzenia zmian.

 3. Gdy skończysz wprowadzać aktualizacje, na karcie Projekt w grupie Projekt kliknij pozycję Zapisz w celu zapisania i opublikowania zmian, tak aby inne osoby mogły je zobaczyć.

 4. Na karcie Projekt w grupie Projekt kliknij pozycję Zamknij. Możesz zaewidencjonować projekt lub pozostawić go wyewidencjonowany.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×