Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podczas ochrony danych przedsiębiorstwa istnieją pewne zagrożenia i ograniczenia związane z korzystaniem z funkcji w usłudze Microsoft OneNote za pośrednictwem usługi OneNote i wyświetlanych w widoku sieci Web. Te czynniki ryzyka i ograniczenia mają zastosowanie do środowisk chronionych w przedsiębiorstwie, takich Windows ochrony informacji (WIP, Information Protection) Microsoft Intune do zarządzania urządzeniami przenośnymi.

Ograniczenia

W środowisku chronionym w przedsiębiorstwie niektóre funkcje OneNote nie będą chronione z powodu ograniczenia w technologiach sieci Web. Poniższe przykłady umożliwiają użytkownikom przenoszenie danych przedsiębiorstwa do lokalizacji osobistej bez ochrony przedsiębiorstwa.

 • Gdy w widoku sieci Web dane przedsiębiorstwa są wyświetlane w tekście, który można wybrać, użytkownik może skopiować te dane, a następnie wkleić je do osobistego notesu OneNote lub do innych aplikacji osobistych.

 • Gdy w widoku sieci Web są wyświetlane dane osobiste, OneNote wyświetla dane przedsiębiorstwa, użytkownik może skopiować dane z programu OneNote a następnie wkleić je do widoku sieci Web bez ochrony przedsiębiorstwa.

Poza kopiowaniem i wklejanie w niektórych systemach operacyjnych istnieją inne mechanizmy, które mogą przenosić dane. Na przykład w systemie Windows iOS użytkownik może przeciągać i upuszczać, aby przenieść dane.

Przykłady w programie OneNote

Te ograniczenia mają wpływ na następujące funkcje w programie OneNote:

 • Szczegóły spotkania

 • Poszukiwanie

 • Czytnik immersyjny

 • Sticky Notes

 • Dodatek Notes zajęć

 • Microsoft Translator

Poniżej znajduje się przykład użytkownika kopiując tytuł i informacje o godzinie zaproszenia na spotkanie przy użyciu funkcji Szczegóły spotkania w programie OneNote for Windows 10, a następnie wklejając te informacje do notesu osobistego.

 1. W OneNote spotkania Windows 10 pozycję Wstaw > szczegóły spotkania.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta organizacji, a następnie poczekaj na załadowanie spotkań do widoku sieci Web.

 3. Zaznacz tekst w widoku sieci Web, a następnie skopiuj go (Ctrl+C).

 4. Otwórz dowolny notes osobisty przechowywany w OneDrive, a następnie wklej tekst do notesu.

W następnym przykładzie pokazano, jak użytkownik może skopiować informacje z notesu służbowego, a następnie wkleić je do osobistej notatki programu Sticky Notes.

 1. W OneNote na iPad otwórz notes z konta służbowego.

 2. Kopiowanie zawartości służbowej z notesu.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia > Sticky Notes.

 4. Wklej zawartość do nowej notatki sticky note.

Uwaga: Powyższe kroki mają zastosowanie tylko do iPad wersji Microsoft OneNote. Ten problem nie występuje w programie OneNote on iPhone.

Obejścia

Aby rozwiązać te problemy, administrator IT może ograniczyć dostęp do OneNote, używając następujących adresów URL.

Funkcje

Adresy URL, których trzeba ograniczyć

Szczegóły spotkania

https://www.onenote.com/officeaddins/*

Poszukiwanie

https://entity.osi.office.net/officeentity/web/views/juno.agave.cshtml

Czytnik immersyjny

https://www.onenote.com/officeaddins/*

Sticky Notes

https://www.onenote.com/officeaddins/*

Dodatki do notesu zajęć

https://www.onenote.com/officeaddins/*

Microsoft Translator

https://ogma.osi.office.net/TradukoApi/*

Ważne: Jeśli kopiujesz i wklejasz powyższe adresy URL, pamiętaj, aby w wskazanym miejscu dołączyć końcowe gwiazdki ( * ).

Alternatywne podejście przy użyciu Microsoft Intune

Administrator IT może również wyłączyć funkcje dodatków OneNote za pomocą usługi Microsoft Intune w celu wdrożenia ustawień aplikacji lub urządzenia w usłudze OneNote zarządzanej w usłudze Intune na obsługiwanych platformach.

OneNote w systemie iOS

Zapoznaj się z instrukcjami w dokumentacji usługi Intunei określ następującą konfigurację aplikacji.

Klucz

Wartość

Typ rejestracji urządzenia

com.microsoft.onenote.DisableOfficeAddins

Zaakceptowane wartości: True, False
Default if not specified: False 

Zarządzane aplikacje

OneNote na Windows 10

Zapoznaj się z instrukcjami w dokumentacji usługi Intunei określ następującą konfigurację urządzenia.

OMA-URI

Wartość

Typ rejestracji urządzenia

./User/Vendor/MSFT/EnterpriseModernAppManagement/AppManagement/AppStore/Microsoft. Office. OneNote_8wekyb3d8bbwe/AppSettingPolicy/DisableOfficeAddins

Typ daty: ciąg

Wartość: Prawda

Ustawienie domyślne, jeśli nie zostanie określone: Fałsz

Urządzenia zarządzane

OneNote na komputerze Mac

OneNote komputerów Mac obecnie nie obsługuje usługi Intune

OneNote na innych platformach

OneNote innych platformach nie mają zastosowania, ponieważ na tym etapie nie mają one funkcji dostarczanych przez usługę.

Dodatkowa pomoc

Dodatkowa pomoc techniczna jest dostępna na forach OneNote w witrynie Microsoft Community, gdzie możesz skontaktować się z zespołem produktu pakietu OneNote, aby zgłosić problemy i uzyskać informacje na temat swoich pytań. 

Zobacz też

Centrum pomocy programu OneNote

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie OneNote dla systemu Windows

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie OneNote dla komputerów Mac, telefonu iPhone i tabletu iPad

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×