Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Poczta zidentyfikowana jako prawdopodobnie wiadomość-śmieć może być automatycznie przenoszona do folderu Wiadomości-śmieci. Potencjalnie złośliwe oprogramowanie lub kod są wyłączone.

Uwaga: Wiele funkcji w nowym programie Outlook dla systemu Windows działa tak samo lub podobnie jak Outlook w sieci Web. Jeśli chcesz wypróbować nowe środowisko, zobacz Wprowadzenie do nowego programu Outlook dla systemu Windows.

Uwaga: Jeśli podane instrukcje nie są zgodne z tym, co widzisz, być może korzystasz ze starszej wersji aplikacji Outlook w sieci Web. Wypróbuj Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Jeśli odbierasz niechciane wiadomości e-mail, możesz zablokować adresy e-mail i domeny, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail. Po dodaniu dowolnego adresu e-mail lub domeny do listy zablokowanych nadawców pochodzące stamtąd wiadomości e-mail będą wysyłane bezpośrednio do folderu Wiadomości-śmieci.

Uwaga: Wiadomości-śmieci są przechowywane przez 30 dni, zanim zostaną automatycznie usunięte i nie można ich odzyskać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. U góry strony wybierz pozycję UstawieniaUstawienia> Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Wiadomości-śmieci.

 3. Jeśli chcesz zablokować adres e-mail, wprowadź ten adres e-mail w polu Zablokowani nadawcy i wybierz pozycję Dodaj.

  Jeśli chcesz zablokować wszystkie wiadomości e-mail z domeny, wpisz nazwę domeny w polu Zablokowane domeny i wybierz pozycję Dodaj.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

W przypadku nowego programu Outlook dla systemu Windows: 

 1. U góry strony wybierz pozycję UstawieniaUstawienia> Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Wiadomości-śmieci.

 3. Jeśli chcesz zablokować adres e-mail lub wszystkie wiadomości e-mail z domeny, w obszarze Zablokowani nadawcy i domeny wybierz pozycję Dodaj i wprowadź adres e-mail lub domenę i naciśnij klawisz Enter. 

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Jeśli chcesz usunąć kogoś z listy zablokowanych nadawców, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Wybierz pozycję UstawieniaUstawienia> Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Wiadomości-śmieci.

 3. Wybierz adres lub domenę, którą chcesz odblokować, a następnie wybierz Usuń.

Czasem możesz nie chcieć, aby wiadomości od określonej osoby lub domeny trafiały do folderu Wiadomości-śmieci. Wiadomości z adresów i domen znajdujących się na liście bezpiecznych nadawców nie będą przenoszone do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. U góry strony wybierz pozycję UstawieniaUstawienia> Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Wiadomości-śmieci.

 3. W obszarze Bezpieczni nadawcy wprowadź adres e-mail lub domenę, którą chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

W przypadku nowego programu Outlook dla systemu Windows: 

 1. U góry strony wybierz pozycję UstawieniaUstawienia> Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Wiadomości-śmieci.

 3. W obszarze Bezpieczni nadawcy i domeny wybierz pozycję Dodaj, wprowadź adres e-mail lub domenę, którą chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Porady: 

 • Aby edytować lub usunąć adresy e-mail bądź domeny z listy Zablokowani nadawcy lub Bezpieczni nadawcy, zaznacz element na liście, a następnie wybierz odpowiednio pozycję Edytuj lub Usuń.

 • Aby opróżnić folder Wiadomości-śmieci, wybierz pozycję Wiadomości-śmieci na liście folderów, a następnie wybierz pozycję Usuń wszystko w górnej części ekranu.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web

Jeśli odbierasz niechciane wiadomości e-mail, możesz zablokować adresy e-mail i domeny, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości. Po dodaniu dowolnego adresu e-mail lub domeny do listy zablokowanych nadawców pochodzące stamtąd wiadomości e-mail będą wysyłane bezpośrednio do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczty > Konta > Blokuj lub zezwalaj.

 2. W obszarze Blokuj lub zezwalaj wybierz pozycję Automatycznie filtruj wiadomości-śmieci.

 3. W obszarze Zablokowani nadawcy wpisz adres e-mail lub domenę, które chcesz zablokować, a następnie wybierz pozycję Dodaj Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Zablokowani nadawcy.

 4. Wybierz przycisk Zapisz Zapisz.

  Porada: Aby edytować lub usunąć adresy e-mail bądź domeny z listy Zablokowani nadawcy, zaznacz element na liście, a następnie wybierz odpowiednio Edytuj Ikona edycji or Usuń Usuń.

Aby wiadomości e-mail, które nie pochodzą z listy bezpiecznych nadawców, były kierowane bezpośrednio do folderu Wiadomości-śmieci, zaznacz pole wyboru Nie ufaj wiadomości e-mail...

Nie ufaj

Jeśli chcesz usunąć kogoś z listy zablokowanych nadawców, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Ustawienia > Opcje.

 2. W menu opcji wybierz pozycję Wiadomości-śmieci > Zablokowani nadawcy.

 3. Zaznacz adres lub domenę, którą chcesz odblokować, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Czasami wiadomości e-mail pochodzące od konkretnych osób lub z konkretnych witryn internetowych nie powinny trafiać do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczty > Konta > Blokuj lub zezwalaj.

 2. W obszarze Blokuj lub zezwalaj wybierz pozycję Automatycznie filtruj wiadomości-śmieci.

 3. W obszarze Bezpieczni nadawcy i adresaci wpisz adres e-mail lub domenę, aby wiadomości e-mail pochodzące od tego nadawcy lub z tej domeny nie były przenoszone do folderu Wiadomości-śmieci, a następnie wybierz pozycję Dodaj Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Bezpieczni nadawcy.

 4. Wybierz przycisk Zapisz Zapisz.

  Porada: Aby edytować lub usunąć adresy e-mail bądź domeny z listy Bezpieczni nadawcy, zaznacz element na liście, a następnie wybierz odpowiednio Edytuj Ikona edycji lub Usuń Usuń.

Po oznaczeniu wiadomości e-mail jako spam, możesz zgłosić wiadomość do firmy Microsoft, aby poprawić dokładność filtrowania spamu. Aby ustawić opcje raportowania spamu, wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Zgłaszanie spamu.

Określanie sposobu wysyłania raportów spamu

Outlook w sieci Web udostępnia trzy różne opcje raportowania wiadomości e-mail oznaczonych jako spam:

 • Zapytaj mnie o przed wysłaniem raportu     — zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz wysłać kopię wiadomości e-mail do firmy Microsoft w celu zbadania i ulepszenia technologii ochrony przed spamem. Wiadomość e-mail przechodzi przez zautomatyzowany proces, który usuwa wszystkie informacje osobiste.

 • Automatyczne wysyłaj raporty    — wysyła kopię każdej wiadomości e-mail oznaczonej jako spam do firmy Microsoft.

 • Nigdy nie wysyłaj raportów    — nie będzie wysyłać raportu do firmy Microsoft, gdy oznaczysz wiadomość e-mail jako spam.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługiAdministratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zobacz Kontaktowanie się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm — Pomoc dla administratorów.

Tematy pokrewne

Organizowanie poczty e-mail za pomocą reguł skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web

Używanie funkcji oznaczania jako mało istotne do sortowania wiadomości o niskim priorytecie w aplikacji Outlook w sieci Web

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×