Formatowanie tekstu jako indeksu górnego lub dolnego

Możesz ustawić zestaw znaków tekstowych nieco powyżej(indeks górny)lub poniżej(indeks dolny)wiersza typu:

Przykłady: Indeks dolny i indeks górny

Na przykład: podczas dodawania znaku towarowego, praw autorskich lub innego symbolu do prezentacji możesz chcieć, aby ten symbol był wyświetlany nieco powyżej reszty tekstu. Jeśli tworzysz przypis dolny, możesz to zrobić również za pomocą liczby.

Skróty klawiaturowe: stosowanie indeksu górnego lub dolnego

Aby umieścić tekst nieco nad poziomem zwykłego tekstu (indeks górny) lub pod poziomem zwykłego tekstu (indeks dolny), możesz skorzystać ze skrótów klawiaturowych.  

 1. Zaznacz znak, który chcesz sformatować.

 2. Aby wstawić indeks górny, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl, Shift oraz znak plus (+).

  Aby wstawić indeks dolny, naciśnij jednocześnie klawisz Ctrl oraz znak równości (=). (Nie naciskaj klawisza Shift).

Porada: Tekst można również sformatować jako indeks górny lub dolny, wybierając odpowiednie opcje w oknie dialogowym Czcionka, zgodnie z opisem w następnej procedurze.

Stosowanie formatowania indeksu górnego lub dolnego do tekstu

 1. Zaznacz znak, który chcesz sformatować jako indeks górny lub dolny.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka

 3. Na karcie Czcionka w obszarze Efekty zaznacz pole wyboru Indeks górny lub Indeks dolny.

  Wybieranie indeksu górnego lub dolnego

Porada: Tekst można sformatować jako indeks górny lub dolny bez zmieniania rozmiaru czcionki. W przypadku indeksu górnego wprowadź większą wartość procentową w polu Przesunięcie. W przypadku indeksu dolnego wprowadź mniejszą wartość procentową w polu Przesunięcie.

Cofanie formatowania indeksu górnego lub dolnego

Aby cofnąć formatowanie indeksu górnego lub dolnego, zaznacz tekst i naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

Wstawianie symbolu indeksu górnego lub dolnego

 1. Na slajdzie kliknij miejsce, w którym chcesz dodać symbol.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Symbol.

  Wstawianie symbolu

 3. W oknie Symbol z listy rozwijanej Czcionka wybierz pozycję (zwykły tekst), jeśli jej jeszcze nie wybrano.

 4. W oknie Symbol z listy rozwijanej Podzbiór wybierz pozycję Indeksy dolne i górne.

  Podzbiory indeksu dolnego i górnego w oknie dialogowym Symbol w programie PowerPoint

 5. W oknie Symbol wybierz odpowiedni symbol, naciśnij pozycję Wstaw, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Zobacz też

Wyłączanie indeksu górnego liczb porządkowych

Skróty klawiaturowe: stosowanie indeksu górnego lub dolnego

Aby umieścić tekst nieco nad poziomem zwykłego tekstu (indeks górny) lub pod poziomem zwykłego tekstu (indeks dolny), możesz skorzystać ze skrótów klawiaturowych.  

 1. Zaznacz znak, który chcesz sformatować.

 2. W przypadku indeksu górnegonaciśnij jednocześnie klawisze POLECENIE, Shift i znak plus (+).

  (wersja 2016) W przypadku indeksu dolnegonaciśnij jednocześnie POLECENIE i znak równości (=). (Nie naciskaj klawisza Shift).

  (wersja 2011) W przypadku indeksu dolnegonaciśnij POLECENIE Shift i znak minus (-).

Porada: Możesz też sformatować tekst jako indeks górny lub dolny, wybierając odpowiednie opcje w oknie dialogowym Czcionka.

Stosowanie formatowania indeksu górnego lub dolnego do tekstu

 1. Zaznacz znak, który chcesz sformatować jako indeks górny lub dolny.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij pozycję Indeks górny Przycisk Indeks górnylub Indeks Przycisk Indeks dolny.

Cofanie formatowania indeksu górnego lub dolnego

Aby cofnąć formatowanie indeksu górnego lub dolnego, zaznacz tekst i naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

Wstawianie symbolu indeksu górnego

Dla określonych symboli, które są niemal zawsze sformatowane jako indeks górny, na przykład ® oraz ™, wystarczy po prostu wstawić symbol, a zostanie on automatycznie sformatowany jako indeks górny.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Symbol.

 2. Kliknij lub przewiń do przycisku Symbole literowe, a następnie kliknij symbol, który chcesz wstawić.

Zobacz też

Wyłączanie indeksu górnego liczb porządkowych

 1. Zaznacz znak, który chcesz dopasować.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz przycisk wielokropka Więcej opcji czcionki:

  Wybierz przycisk wielokropka "Więcej opcji czcionki", a następnie wybierz pozycję Indeks dolny lub Indeks górny.
 3. Następnie wybierz z menu pozycję Indeks dolny lub Indeks górny.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×