Inteligentna praca: rozpoczynanie sesji udostępniania i współpracy

W niniejszym przewodniku opisano sposoby prowadzenia spontanicznych spotkań online przy użyciu oprogramowania komunikacyjnego Microsoft® Lync™ Online.

Co chcesz zrobić?

Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania online

Aby szybko rozpocząć spotkanie online i zaprosić osoby z organizacji oraz spoza organizacji, można użyć funkcji Spotkaj się z.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Microsoft Lync Online.

 2. W oknie głównym programu Lync kliknij strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Opcje, a następnie kliknij pozycję Spotkaj się z.

Communicator

 1. W oknie dialogowym Dołączanie do spotkania audio wybierz typ audio, z którego chcesz korzystać.

Zapraszanie osób na niezaplanowane spotkanie

 • W oknie konwersacji kliknij menu Opcje osób, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaprosić kontakty ze swojej organizacji i organizacji będących w federacji, kliknij pozycję Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu. Aby zaznaczyć wiele kontaktów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz kontakty.

   Communicator

  • Aby wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem do osoby z organizacji lub spoza niej, kliknij pozycję Zaproś pocztą e-mail. To spowoduje utworzenie wiadomości e-mail programu Microsoft® Outlook® zawierającej łącza do spotkania online. W zależności od organizacji adresat może dołączyć do spotkania za pomocą usługi Lync Online, programów Microsoft® Lync™ 2010 Attendee, Microsoft® Office Communicator 2007 R2 lub Microsoft® Office Communicator 2007 albo aplikacji Microsoft® Lync™ Web App.

Początek strony

Rozpoczynanie udostępniania działań

Aby udostępnić ekran współpracownikom z innej lokalizacji, przeprowadzić formalną prezentację programu Microsoft® PowerPoint® lub podzielić się pomysłami na tablicy, wystarczy kilka kliknięć.

Udostępnianie pulpitu lub monitora

 1. W oknie głównym programu Lync na liście Kontakty kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu.

 2. Po otwarciu okna konwersacji kliknij menu Udostępnij.

Communicator

 1. Wybierz monitor do udostępnienia.

  Uwaga: Podczas udostępniania lub prezentowania u góry okna jest wyświetlany pasek z napisem Udostępniasz.

Wybieranie programu do udostępnienia

Czasami trzeba udostępnić tylko jeden program i jego okna.

 1. W oknie konwersacji kliknij menu Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Program.

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie programów kliknij dwukrotnie program, który chcesz pokazać.

  Uwaga: Podczas udostępniania programu u góry okna jest wyświetlany pasek z napisem Udostępniasz, a wokół okna programu jest widoczna poświata wskazująca pokazywane elementy.

Zatrzymywanie udostępniania pulpitu, monitorów lub programów

 • Na pasku udostępniania u góry ekranu kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

Communicator

Przekazywanie kontroli nad pulpitem innej osobie

Osoba inicjująca udostępnianie pulpitu, monitora lub aplikacji jest jedyną osobą, która sprawuje nad nimi kontrolę. W dowolnym momencie można zezwolić innym osobom, aby przy użyciu własnej myszy i klawiatury poruszały się po komputerze użytkownika i wprowadzały na nim zmiany. Przyznaną kontrolę można cofnąć w dowolnym momencie.

 • Na pasku udostępniania kliknij menu Przekaż kontrolę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zezwolić każdej osobie uczestniczącej w spotkaniu na automatyczne przejęcie kontroli nad komputerem, kliknij pozycję Automatycznie akceptuj żądania kontroli.

  Communicator

 • Aby przekazać kontrolę tylko określonej osobie, kliknij jej nazwę w obszarze Uczestnicy.

  Uwaga:  Wybrana osoba natychmiast przejmuje kontrolę nad myszą użytkownika i może wprowadzać zmiany za pomocą własnej klawiatury. W przypadku wybrania opcji Automatycznie akceptuj żądania kontroli uczestnicy będą automatycznie zyskiwać kontrolę po kliknięciu polecenia Zażądaj kontroli.

Cofanie udostępnienia kontroli w dowolnym momencie

 1. Na pasku udostępniania kliknij menu Przekaż kontrolę.

 2. Jeśli jest zaznaczone pole Automatycznie akceptuj żądania kontroli, wyczyść je kliknięciem. Ewentualnie w celu odebrania kontroli konkretnemu uczestnikowi kliknij polecenie Cofnij udostępnienie kontroli.

Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint z gwarancją pełnej kontroli

Podczas przedstawiania przygotowanej prezentacji grupie istotne jest utrzymanie nieprzerwanej kontroli nad jej zawartością, tempem oraz pokazywanymi elementami.

 1. W oknie głównym programu Lync na liście Kontakty kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu.

 2. W oknie konwersacji kliknij menu Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Prezentacja programu PowerPoint.

 3. W oknie dialogowym Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint kliknij dwukrotnie prezentację programu PowerPoint, którą chcesz przedstawić. Po przekonwertowaniu i przekazaniu zawartości inni uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację.

  Uwaga: Podczas prezentowania u góry okna jest wyświetlany pasek z napisem Udostępniasz.

Zatrzymywanie prezentacji

 • Na pasku udostępniania kliknij pozycję Zatrzymaj prezentację.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×