Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ze względu na ograniczenia technologii przeglądarki internetowej kopiowanie i wklejanie tekstu w aplikacji Microsoft Microsoft 365 dla Internetu różni się od kopiowania i wklejania tekstu w aplikacjach klasycznych Office. W tym artykule przedstawiono procedury kopiowania i wklejania w każdym z programów Microsoft 365 dla Internetu.

Którego programu używasz?

Word dla sieci Web

Zachowanie kopiowania i wklejania różni się w zależności od tego, czy wyświetlasz, recenzujesz lub edytujesz dokument programu Word w przeglądarce oraz czy wklejasz zawartość spoza Word dla sieci Web.

Wyświetlanie w przeglądarce

Po otwarciu dokumentu w widoku do czytania można zaznaczać tekst wiersz po wierszu, przeciągając myszą (bez dwukrotnego klikania). Następnie naciśnij klawisze Ctrl+C (Windows) lub ⌘+C (na komputerze Mac), aby skopiować tekst. Zawartość schowka można wkleić poza dokumentem. W takim przypadku wklejany tekst jest wstawiany w nowej lokalizacji bez formatowania, takiego jak pogrubienie, kursywa czy określony kolor. Takie właściwości można zastosować ponownie w nowej lokalizacji.

Uwaga: Podczas wyświetlania dokumentu w widoku do czytania minimalna ilość tekstu, jaką można zaznaczyć, to jeden wiersz. Aby zaznaczać wyrazy lub frazy, należy kliknąć polecenie Edytuj w przeglądarce.

Aby móc wkleić zawartość w dokumencie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce.

Recenzowanie lub edytowanie w przeglądarce

W widoku do edycji można wycinać, kopiować i wklejać tekst oraz obrazy w obrębie dokumentu, zaznaczając tekst lub obraz tak jak w aplikacji klasycznej Word. Naciśnij klawisze Ctrl+C, aby skopiować, naciśnij klawisze Ctrl+X, aby wyciąć, lub klawisze Ctrl+V, aby wkleić tekst lub obraz (Windows); albo naciśnij klawisze ⌘+C, ⌘+X lub ⌘+V (na komputerze Mac). W przeglądarkach Chrome, Firefox i Chromium edge można również używać klawiszy Ctrl+Shift+V i ⌘+Shift+V do wklejania tylko tekstu (wklejania tekstu bez formatowania źródłowego).

Uwagi: 

 • Jeśli używasz przeglądarki Firefox i chcesz używać poleceń Kopiuj, Wytnij i Wklej na wstążce Word dla sieci Web, musisz zezwolić na używanie schowka przez język JavaScript. Aby tego uniknąć, można używać poleceń klawiaturowych z klawiszami C, X i V.

 • W przeglądarce Chrome możesz zainstalować Office — Włącz rozszerzenie Kopiowanie i wklejanie, które umożliwia wycinanie, kopiowanie i wklejanie za pomocą myszy we wszystkich aplikacjach Office Online.

Wklejanie z zewnątrz Word dla sieci Web

Podczas wklejania tekstu spozaWord dla sieci Web, dostępne są 2 opcje wklejania tekstu: zachowaj formatowanie źródłowe i wklej tylko tekst. W przypadku wklejania domyślnego (zachowaj źródło) tekst jest wstawiany do dokumentu z dowolną liczbą oryginalnych właściwości formatowania, które można skopiować. Cechy tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa, określony rozmiar lub kolor, są zachowywane, gdy tylko jest to możliwe. W zależności od źródła skopiowanej zawartości określone aspekty formatowania mogą nie być wklejane zgodnie z oczekiwaniami. W takim przypadku możesz użyć narzędzi do formatowania wWord dla sieci Web, aby ponownie zastosować te właściwości formatowania.

W przypadku wklejania tekstu tekst i wyrazy są zachowywane, ale formatowanie będzie zgodne z wierszem dokumentu, w którym wklejasz zawartość. Dostęp do wklejania tekstu można uzyskać tylko za pośrednictwem wstążki i menu kontekstowego (jeśli używasz dowolnej wersji przeglądarki Edge lub Chrome z Office — Włącz rozszerzenie kopiowania i wklejania), za pomocą klawiszy Ctrl+Shift+V (Chrome, Firefox i Chromium oparte na przeglądarce Edge) lub klikając element przestawny wklejania po standardowym wklejeniu i wybierając opcję "Tylko wklej tekst".

Obrazy skopiowane z sieci Web można wklejać do dokumentu, ale czasamiWord dla sieci Web nie obsługują wklejania obrazów skopiowanych z innych dokumentów lub programów. Jeśli w innym dokumencie lub programie znajduje się obraz, który nie został pomyślnie wklejony doWord dla sieci Web, zapisz obraz na komputerze, a następnie przejdź do pozycji Wstaw > obraz wWord dla sieci Web.

Tabele i listy    powinny być wklejane jak najbliżej ich oryginalnego formatowania, chyba że zostaną wklejone tylko jako tekst. Czasami właściwości tabeli, takie jak styl obramowania i cieniowanie komórek, nie będą wklejać poprawnie, zwłaszcza jeśli kolory i style nie są dostępne wWord dla sieci Web. W takich przypadkach możesz wstawić obraz tabeli za pomocą zrzutu ekranu lub edytować wklejoną tabelę i wybrać inne kolory/style. Czasami listy są wklejane ze zmienionym wcięciem. Można to naprawić za pomocą przycisków Numerowanie i Zwiększ wcięcie (karta Narzędzia główne), aby uzyskać żądany wynik.

Hiperłącza     Hiperlinki powinny być domyślnie wklejane jako linki. Jeśli wkleisz link i zostanie on wklejony jako zwykły tekst, możesz odtworzyć link, wykonując następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Łącze.

 3. W polu Adres wpisz adres internetowy (URL) linku.

 4. Wartość w polu Tekst wyświetlany pozostaw bez zmian, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

Początek strony

PowerPoint dla sieci Web

W prezentacji można wycinać, kopiować i wklejać tekst, obrazy lub slajdy. Zaznacz obiekt tak samo, jak w aplikacji klasycznej PowerPoint. Naciśnij klawisze Ctrl+C, aby skopiować, naciśnij klawisze Ctrl+X, aby wyciąć, lub klawisze Ctrl+V (Windows) albo naciśnij klawisze ⌘+C, ⌘+X lub ⌘+V (na komputerze Mac).

Opcja

Skrót klawiaturowy (Windows)

Skrót klawiaturowy (macOS)

Kopiowanie

Ctrl+C

⌘+C

Wycinanie

Ctrl+X

⌘+X

Wklejanie

Ctrl+V

⌘+V

Uwagi: 

 • Jeśli używasz przeglądarki Firefox i chcesz używać poleceń Kopiuj, Wytnij i Wklej na wstążce PowerPoint dla sieci Web, musisz zezwolić na używanie schowka przez język JavaScript. Aby tego uniknąć, można używać poleceń klawiaturowych z klawiszami C, X i V.

Początek strony

OneNote dla sieci Web

Zachowanie kopiowania i wklejania różni się w zależności od tego, czy wyświetlasz lub edytujesz w przeglądarce oraz czy wklejasz tekst spoza microsoft OneNote dla sieci Web.

Wyświetlanie w przeglądarce

Po otwarciu notesu w widoku do czytania można zaznaczać tekst tak jak w aplikacji klasycznej OneNote. Następnie naciśnij klawisze Ctrl+C (Windows) lub ⌘+C (na komputerze Mac), aby skopiować tekst. Zawartość schowka można wkleić poza notesem. W takim przypadku wklejany tekst jest wstawiany w nowej lokalizacji bez formatowania, takiego jak pogrubienie, kursywa czy określony kolor. Takie właściwości można zastosować ponownie w nowej lokalizacji.

Aby móc wkleić zawartość w notesie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce.

Edytowanie w przeglądarce

W widoku do edycji można wycinać, kopiować i wklejać tekst oraz obrazy w obrębie notesu, zaznaczając tekst lub obraz tak jak w aplikacji klasycznej OneNote. Naciśnij klawisze Ctrl+C, aby skopiować, naciśnij klawisze Ctrl+X, aby wyciąć, lub klawisze Ctrl+V, aby wkleić tekst lub obraz (Windows); albo naciśnij klawisze ⌘+C, ⌘+X lub ⌘+V (na komputerze Mac).

Uwaga: Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox i chcesz używać poleceń Kopiuj, Wytnij i Wklej dostępnych na wstążce OneNote dla sieci Web, musisz zezwolić na używanie schowka przez język JavaScript. Aby tego uniknąć, można używać poleceń klawiaturowych z klawiszami C, X i V.

Wklejanie z zewnątrzOneNote dla sieci Web

Po wklejeniu tekstu spoza OneNote dla sieci Web tekst zostanie wstawiony do notesu jako zwykły tekst. Innymi słowy, cechy tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa, rozmiar lub kolor, nie są zachowywane i należy je ponownie zastosować w OneNote dla sieci Web.

Obrazy skopiowane z sieci Web można wklejać do notesu, ale OneNote dla sieci Web nie obsługuje wklejania obrazów skopiowanych z innych notesów lub programów. Jeśli w innym notesie lub programie znajduje się obraz, którego chcesz użyć w OneNote dla sieci Web, zapisz obraz na komputerze, a następnie przejdź do pozycji Wstaw > obraz w OneNote dla sieci Web.

Tabele i listy    Podczas wklejania tekstu sformatowanego poza OneNote dla sieci Web jako wiersze i kolumny lub jako elementy podrzędne listy tabela lub struktura hierarchiczna nie jest wyświetlana w wklejonym tekście. Najlepszym rozwiązaniem jest wklejenie takich elementów po jednej komórce lub poziomie naraz. Ewentualnie podczas wklejania listy usuń formatowanie liczb, a następnie zastosuj je ponownie w OneNote dla sieci Web, używając przycisków Numerowanie i Zwiększ wcięcie (karta Narzędzia główne), aby osiągnąć żądany wynik.

Hiperlinki    Hiperlinki są wklejane jako tekst statyczny. Aby odtworzyć link, po wklejeniu go wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Łącze.

 3. W polu Adres wpisz adres internetowy (URL) linku.

 4. Wartość w polu Tekst wyświetlany pozostaw bez zmian, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

Początek strony

Excel dla sieci Web

Zachowanie kopiowania i wklejania różni się w zależności od tego, czy wyświetlasz lub edytujesz w przeglądarce oraz czy wklejasz tekst spoza Excel dla sieci Web.

Wyświetlanie w przeglądarce

Po otwarciu skoroszytu w przeglądarce można zaznaczać komórki tak samo jak w aplikacji klasycznej Excel. Aby skopiować zawartość komórki, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Kopiuj, kliknąć pozycję Narzędzia główne > Schowek > Kopiuj lub nacisnąć klawisze Ctrl+C (Windows) lub ⌘+C (na komputerze Mac). Zawartość schowka można wkleić poza skoroszytem. Aby móc wkleić zawartość w skoroszycie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce.

Edytowanie w przeglądarce

Excel dla sieci Web obsługuje kopiowanie i wklejanie przy użyciu skrótów myszy i klawiatury oraz poleceń wstążki. Zawartość, którą można kopiować i wklejać, zależy od miejsca docelowego wklejania.

W obrębie jednego skoroszytu otwartego w przeglądarce możesz skopiować i wkleić dowolne elementy z wyjątkiem następującej nieobsługiowanej zawartości:

 • Fragmentatory

 • Tabele przestawne

 • Wykresy przestawne

Między różnymi skoroszytami otwartymi w przeglądarce nie jest dostępna następująca zawartość:

 • Wykresy

 • Zakresy mieszane (kształty i tekst)

 • Nazwane zakresy

 • Wykres przebiegu w czasie w programie Excel Web Access

 • Fragmentatory

 • Tabele przestawne

 • Wykresy przestawne

Podczas wklejania danych tabelarycznej struktura wierszy i kolumn komórek jest zachowywana w Excel dla sieci Web.

Podczas kopiowania Excel dla sieci Web zawartości i wklejania jej do innej aplikacji formatowanie jest zachowywane, jeśli jest obsługiwane przez drugą aplikację.

Wklejanie z zewnątrz Excel dla sieci Web

W przeglądarce Edge lub Chrome podczas wklejania tekstu spoza Excel dla sieci Web tekst zachowuje formatowanie, a hiperlinki zachowują swoje funkcje, chyba że naciśniesz klawisze Ctrl+SHIFT+V, aby wkleić go jako zwykły tekst.

Jeśli przeglądarka nie jest przeglądarką Edge ani Chrome, podczas wklejania tekstu spoza Excel dla sieci Web jest on zawsze wklejany jako zwykły tekst. W takich przeglądarkach hiperlinki są wklejane jako tekst statyczny. Aby odtworzyć link, po wklejeniu go wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+K.

 3. W polu Adres wpisz adres internetowy (URL) linku

 4. W polu Tekst wyświetlany wpisz tekst łącza i kliknij pozycję Wstaw.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×