Korzystanie z klawiatury do pracy z programami zawierającymi Wstążkę

Możesz szybko wykonywać zadania bez używania myszy, naciskając kilka klawiszy — niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz w aplikacjiMicrosoft Office. Można przejść do każdego polecenia na wstążce przy użyciu klawisza dostępu — zwykle przez naciśnięcie od dwóch do czterech klawiszy.

Uwaga: Jeśli wybrane polecenie jest przyciskiem podziału (czyli przyciskiem, który otwiera menu z dodatkowymi opcjami), naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby go aktywować. Następnie użyj klawisza Tab, aby przechodzić między opcjami. Aby wybrać daną opcję, naciśnij klawisz Spacja lub Enter.

W tym temacie

Uzyskiwanie dostępu do wstążki za pomocą porad dotyczących klawiszy

 1. Naciśnij klawisz Alt.

  Nad wszystkimi poleceniami dostępnymi w bieżącym widoku zostaną wyświetlone małe pola nazywane poradami dotyczącymi klawiszy.

  Porady dotyczące klawiszy wyświetlane nad poszczególnymi opcjami na wstążce w programie Word

  Porada: Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych reprezentujących porady dotyczące klawiszy, zobacz Skróty klawiaturowe dla porad dotyczących klawiszy.

 2. Naciśnij literę pokazaną w poradzie dotyczącej klawiszy nad poleceniem, którego chcesz użyć.

  Zależnie od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe porady dotyczące klawiszy. Jeśli na przykład jest aktywna karta Narzędzia główne i naciśniesz klawisz V, zostanie wyświetlona karta Wstawianie razem z poradami dotyczącymi klawiszy dla grup na tej karcie.

 3. Naciskaj kolejne litery do czasu naciśnięcia litery związanej z poleceniem, którego chcesz użyć.

  Porada: Aby anulować wykonywaną akcję i ukryć porady dotyczące klawiszy, naciśnij klawisz Alt.

Początek strony

Skróty klawiaturowe dla porad dotyczących klawiszy

Skróty klawiaturowe w poniższej tabeli mogą służyć do aktywowania porad dotyczących klawiszy opisanych w artykule Uzyskiwanie dostępu do wstążki za pomocą porad dotyczących klawiszy.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz stronę Plik .

Alt+F

Otwórz kartę Narzędzia główne.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie .

Alt+N

Otwieranie karty Projektowanie .

Alt+G

Otwórz kartę Przejścia w PowerPoint.

Alt+K

Otwórz kartę Animacje w PowerPoint.

Alt+A

Otwieranie karty Pokaz slajdów w PowerPoint.

Alt+S

Otwieranie karty Recenzja .

Alt+R

Otwieranie karty Widok .

Alt+W

Otwórz pole Wyszukaj .

Zależnie od używanej wersji pakietu Office, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

Alt+Q, a następnie wprowadź szukany termin

Początek strony

Zmienianie fokusu klawiatury bez korzystania z myszy

Innym sposobem używania klawiatury podczas pracy ze wstążką jest przenoszenie fokusu między kartami i poleceniami do czasu znalezienia odpowiedniej funkcji. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre sposoby przenoszenia fokusu klawiatury bez używania myszy.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty i pokazywanie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Naciśnij jeden z tych klawiszy ponownie, aby wrócić do pliku Office i anulować klawisze dostępu.

Przechodzenie do innej karty.

Alt lub F10, aby wybrać aktywną kartę, a następnie klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

Przechodzenie do innej grupy na aktywnej karcie.

Alt lub F10, aby zaznaczyć aktywną kartę, a następnie ctrl+strzałka w prawo lub strzałka w lewo, aby przechodzić między grupami.

Minimalizowanie (zwijanie) lub przywracanie wstążki.

Ctrl+F1

Wyświetlanie menu skrótów dla wybranego elementu.

Shift+F10

Przenieś fokus, aby wybrać aktywną kartę, plik Office, okienko zadań lub pasek stanu.

F6

Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na wstążce do przodu lub do tyłu.

Alt lub F10, a następnie klawisz Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na wstążce w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Strzałka w dół, strzałka w górę, strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Przechodzenie do wybranego polecenia lub kontrolki na wstążce.

Spacja lub Enter

Otworzenie wybranego menu lub galerii na wstążce.

Spacja lub Enter

Przechodzenie do polecenia lub opcji na wstążce, aby można było je zmienić.

Enter

Zakończ zmienianie wartości polecenia lub opcji na wstążce i przenieś fokus z powrotem na plik Office.

Enter

Uzyskiwanie pomocy w zakresie zaznaczonego polecenia lub kontrolki na wstążce. (Jeśli z wybranym poleceniem nie jest skojarzony żaden artykuł Pomocy, zostanie wyświetlony spis treści Pomocy dla tej aplikacji).

F1

Początek strony

Zobacz też

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp za pomocą klawiatury

Skróty klawiaturowe w pakiecie Office

szkolenia & pomocy Microsoft Office

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×