Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Korzystanie z widoku języka migowego w aplikacji Microsoft Teams
Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Widok języka migowego to środowisko spotkań w Microsoft Teams naWindows, komputerze Mac i sieci Web, które pomaga osobom podpisywnym — osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, tłumaczom języków migowych i innym osobom korzystającym z języka migowego — zachować priorytety w spójnym miejscu na ekranie podczas każdego spotkania.

Widok języka migowego zapewnia bardziej przewidywalne, statyczne środowisko spotkań, które umożliwia użytkownikom nadawanie priorytetów maksymalnie dwóm strumieniom wideo innych osób podpisujących w celu umieszczenia ich na scenie środkowej. Po włączeniu widoku języka migowego strumienie wideo o priorytetach są wyświetlane według odpowiedniego współczynnika proporcji i najwyższej dostępnej jakości. Widok języka migowego można włączyć w czasie trwania spotkania lub jako ustawienie utrzymujące się we wszystkich połączeniach.

Uwaga:  Microsoft nie udostępnia tłumaczy języka migowego dla spotkań. Organizator lub uczestnicy spotkania powinni wcześniej zorganizować interpretację języka migowego.

Po włączeniu widoku języka migowego osoby podpisujące pozostają widoczne na scenie środkowej, o ile są włączone ich klipy wideo. Innych uczestników można również przypiąć lub polecić bez naruszania osób podpisujących. Włączenie widoku języka migowego to ustawienie osobiste i nie będzie ostrzegać innych uczestników ani zmieniać widoku spotkania przez inne osoby.

Jeśli zwykły tłumacz tłumaczy ustnych znajduje się poza twoją organizacją, nadal możesz uczynić go osobą podpisaną w trakcie spotkania.

Gdy ktoś udostępnia zawartość na spotkaniu, obraz wideo osoby, której określono priorytet, pozostaje większy, bardziej widoczny i ma wyższą jakość, ale przechodzi do innej części sceny.

Widok języka migowego w aplikacji Microsoft Teams

Informacje o widoku języka migowego i ustawieniach ułatwień dostępu

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Aby domyślnie włączyć widok języka migowego dla wszystkich spotkań, w Microsoft Teams wybierz pozycję (Ustawienia i nie tylko), > Ustawienia > Ułatwienia dostępu, a następnie włącz opcję Język migowy.

Jeśli codziennie pracujesz z tymi samymi tłumaczami języka migowego w organizacji, możesz wyświetlić je na karcie Ułatwienia dostępu, aby zawsze były wyświetlane na liście osób podpisujących w widoku języka migowego. Na karcie Ułatwienia dostępu możesz również włączyć podpisy we wszystkich spotkaniach.

Ustawienie tych preferencji przed spotkaniem ułatwia szybszy dołączanie do połączeń, dzięki czemu możesz zapoznać się z tymi kilkoma pierwszymi minutami rozmowy lub zanurzyć się w bardziej dogłębną konwersację.

Zmienianie ustawień widoku języka migowego

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Przypisywanie tłumaczy ustnych przed spotkaniem

Przed spotkaniem można przypisać tłumaczy języka migowego jako osoby priorytetowe. Aby móc wcześniej przypisać tłumacza przed spotkaniem, tłumacz musi znajdować się w Twojej organizacji.

  1. Wybierz pozycję (Ustawienia i nie tylko), > Ustawienia > Ułatwienia dostępu, a następnie włącz opcję Język migowy.

  2. Aby dodać kogoś jako tłumacza, wybierz pozycję Zarządzaj preferowanymi osobami podpisującym. Zacznij wpisywać imię i nazwisko tłumacza, a następnie wybierz tłumacza z listy wyników wyszukiwania.

  3. Aby zamknąć okno Dodawanie osób jako osób podpisujących , wybierz pozycję (Zamknij).

Zmiany tych ustawień będą zapisywane we wszystkich spotkaniach.

Przypisywanie tłumaczy ustnych podczas spotkania za pomocą karty Ułatwienia dostępu

Jeśli użytkownik zdecydował się na korzystanie z języka migowego, ale nie przypisano ani nie udostępniono żadnych tłumaczy, podczas pierwszego użycia zostanie wyświetlony monit o zarządzanie tłumaczami i przypisanie kogoś jako osoby podpisującej.

Uwaga: Opcje wymienione w poniższych krokach są dostępne tylko w przypadku włączenia opcji Język migowy na karcie Ułatwienia dostępu w ustawieniach aplikacji.

  1. Wybierz pozycję Więcej > Ułatwienia dostępu > Zarządzaj preferowanymi osobami podpisujymi.

  2. Zacznij wpisywać imię i nazwisko tłumacza, a następnie wybierz tłumacza z listy wyników wyszukiwania.

  3. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Zapisz.

Przypisywanie tłumaczy ustnych podczas spotkania z poziomu listy Uczestników lub menu kontekstowego uczestnika

Jeśli pracujesz z tłumaczami spoza organizacji lub w jakiejkolwiek sytuacji, w której musisz pracować z tłumaczem ustnym, który nie znajduje się na liście preferowanych osób podpisujących, możesz określić priorytety języka migowego każdego innego uczestnika spotkania z poziomu menu kontekstowego Uczestnicy lub menu kontekstowego uczestników.  

Uwaga: Opcje wymienione w poniższych krokach są dostępne tylko w przypadku włączenia opcji Język migowy na karcie Ułatwienia dostępu w ustawieniach aplikacji.

  • Aby dodać podpiszcę z listy uczestników, wybierz pozycję Osoby. Na liście uczestników spotkania znajdź osobę, którą chcesz przypisać jako osobę podpisującą, a następnie wybierz pozycję  (Więcej opcji), > Utwórz osobę podpisującą.

  • Aby dodać osoby podpisujące z menu kontekstowego uczestnika, wybierz pozycję (Więcej opcji) obok nazwy uczestnika w jego klipie wideo, a następnie wybierz pozycję Utwórz podpiszcę.

Wyznaczanie osoby podpisu dla wszystkich osób podpisu

Jeśli chcesz wyznaczyć tłumacza języka migowego dla wszystkich uczestników spotkania, najlepiej wyróżnić tłumacza na spotkaniuMicrosoft Teams. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Polecanie wideo innej osoby podczas spotkania w aplikacji Teams.

Zobacz też:

Narzędzia ułatwień dostępu do słuchu

Narzędzia ułatwień dostępu dla aplikacji Microsoft Teams

Pomoc techniczna dla klientów z niepełnosprawnością

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×