Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Logowanie się do programu Lync po raz pierwszy

Informacje logowania do programu Lync są zwykle konfigurowane automatycznie podczas instalowania programu Lync. Czasem jednak pierwsze uruchomienie programu Lync trzeba wykonać ręcznie. Oto jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do sieci organizacji.

 2. Kliknij pozycje Start > Wszystkie programy > Microsoft Lync > Lync 2013.

 3. Powinien zostać wyświetlony ekran logowania programu Lync.

 4. Jeśli pole adresu logowania jest już wypełnione, potwierdź, że widoczny adres jest poprawny.

 5. Jeśli nie jest poprawny lub pole jest puste, wprowadź swój adres logowania.

 6. Jeśli jest wyświetlane puste pole hasła, dodaj hasło.

 7. Następnie kliknij pozycję Zaloguj.

Zamykanie programu Lync, czyli kończenie jego działania

Gdy skończysz pracę w programie Lync, możesz zamknąć ekran, wylogować się z sesji lub zakończyć działanie programu (wszystkie te czynności możesz wykonać w menu Plik). W poniższej tabeli wyjaśniono różnice między tymi opcjami.

Opcja

Jak to zrobić

Jak działa

Zakończ

W oknie głównym programu Lync kliknij strzałkę obok przycisku Opcje Przycisk Pokaż menu w programie Lync: strzałka w dół obok przycisku Opcje, a następnie kliknij pozycje Plik > Zakończ.

Powoduje zakończenie sesji programu Lync i zamknięcie programu Lync na komputerze.

Aby po zakończeniu działania programu Lync uruchomić go ponownie, kliknij pozycje Start > Wszystkie programy > MicrosoftLync > Lync 2013.

Zamknij

W oknie głównym programu Lync:

 • Kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij pozycję Plik > Zamknij.

lub

 • Kliknij przycisk X w prawym górnym rogu okna.

Powoduje zamknięcie ekranu programu Lync, ale umożliwia dalsze działanie sesji programu Lync z Twoim identyfikatorem użytkownika. Dzięki temu możesz nadal odbierać powiadomienia i wchodzić w interakcje z innymi osobami.

Ekran programu możesz przywrócić w dowolnej chwili, klikając ikonę programu Lync na pasku zadań lub w obszarze powiadomień u dołu ekranu.

Wylogowanie

W oknie głównym programu Lync kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij pozycje Plik > Wyloguj.

Powoduje zakończenie sesji programu Lync skojarzonej z Twoim identyfikatorem użytkownika, ale program Lync nadal działa w tle. Po wylogowaniu zostanie wyświetlone okno logowania.

Porada:  Aby usunąć identyfikator logowania i hasło z pamięci komputera po wylogowaniu, kliknij pozycję Usuń moje informacje logowania. Może to ułatwić pomaganie osobom mającym problemy z logowaniem się. Umożliwia to też upewnienie się, że informacje logowania są bezpieczniejsze, utrudniając nieautoryzowanym użytkownikom zalogowanie się przy użyciu poświadczeń danego użytkownika.

Zmienianie opcji „Automatycznie uruchom program Lync”

Aby zmienić zachowanie uruchamiania programu Lync:

 1. W oknie głównym programu Lync przejdź do sekcji Opcje Przycisk opcji programu Lync wyglądający jak koło zębate > Osobiste.

 2. Zaznacz lub wyczyść opcje Automatycznie uruchom programLync podczas logowania do systemu Windows i Podczas uruchamiania pokaż program Lync na pierwszym planie.

Zmienianie lub resetowanie hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła lub chcesz je zmienić, skontaktuj się z pomocą techniczną w miejscu pracy — zazwyczaj z osobą, która skonfigurowała Twoje konto programu Lync. Podaj im ten link: Resetowanie hasła użytkownika w usłudze Active Directory.

Logowanie się do programu Lync przy użyciu karty inteligentnej

Niektóre organizacje stosują teraz wieloetapowy proces logowania, nazywany uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkownikom programu Lync 2013. Jeśli masz używać tej opcji, potrzebujesz „karty inteligentnej”, aby zalogować się do programu Lync. Istnieją dwa rodzaje kart inteligentnych — fizyczne i wirtualne:

Karta inteligentna

Szczegóły

Fizyczna

Rozmiarem zbliżona do karty kredytowej. Wkładasz ją do czytnika kart inteligentnych (zwykle wbudowanego w komputer), gdy się logujesz.

Wirtualna

Nie jest to obiekt materialny, ale elektroniczny identyfikator, który jest zapisywany w specjalnym mikroukładzie na komputerze, co w zasadzie oznacza, że karta inteligentna jest wbudowana w Twój komputer. Dostępna tylko do używania na komputerach z systemem Windows 8, które zawierają mikroukład TPM (Trusted Platform Module). Ponieważ każda wirtualna karta inteligentna jest skojarzona tylko z urządzeniem, na którym jest zainstalowana, dla każdego używanego komputera z systemem Windows 8 trzeba będzie zarejestrować osobną kartę.

Jeśli potrzebujesz karty inteligentnej, Twój administrator systemu domeny lub zespół informatycznej pomocy technicznej powinien być w stanie określić, jaki jest wymagany rodzaj karty i gdzie możesz go uzyskać.

Potwierdzanie faktu zarejestrowania karty inteligentnej

Aby można było logować się przy użyciu karty inteligentnej, należy ją najpierw „zarejestrować”, czyli poświadczenia użytkownika muszą zostać zidentyfikowane z kartą. Obowiązuje to zarówno w przypadku karty fizycznej, jak i wirtualnej. Ten proces mógł zostać już przeprowadzony przez administratora systemu domeny lub zespół informatycznej pomocy technicznej. W razie braku pewności należy się z nimi skontaktować.

Logowanie się przy użyciu karty inteligentnej

 1. Wpisz swój identyfikator programu Lync w polu adresu i kliknij przycisk Zaloguj.

Sekcja okna logowania programu Lync z wyróżnioną opcją usuwania informacji logowania

 1. Zostanie wyświetlone okno podręczne rozpoczynające etap procesu logowania związany z kartą inteligentną, a jeśli używasz karty fizycznej, powinien zostać wyświetlony monit o włożenie jej do czytnika kart. W zależności od konfiguracji zabezpieczeń monit będzie podobny do poniższego:

Monit o włożenie karty inteligentnej

Włóż kartę i po wyświetleniu potwierdzenia, że komputer wykrył kartę inteligentną, kliknij przycisk OK.

Okno dialogowe wyboru karty inteligentnej z wyróżnionym przyciskiem OK

 1. (Ten krok dotyczy zarówno kart wirtualnych, jak i fizycznych): wpisz osobisty numer identyfikacyjny karty inteligentnej (PIN) i kliknij przycisk OK. (Zapytaj administratora systemu domeny, którego numeru PIN użyć, jeśli go nie otrzymałeś).

Okno dialogowe wprowadzania kodu PIN karty inteligentnej

Uwaga:  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie rozpoznano Twojego identyfikatora użytkownika lub hasła, wybierz pozycję Usuń moje informacje logowania na stronie logowania, a następnie zaloguj się ponownie. Spowoduje to wymazanie wszelkich poświadczeń logowania z pamięci komputera, co może rozwiązać problem.

Ekran logowania programu Lync z wyróżnionym przyciskiem usuwania informacji logowania

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×