Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NR.IN  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę kolejną, odpowiadającą dacie przypadającej określoną liczbę miesięcy przed lub po wskazanej dacie (data_początkowa). Funkcja NR.SER.DATY umożliwia obliczanie dat spłaty lub dat należnej płatności, przypadających na ten sam dzień miesiąca, co data emisji.

Składnia

NR.SER.DATY(data_początkowa;miesiące)

W składni funkcji NR.SER.DATY występują następujące argumenty:

  • Data_początkowa    Argument wymagany. Data reprezentująca datę początkową. Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

  • Miesiące    Argument wymagany. Liczba miesięcy przed datą określoną argumentem data_początkowa lub po tej dacie. Dodatnia wartość argumentu „miesiące” oznacza datę przyszłą, ujemna oznacza datę przeszłą.

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Jeśli start_date jest prawidłową datą, funkcja NR.DATY zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli argument miesiące nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta do liczby całkowitej.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Data

2011-01-15

Formuła

Opis

Wynik

=NR.SER.DATY(A2;1)

Data jeden miesiąc po dacie wskazanej powyżej

2011-02-15

=NR.SER.DATY(A2;-1)

Data jeden miesiąc przed datą wskazaną powyżej

2010-12-15

=NR.SER.DATY(A2;2)

Data dwa miesiące po dacie wskazanej powyżej

2011-03-15

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×