Aby uniemożliwić innym użytkownikom przypadkowe lub celowe zmodyfikowanie, przeniesienie lub usunięcie danych w arkuszu, możesz zablokować komórki w arkuszu programu Excel, a następnie zabezpieczyć arkusz hasłem. Załóżmy, że jesteś właścicielem arkusza zawierającego raport stanu zespołu i chcesz, aby członkowie zespołu dodawali dane tylko w konkretnych komórkach i nie mogli modyfikować innych elementów. Dzięki chronieniu arkusza możesz sprawić, że tylko konkretne części arkusza będą mogły być edytowane, a użytkownicy nie będą mogli edytować danych w żadnym innym obszarze arkusza.

Przestroga: Limit długości haseł w programie Excel dla komputerów Mac wynosi 15 znaków. Nie można otworzyć skoroszytu lub dokumentu, który został zabezpieczony hasłem przekraczającym ten limit w programie Excel lub Word dla systemu Windows. Jeśli chcesz otworzyć plik w pakiecie Office dla komputerów Mac, poproś jego autora korzystającego z systemu Windows o dostosowanie długości hasła. Ochrony elementów arkusza i skoroszytu nie należy mylić z zabezpieczeniami haseł na poziomie skoroszytu. Ochrona elementów nie może chronić skoroszytu przed użytkownikami, którzy mają złe zamiary. Aby zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczeń, należy chronić cały plik skoroszytu za pomocą hasła.

Chroń elementy arkusza

Ochrona arkusza jest procesem dwuetapowym: najpierw należy odblokować komórki, które mogą być edytowane przez innych użytkowników, a następnie należy zabezpieczyć arkusz za pomocą hasła lub bez użycia hasła.

 1. Otwórz arkusz, który chcesz chronić.

 2. Kliknij pozycję Przegląd > Chroń arkusz.

  Opcja Chroń arkusz na wstążce

 3. Na liście Zezwalaj użytkownikom tego arkusza na zaznacz elementy, które użytkownicy będą mogli zmieniać.

  Elementy dostępne w celu ochrony w obrębie arkusza

  Opcja

  Umożliwia użytkownikom

  Zaznaczanie zablokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których zaznaczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie zablokowanych komórek jest domyślnie dozwolone.

  Zaznaczanie odblokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których wyczyszczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie odblokowanych komórek jest domyślnie dozwolone, a użytkownicy mogą przechodzić między odblokowanymi komórkami chronionego arkusza, naciskając klawisz TAB.

  Formatowanie komórek

  Zmienianie jakichkolwiek opcji w oknach dialogowych Formatowanie komórek i Formatowanie warunkowe. Jeśli przed włączeniem ochrony arkusza zastosowano formatowanie warunkowe, formatowanie komórek będzie nadal ulegać zmianie, gdy użytkownik wprowadzi wartość pasującą do innego zdefiniowanego warunku.

  Formatowanie kolumn

  Używanie dowolnych poleceń formatowania kolumn, w tym zmienianie szerokości kolumn i ukrywanie kolumn (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Formatowanie wierszy

  Używanie dowolnych poleceń formatowania wierszy, w tym zmienianie wysokości wierszy i ukrywanie wierszy (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Wstawianie kolumn

  Wstawianie kolumn.

  Wstawianie wierszy

  Wstawianie wierszy.

  Wstawianie hiperłączy

  Wstawianie nowych hiperłączy, nawet w niezablokowanych komórkach.

  Usuwanie kolumn

  Usuwanie kolumn.

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuwanie kolumn jest chronione, a polecenie Wstawianie kolumn nie jest chronione, użytkownik może wstawiać kolumny, ale nie może ich usuwać.

  Usuwanie wierszy

  Usuwanie wierszy.

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuwanie wierszy jest chronione, a polecenie Wstawianie wierszy nie jest chronione, użytkownik może wstawiać wiersze, ale nie może ich usuwać.

  Sortowanie

  Sortowanie danych za pomocą dowolnych poleceń.

  Uwaga: Bez względu na ustawienie tej opcji użytkownicy nie mogą sortować zakresów zawierających zablokowane komórki w chronionym arkuszu.

  Filtr

  Filtruj dane przy użyciu dowolnych poleceń.

  Używanie raportów w formie tabeli przestawnej

  Formatowanie, zmienianie układu, odświeżanie lub innego rodzaju modyfikowanie raportów w formie tabel przestawnych lub tworzenie nowych raportów.

  Edytowanie obiektów

  Wykonywanie jakiejkolwiek z poniższych czynności:

  • Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych, takich jak mapy, wykresy osadzone, kształty, pola tekstowe i kontrolki, o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza. Jeśli na przykład arkusz zawiera przycisk uruchamiający makro, przycisk można kliknąć, aby uruchomić makro, ale nie można go usunąć.

  • Dokonywanie zmian, takich jak formatowanie, w wykresach osadzonych. Wykres będzie nadal aktualizowany po zmianie danych źródłowych.

  • Dodawanie lub edytowanie komentarzy.

  Edytowanie scenariuszy

  Wyświetlanie scenariuszy ukrytych przez użytkownika, wprowadzanie zmian w scenariuszach, których modyfikowanie jest zabronione, oraz usuwanie takich scenariuszy. Użytkownicy mogą zmieniać wartości w komórkach, które nie są chronione, oraz dodawać nowe scenariusze.

 4. Opcjonalnie — wprowadź hasło arkusza, a następnie wpisz je ponownie w obszarze Weryfikuj.

  Uwaga: Hasło jest opcjonalne. Jeśli go nie wpiszesz, każdy użytkownik będzie mógł wyłączyć ochronę arkusza i zmienić chronione elementy. Jeśli decydujesz się na hasło, dopilnuj, aby było łatwe do zapamiętania lub zapisz je i schowaj w bezpiecznym miejscu. Jeśli utracisz hasło, nie będziesz mieć dostępu do chronionych części arkusza.

 5. Kliknij przycisk OK.

Po włączeniu ochrony arkusza opcja Chroń arkusz na wstążce jest zmieniana w opcję Nie chroń arkusza.

Pozycja Nie chroń arkusza

 1. Zaznacz chroniony arkusz.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Nie chroń arkusza.

  Pozycja Nie chroń arkusza
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło do chronionego arkusza.

Gdy wyłączyć ochronę arkusza, można odblokować grafikę, obiekty i formuły. Więcej informacji można znaleźć w kolejnej sekcji.

Gdy wyłączyć ochronę arkusza, można odblokować grafikę, obiekty, zakresy i formuły. Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Cel

Metoda

Odblokowywanie wszystkich komórek, które użytkownicy mają mieć możliwość zmieniania

Zaznacz każdą komórkę lub zakres. W menu Format kliknij polecenie Komórki,kliknij kartę Ochrona, a następnie wyczyść pole wyboru Zablokowane.

Odblokuj dowolną grafikę, którą użytkownicy będą mogli zmieniać

Zaznacz grafikę, a następnie w menu Format kliknij polecenie dla typu grafiki, który chcesz odblokować: Kształt,Tekst lub Obraz. W okienku nawigacji kliknij pozycję Właściwości,a następnie wyczyść pole wyboru Zablokowane.

Odblokowywanie dowolnego obiektu lub kontrolki, które chcesz, aby użytkownicy mogli zmieniać

Zaznacz obiekt lub kontrolkę, a następnie w menu Format kliknij polecenie Formatuj obiekt lub kontrolkę. Kliknij kartę Ochrona, a następnie wyczyść pole wyboru Zablokowane. Wyczyść pole wyboru Zablokuj tekst, jeśli jest obecne.

Ukrywanie formuł, które nie mają być widoczne dla użytkowników

Zaznacz komórki zawierające formuły. W menu Format kliknij polecenie Komórki,kliknij kartę Ochrona, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryte.

Chroń elementy arkusza

Ochrona arkusza jest procesem dwuetapowym: najpierw należy odblokować komórki, które mogą być edytowane przez innych użytkowników, a następnie należy zabezpieczyć arkusz za pomocą hasła lub bez użycia hasła.

 1. Otwórz arkusz, który chcesz chronić.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronakliknij pozycję Arkusz.

 3. Na liście Zezwalaj użytkownikom tego arkusza na zaznacz elementy, które użytkownicy będą mogli zmieniać.

  Elementy dostępne w celu ochrony w obrębie arkusza

  Opcja

  Umożliwia użytkownikom

  Zaznaczanie zablokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których zaznaczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie zablokowanych komórek jest domyślnie dozwolone.

  Zaznaczanie odblokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których wyczyszczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie odblokowanych komórek jest domyślnie dozwolone, a użytkownicy mogą przechodzić między odblokowanymi komórkami chronionego arkusza, naciskając klawisz TAB.

  Formatowanie komórek

  Zmienianie jakichkolwiek opcji w oknach dialogowych Formatowanie komórek i Formatowanie warunkowe. Jeśli przed włączeniem ochrony arkusza zastosowano formatowanie warunkowe, formatowanie komórek będzie nadal ulegać zmianie, gdy użytkownik wprowadzi wartość pasującą do innego zdefiniowanego warunku.

  Formatowanie kolumn

  Używanie dowolnych poleceń formatowania kolumn, w tym zmienianie szerokości kolumn i ukrywanie kolumn (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Formatowanie wierszy

  Używanie dowolnych poleceń formatowania wierszy, w tym zmienianie wysokości wierszy i ukrywanie wierszy (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Wstawianie kolumn

  Wstawianie kolumn.

  Wstawianie wierszy

  Wstawianie wierszy.

  Wstawianie hiperłączy

  Wstawianie nowych hiperłączy, nawet w niezablokowanych komórkach.

  Usuwanie kolumn

  Usuwanie kolumn.

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuwanie kolumn jest chronione, a polecenie Wstawianie kolumn nie jest chronione, użytkownik może wstawiać kolumny, ale nie może ich usuwać.

  Usuwanie wierszy

  Usuwanie wierszy.

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuwanie wierszy jest chronione, a polecenie Wstawianie wierszy nie jest chronione, użytkownik może wstawiać wiersze, ale nie może ich usuwać.

  Sortowanie

  Sortowanie danych za pomocą dowolnych poleceń.

  Uwaga: Bez względu na ustawienie tej opcji użytkownicy nie mogą sortować zakresów zawierających zablokowane komórki w chronionym arkuszu.

  Filtr

  Filtruj dane przy użyciu dowolnych poleceń.

  Używanie raportów w formie tabeli przestawnej

  Formatowanie, zmienianie układu, odświeżanie lub innego rodzaju modyfikowanie raportów w formie tabel przestawnych lub tworzenie nowych raportów.

  Edytowanie obiektów

  Wykonywanie jakiejkolwiek z poniższych czynności:

  • Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych, takich jak mapy, wykresy osadzone, kształty, pola tekstowe i kontrolki, o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza. Jeśli na przykład arkusz zawiera przycisk uruchamiający makro, przycisk można kliknąć, aby uruchomić makro, ale nie można go usunąć.

  • Dokonywanie zmian, takich jak formatowanie, w wykresach osadzonych. Wykres będzie nadal aktualizowany po zmianie danych źródłowych.

  • Dodawanie lub edytowanie komentarzy.

  Edytowanie scenariuszy

  Wyświetlanie scenariuszy ukrytych przez użytkownika, wprowadzanie zmian w scenariuszach, których modyfikowanie jest zabronione, oraz usuwanie takich scenariuszy. Użytkownicy mogą zmieniać wartości w komórkach, które nie są chronione, oraz dodawać nowe scenariusze.

 4. Opcjonalnie — wprowadź hasło arkusza, a następnie wpisz je ponownie w obszarze Weryfikuj.

  Uwaga: Hasło jest opcjonalne. Jeśli go nie wpiszesz, każdy użytkownik będzie mógł wyłączyć ochronę arkusza i zmienić chronione elementy. Jeśli decydujesz się na hasło, dopilnuj, aby było łatwe do zapamiętania lub zapisz je i schowaj w bezpiecznym miejscu. Jeśli utracisz hasło, nie będziesz mieć dostępu do chronionych części arkusza.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcja Arkusz na wstążce jest włączana, gdy arkusz jest chroniony.

Gdy arkusz jest chroniony, ikona arkusza jest włączona

 1. Zaznacz chroniony arkusz.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronakliknij pozycję Arkusz.

  Gdy arkusz jest chroniony, ikona arkusza jest włączona
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło do chronionego arkusza.

Gdy wyłączyć ochronę arkusza, można odblokować grafikę, obiekty i formuły. Więcej informacji można znaleźć w kolejnej sekcji.

Gdy wyłączyć ochronę arkusza, można odblokować grafikę, obiekty, zakresy i formuły. Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Cel

Metoda

Odblokowywanie wszystkich komórek, które użytkownicy mają mieć możliwość zmieniania

Zaznacz każdą komórkę lub zakres. W menu Format kliknij polecenie Komórki,kliknij kartę Ochrona, a następnie wyczyść pole wyboru Zablokowane.

Odblokuj dowolną grafikę, którą użytkownicy będą mogli zmieniać

Zaznacz grafikę, a następnie w menu Format kliknij polecenie dla typu grafiki, który chcesz odblokować: Kształt,Tekst lub Obraz. W okienku nawigacji kliknij pozycję Właściwości,a następnie wyczyść pole wyboru Zablokowane.

Odblokowywanie dowolnego obiektu lub kontrolki, które chcesz, aby użytkownicy mogli zmieniać

Zaznacz obiekt lub kontrolkę, a następnie w menu Format kliknij polecenie Formatuj obiekt lub kontrolkę. Kliknij kartę Ochrona, a następnie wyczyść pole wyboru Zablokowane. Wyczyść pole wyboru Zablokuj tekst, jeśli jest obecne.

Ukrywanie formuł, które nie mają być widoczne dla użytkowników

Zaznacz komórki zawierające formuły. W menu Format kliknij polecenie Komórki,kliknij kartę Ochrona, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryte.

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Jeśli chcesz zasugerować jakąś funkcję, prześlij nam swoją opinię, aby pomóc nam określić priorytety nowych funkcji w przyszłych aktualizacjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Jak przesłać opinię na temat pakietu Microsoft Office?.

Zobacz też

Ochrona skoroszytu

Ograniczanie uprawnień do zawartości pliku

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×