Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby spełnić wymagania prawne, związane z przepisami i zabezpieczeniami zawartości, aplikacja Teams oferuje następujące funkcje dotyczące ochrony informacji za pośrednictwem Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Microsoft 365:

Funkcja

Opis

Archiwizowanie

Zawartość przechowywaną w pakietach roboczych związanych z aplikacją Teams należy bezwzględnie przechowywać zgodnie z zasadami korporacyjnymi przedsiębiorstwa.

Przeszukiwanie zawartości dotyczącej zgodności

Każda zawartość przechowywana w dowolnych pakietach roboczych może być przeszukiwana dzięki bogatym funkcjom filtrowania. Całą zawartość można wyeksportować do określonego kontenera na potrzeby zbadania zgodności lub sporu sądowego.

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych

Dostępne rozbudowane funkcje zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, w tym zarządzanie, zachowywanie, wyszukiwanie, analiza i eksport przypadków umożliwiają klientom uproszczenie procesu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i szybką identyfikację odpowiednich danych przy ograniczeniu kosztów i ryzyka.

Archiwizacja ze względów prawnych

Jeżeli zespół lub użytkownik podlega archiwizacji lokalnej lub archiwizacji ze względów prawnych, archiwizacja obejmuje wiadomości podstawowe i zarchiwizowane (bez zmian lub usunięć).

Przeszukiwanie dziennika inspekcji

Wszystkie działania i zdarzenia biznesowe zespołu należy rejestrować i udostępniać klientom do przeszukiwania i eksportu.

Ochrona online usługi Exchange

Wiadomości e-mail wysyłane do kanału są filtrowane pod kątem spamu, złośliwego oprogramowania, złośliwych łączy, fałszowania i wyłudzania informacji za pomocą usługi Exchange Online Protection i Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami dla usługi Microsoft 365.

Dostęp warunkowy

Zapewniamy ograniczenie dostępu do aplikacji Teams tylko do urządzeń zgodnych z określonymi przez administratora IT lub organizację zasadami i regułami zabezpieczeń. Obejmuje to obsługę zarządzania MDM i MAM za pomocą usługi Intune dla systemu iOS i Android.

Aby uzyskać więcej informacji o tych funkcjach zgodności, zobacz Overview of security and compliance in Microsoft 365 (Omówienie zabezpieczeń i zgodności w usłudze Microsoft 365).

Aby uzyskać więcej informacji o wyszukiwaniu zawartości i aplikacji Teams, zobacz sekcję poświęconą aplikacji Teams w artykule Run a Content Search in the Microsoft 365 Security & Compliance Center (Uruchamianie wyszukiwania zawartości w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Microsoft 365).

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×