Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App, która jest używana przez organizacje zarządzające serwerami poczty e-mail z programem Exchange Server 2013 lub 2010. Jeśli używasz programu Microsoft 365 lub Exchange Server 2016 lub 2019, Twoim programem poczty e-mail jest aplikacja Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Outlook w sieci Web, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook w sieci Web.

Używaj odpowiedzi automatycznych, aby informować osoby wysyłające do Ciebie wiadomości e-mail, że nie możesz na nie od razu odpowiedzieć. Po włączeniu odpowiedzi automatycznych będą one wysyłane jednorazowo do każdego z nadawców.

Aby przejść do strony Odpowiedzi automatyczne ze strony głównej aplikacji Outlook Web App, w górnym rogu wybierz pozycję Opcje, a następnie z listy w okienku nawigacji wybierz pozycję Odpowiedzi automatyczne.

Po zmodyfikowaniu ustawień na tej stronie kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować zmiany.

Nie wysyłaj odpowiedzi automatycznych Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć odpowiedzi automatyczne. Odpowiedzi automatyczne są domyślnie wyłączone.

Wysyłaj odpowiedzi automatyczne Zaznacz tę opcję, aby włączyć odpowiedzi automatyczne. Po włączeniu odpowiedzi automatycznych otrzymanie wiadomości e-mail powoduje wysłanie odpowiedzi. Po włączeniu tego ustawienia należy wprowadzić treść autoodpowiedzi w polu Do każdego nadawcy w organizacji wyślij jedną odpowiedź o następującej treści. Jeśli nie wprowadzisz wiadomości, nadawcy nie otrzymają odpowiedzi automatycznej.

  • Wysyłaj odpowiedzi tylko w tym okresie Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz określić okres obejmujący daty i godziny, w których mają być wysyłane odpowiedzi automatyczne. Za pomocą list obok pól Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia skonfiguruj daty i godziny dla okresu, w którym odpowiedzi automatyczne mają być wysyłane do nadawców.

  • Zamień moją obecną automatyczną odpowiedź na tę Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić istniejącą wewnętrzną odpowiedź automatyczną nowym tekstem wprowadzonym w polu znajdującym się poniżej tego pola wyboru.

Wysyłaj automatyczne odpowiedzi do Nadawcy zewnętrzni Zaznacz to pole wyboru, aby wysyłać odpowiedzi automatyczne do nadawców zewnętrznych oprócz nadawców wewnętrznych. Odpowiedź wprowadzona dla nadawców zewnętrznych jest wysyłana tylko do nadawców spoza organizacji. Jeśli nie wprowadzisz wiadomości, nadawcy zewnętrzni nie będą otrzymywać odpowiedzi automatycznej.

  • Wysyłaj odpowiedzi tylko do nadawców z mojej listy kontaktów Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby odpowiedzi automatyczne były wysyłane tylko do tych zewnętrznych nadawców, którzy znajdują się na Twojej liście kontaktów.

  • Wysyłaj odpowiedzi do wszystkich spoza mojej organizacji Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby odpowiedzi automatyczne były wysyłane do wszystkich osób spoza organizacji. Dotyczy to również osób znajdujących się na Twojej liście kontaktów.

  • Zamień moją obecną zewnętrzną automatyczną odpowiedź na tę Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić istniejącą zewnętrzną odpowiedź automatyczną nowym tekstem wprowadzonym w polu tekstowym poniżej tego pola wyboru.

Aby dowiedzieć się więcej o uproszczonej wersji Outlook Web App, na przykład jak powrócić do zwykłej wersji lub czym są funkcje i ograniczenia, zobacz Outlook Web App Light.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×