Powiązane tematy
×
Używanie programu Word w szkole
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Używanie programu Word w szkole

Pisanie równania lub formuły

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.
 1. Wybierz pozycję Wstaw > równanie lub naciśnij klawisze Alt + =.

 2. Wybierz potrzebne równanie.

 3. Zobacz wstążkę, aby uzyskać więcej opcji Struktury i Konwertuj .

Aby utworzyć równanie od podstaw, naciśnij klawisze Alt+=.

lub

Wstaw równanie >> wstaw nowe równanie.

Napisz równanie, używając palca, pióra lub myszy.

Zobacz wstążkę, aby uzyskać więcej opcji Struktury i Konwertuj

Dodawanie równania do galerii równań

 1. Wybierz równanie, które chcesz dodać.

 2. Wybierz strzałkę w dół i wybierz pozycję Zapisz jako nowe równanie....

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego wpisz nazwę równania.

 4. Z listy galerii wybierz pozycję Równania.

 5. Kliknij przycisk OK.

Aby zmienić wcześniej napisane równanie:

 1. Wybierz równanie, aby wyświetlić kartę Narzędzia równań na wstążce.

  Narzędzia równań

  Uwaga: Jeśli Narzędzia równań nie zostaną wyświetlone, może to oznaczać, że równanie zostało utworzone w starszej wersji programu Word. W takim przypadku zobacz Zmienianie równania napisanego we wcześniejszej wersji programu Word.

 2. Wybierz pozycję Projektowanie, aby wyświetlić narzędzia umożliwiające dodawanie różnych elementów do równania. Do równania możesz dodawać następujące elementy. Możesz również je zmieniać.

  • W grupie Symbole znajdują się symbole matematyczne. Aby wyświetlić wszystkie symbole, kliknij przycisk Więcej. Obraz przycisku Aby wyświetlić inne zestawy symboli, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu galerii.

   Podstawowe symbole matematyczne

  • Grupa Struktury zawiera struktury, które można wstawiać. Wybierz strukturę, aby ją wstawić, a następnie wpisz odpowiednie wartości w miejsce symboli zastępczych (małych pól oznaczonych linią kropkowaną).

   Pierwiastki

  • Wybranie opcji Profesjonalny powoduje wyświetlenie równania w formacie profesjonalnym, zoptymalizowanym pod kątem wyświetlania. Opcja Liniowy pozwala wyświetlić równanie jako tekst źródłowy, który umożliwia modyfikowanie równania w razie potrzeby. Wybranie opcji Liniowy spowoduje wyświetlenie równania w formacie UnicodeMath lub LaTeX, w zależności od ustawienia we fragmencie Konwersje. 

   Grupa Konwersje
  • Wszystkie równania w dokumencie można przekształcić na format Profesjonalny lub Liniowy. Po wybraniu strefy wyrażeń matematycznych lub umieszczeniu kursora w równaniu można też przekształcić tylko jedno równanie.  

   Wszystkie równania liniowe

Na urządzeniach z obsługą dotyku lub pióra można pisać równania palcem lub piórem. Aby pisać równania odręcznie:

 1. Wybierz pozycję Rysowanie > Konwertuj pismo odręczne na równanie matematyczne, a następnie kliknij pozycję Równanie odręczne w dolnej części wbudowanej galerii.

 2. Ręcznie napisz równanie matematyczne za pomocą palca lub pióra. Jeśli nie korzystasz z urządzenia dotykowego, napisz równanie za pomocą myszy. Można na bieżąco zaznaczać i edytować fragmenty równania. Pole podglądu pozwala sprawdzić, czy program Word poprawnie interpretuje pismo odręczne.

  Okienko równania odręcznego w programie Word

 3. Gdy skończysz, kliknij pozycję Wstaw, aby przekształcić równanie odręczne na równanie zawarte w dokumencie.

Zobacz też

Równania w formacie liniowym w formacie UnicodeMath i LaTeX w programie Word

Gdzie jest Edytor równań?

Pobierz szablony edukacyjne firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×