Spis treści
×
Wykresy
Wykresy

Pokazywanie i ukrywanie legendy wykresu lub tabeli danych

Legendę wykresu można ukryć lub wyświetlić.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Możesz również wyświetlić tabelę danych dla wykresu liniowego, wykresu warstwowego, wykresu kolumnowego lub wykresu słupkowego. W tabeli danych są wyświetlane wartości przedstawione na wykresie w siatce u dołu wykresu. Tabela danych może także zawierać klucze legendy.

Pokazywanie legendy wykresu

 1. Zaznacz wykres, a następnie wybierz znak plus w prawym górnym rogu.

 2. Wskaż pozycję Legenda i wybierz znajdującą się obok strzałkę.

 3. Wybierz miejsce na wykresie, w którym ma być wyświetlana legenda.

Ukrywanie legendy wykresu

 1. Wybierz legendę do ukrycia.

 2. Naciśnij klawisz Delete.

Pokazywanie lub ukrywanie tabeli danych

 1. Zaznacz wykres, a następnie wybierz znak plus w prawym górnym rogu.

 2. Aby wyświetlić tabelę danych, wskaż pozycję Tabela danych i wybierz strzałkę obok tabeli, a następnie wybierz opcję wyświetlania.

 3. Aby ukryć tabelę danych, wyczyść pole wyboru Tabela danych.

Pokazywanie i ukrywanie legendy

 1. Kliknij wykres, na którym chcesz pokazać lub ukryć legendę.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Legenda.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć legendę, kliknij pozycję Brak.

   Porada: Aby szybko usunąć legendę lub wpis legendy z wykresu, możesz zaznaczyć odpowiedni element i nacisnąć klawisz DELETE. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy legendę lub wpis legendy, a następnie kliknąć polecenie Usuń.

  • Aby wyświetlić legendę, kliknij odpowiednią opcję wyświetlania.

   Uwaga: Po kliknięciu jednej z opcji wyświetlania legenda zostanie przeniesiona, a obszar kreślenia zostanie automatycznie do niej dostosowany. Obszar kreślenia nie jest automatycznie dostosowywany podczas przenoszenia legendy i zmieniania jej rozmiaru za pomocą myszy.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, kliknij polecenie Więcej opcji legendy, a następnie wybierz odpowiednią opcję wyświetlania.

   Porada: Domyślnie legenda nie przesłania wykresu. W przypadku ograniczeń przestrzennych można zmniejszyć rozmiar wykresu, czyszcząc pole wyboru Pokaż legendę, nie przesłaniając wykresu.

Pokazywanie lub ukrywanie tabeli danych

 1. Kliknij obszar wykresu liniowego, wykresu warstwowego, wykresu kolumnowego lub wykresu słupkowego, w którym chcesz pokazać lub ukryć tabelę danych.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij pozycję Tabela danych.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić tabelę danych, kliknij pozycję Pokaż tabelę danych lub Pokaż tabelę danych z kluczami legendy.

  • Aby ukryć tabelę danych, kliknij pozycję Brak.

   Porada: Aby szybko usunąć tabelę danych z wykresu, możesz ją zaznaczyć i nacisnąć klawisz DELETE. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę danych, a następnie kliknąć polecenie Usuń.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, kliknij polecenie Więcej opcji tabeli danych, a następnie wybierz odpowiednią opcję wyświetlania.

   Porada: Jeśli na wykresie jest już wyświetlana legenda, można wyczyścić pole wyboru Pokaż klucze legendy.

Uwaga: Na wykresach słupkowych i wykresach, które wyświetlają oś daty, tabela danych nie jest połączona z osią poziomą wykresu — jest umieszczona pod osią i wyrównana do wykresu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w Excel Tech Community,uzyskać pomoc techniczną w społeczności Answersalbo zaproponować nową funkcję lub ulepszenie. Zobacz Jak przekazać opinię na temat Microsoft Office?, aby dowiedzieć się, jak podzielić się swoimi pomysłami. Chętnie Cię wysłuchamy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×