Powtarzanie kolumn lub wierszy w formie tytułów lub etykiet na każdej stronie drukowanego arkusza

Jeśli arkusz obejmuje więcej niż jedną drukowaną stronę, można dodać etykiety danych, dodając nagłówki wierszy i kolumn, które będą wyświetlane na każdej stronie wydruku. Te etykiety są również nazywane tytułami wydruku.

Aby dodać tytuły wydruku do arkusza, wykonaj następujące czynności:

 1. W arkuszu, który chcesz wydrukować, na karcie Układ strony kliknij pozycję Tytuły wydruku w grupie Ustawienia strony).

  Tytuły wydruku

  Uwaga: Polecenie Tytuły wydruku będzie wyświetlane jako wygaszone, jeśli w trybie edycji komórek, jeśli w tym samym arkuszu jest zaznaczony wykres lub jeśli nie masz zainstalowanej drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania drukarki, zobacz Znajdowanie i instalowanie sterowników drukarekdla programu Windows Vista. Należy pamiętać, że firma Microsoft nie oferuje już obsługi Windows XP. sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta drukarki nie jest kontynuowana obsługa sterownika.

 2. Na karcie Arkusz w obszarze Tytuły wydrukuwykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • W polu U góry powtarzaj wiersze wprowadź odwołanie do wierszy, które zawierają etykiety kolumn.

 • W polu Z lewej powtarzaj kolumny wprowadź odwołanie do kolumn zawierających etykiety wierszy.

  Jeśli chcesz na przykład na górze każdej drukowanej strony wydrukować etykiety kolumn, w polu U góry powtarzaj wiersze możesz wpisać $1:$1.
  Karta Arkusz w oknie dialogowym Ustawienia strony

  Porada: Można również kliknąć przyciski Zwiń okno podręczne Przycisk Zwiń na prawym końcu pól U góry powtarzaj wiersze i Z lewej powtarzaj kolumny, Przycisk Zwiń następnie zaznaczyć wiersze lub kolumny tytułów, które mają być powtarzane w arkuszu. Po zaznaczeniu wierszy lub kolumn tytułów kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe, Przycisk Zwiń ponownie, aby powrócić do okna dialogowego.

  Uwaga: Jeśli zaznaczonych jest kilka arkuszy, pola U góry powtarzaj wiersze i Z lewej powtarzaj kolumny są niedostępne w oknie dialogowym Ustawienia strony. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeżeli nie widać żadnego niezaznaczonego arkusza, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze w menu skrótów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×