Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Mimo Microsoft Excel makr programu Excel 4.0 (XLM) zachęcamy do ich migrowania do najnowszej wersji programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Migrowanie makr umożliwia skorzystanie z ulepszeń modelu obiektów programowania VBA. Dla ułatwienia tego zostały dodane do modelu obiektów niektóre nowe obiekty, metody i właściwości dla pozostałych funkcji, które nie były równoważne we wcześniejszych wersjach VBA. Ponadto dodano ulepszenia wydajności operacji Ustawienia strony w VBA, aby zapewnić podobną wydajność do strony. Funkcja SETUP() w makrach XLM.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz jeszcze migrować, możesz nadal Excel 4.0. Po otwarciu makra XLM w programie Excel z wyłączonymi makrami Excel następujący komunikat:

"Ze względu na ustawienia zabezpieczeń makra zostały wyłączone. Aby uruchomić makra, musisz ponownie otworzyć ten skoroszyt, a następnie włączyć makra. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania makr, kliknij przycisk Pomoc".

Aby zmienić ustawienia makr w celu umożliwienia uruchamiania makr XLM, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

  3. Kliknij przycisk Ustawieniamakra , a następnie zaznacz Excel wyboru Włącz makra 4.0 po włączeniu makr VBA. Następnie możesz wybrać pozycję Wyłącz makra VBA za pomocą powiadomienia lub Włącz wszystkie makra (zalecane; może zostać uruchomiony niebezpieczny kod)

    Ważne: Zalecamy, aby nie używać ustawienia Włącz wszystkie makra (zalecane; może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) lub jeśli tak się stanie, przywrócić ustawienie zabezpieczeń makr, aby jak najszybciej wyłączyć makra VBA z powiadomieniem lub Wyłączyć makra VBA bez powiadomienia.

  4. Kliknij pozycję Lista Ustawienia, a następnie w obszarze Typ pliku wybierz pozycję arkusze makr Excel 4 i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Otwórz.

  5. W obszarze Zachowanie otwierania dla wybranych typów plikówkliknij pozycję Otwórz wybrane typy plików w widoku chronionym i zezwalaj na edytowanie.

  6. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×