Sortowanie, zmienianie nazw lub przenoszenie zdjęć i plików w usłudze OneDrive

Sortowanie, zmienianie nazw lub przenoszenie zdjęć i plików w usłudze OneDrive

Dowolny plik, z dowolnego miejsca, zawsze chroniony

Uzyskaj dostęp do programów Word, Excel i PowerPoint oraz 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, aby tworzyć kopie zapasowe swoich plików i chronić je.

Uaktualnij teraz

Po przekazaniu zdjęć i plików do usługi OneDrive możesz je organizować, zmieniając ich rozmieszczenie, nazwy i lokalizację w witrynie internetowej usługi OneDrive. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Microsoft.

Porady: 

 • Po zalogowaniu się do klasycznej aplikacji OneDrive na komputerze możesz używać Eksploratora plików (lub programu Mac Finder) do sortowania, przenoszenia i zmieniania nazw plików i folderów OneDrive.

 • Możesz także użyć aplikacji OneDrive dla urządzeń przenośnych z systemem Android, iOS lub Windows, aby sortować, przenosić i zmieniać nazwy plików lub folderów.

Dokumenty są zwykle sortowane według nazwy, a zdjęcia — według daty utworzenia. Możesz jednak zmienić sposób ich sortowania w Widoku listy.

Sortowanie plików

 1. Przejdź do folderu zawierającego pliki lub zdjęcia, które chcesz posortować.

 2. Zaznacz nagłówek kolumny, a następnie wybierz odpowiednią kolejność wyświetlania. (Na przykład wybierz nagłówek Nazwa, następnie zaznacz pozycję od A do Z lub od Z do A).

  • Ewentualnie wybierz pozycję Sortuj w prawym górnym obszarze nawigacji, aby określić kolejność wyświetlania plików (na przykład według Nazwy, Daty modyfikacji lub Udostępnienia).

   Zrzut ekranu przedstawiający menu Sortuj w usłudze OneDrive

   Uwaga: Znajdująca się w prawym górnym obszarze nawigacji opcja Sortuj jest dostępna tylko, jeśli zalogowano się przy użyciu konta Microsoft.

Zmiana rozmieszczenia plików

Opcja Rozmieść ponownie pozwala przeciągać elementy, wybierać ich dowolną kolejność, a następnie zapisywać tę kolejność.

 1. Przejdź do folderu zawierającego pliki lub zdjęcia, których rozmieszczenie chcesz zmienić.

 2. Wybierz pozycję Sortuj w prawym górnym obszarze nawigacji, a następnie pozycję Rozmieść ponownie.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zainstaluj program Microsoft Silverlight.

 3. Rozmieść pliki lub zdjęcia, przeciągając je i ustawiając w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane.

 4. Wybierz pozycję Zapisz kolejność sortowania.

Uwaga: Nie można zmieniać rozmieszczenia zdjęć w folderze Z aparatu. Niestandardowa kolejność sortowania jest unikatowa na każdym urządzeniu, dlatego zmiany kolejności sortowania wprowadzone w witrynie internetowej nie będą odzwierciedlone w Eksploratorze plików ani w aplikacji mobilnej.

Uwaga: Opcja Rozmieść ponownie jest dostępna tylko po zalogowaniu przy użyciu konta Microsoft.

Zmiana nazwy pliku lub folderu

 1. Wybierz plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić (w Widoku listy zaznacz kółko po lewej stronie elementu; w widoku Kafelki lub Zdjęcia wybierz kółko w prawym górnym rogu kafelka).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę.

Przenieś plik lub folder do innej lokalizacji

Aby przenieść plik lub folder w witrynie OneDrive.com:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz przenieść.

 2. Wybierz element, który chcesz przenieść (w Widoku listy zaznacz kółko po lewej stronie elementu; w widoku Kafelki lub Zdjęcia wybierz kółko w prawym górnym rogu kafelka). Możesz również zaznaczyć więcej elementów, aby przenieść je razem.

 3. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Przenieś do.

 4. Przejdź do folderu docelowego w okienku Przenieś do, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

  Jeśli chcesz utworzyć nowy folder do przechowywania wybranego elementu, naciśnij lub kliknij pozycjęNowy folder.

Uwagi: 

 • Aby przenieść pliki lub foldery między kontami usługi OneDrive (np. z konta Microsoft do konta służbowego), należy zsynchronizować pliki z komputerem PC lub Mac, a następnie użyć Eksploratora plików (dla systemu Windows) lub programu Mac Finder, aby przenieść pliki.

 • Nie możesz przenosić zdjęć z widoku Zdjęcia, ponieważ ten tylko internetowy widok łączy zdjęcia z różnych lokalizacji folderów w OneDrive. Jeśli chcesz przenieść zdjęcia, które tam widzisz, musisz znaleźć te pliki w widoku Pliki (lub w Eksploratorze plików lub programie Finder), a następnie przenieść pliki z rzeczywistych lokalizacji. Jeśli zdjęcia zrobiono telefonem, spróbuj wyszukać folder „Z aparatu”.

 • Analogicznie nie możesz przenieść albumu do innej lokalizacji, ponieważ album jest również zagregowanym widokiem poszczególnych plików, a nie folderem, który łatwo przenieść jako jednostkę.

Więcej informacji

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą kontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×