Sortowanie informacji w arkuszu pozwala zmienić sposób rozmieszczenia danych w celu szybkiego znalezienia wartości. Zakres lub tabelę danych można sortować według jednej lub kilku kolumn danych. Na przykład można posortować listę pracowników według działu, a następnie według nazwiska.

Jak sortować dane w programie Excel?

Obraz ikony

Zaznaczanie danych do posortowania    

Zaznacz zakres danych tabelarycznych, na przykład A1:L5 (wiele wierszy i kolumn) albo C1:C80 (jedna kolumna). Zakres może zawierać pierwszy wiersz nagłówków identyfikujących poszczególne kolumny.

Przykład zaznaczonych danych do posortowania w programie Excel
 

Obraz ikony

Szybkie i łatwe sortowanie    

 1. Zaznacz jedną komórkę w kolumnie, którą chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Polecenie Sortuj od A do Z w programie Excel sortujące od A do Z lub od najmniejszej liczby do największej, aby posortować dane w kolejności rosnącej — od A do Z lub od najmniejszej liczby do największej.

  Przyciski sortowania w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane w programie Excel

 3. Kliknij przycisk Polecenie Sortuj od Z do A w programie Excel sortujące od Z do A lub od największej liczby do najmniejszej, aby posortować dane w kolejności malejącej — od Z do A lub od największej liczby do najmniejszej.

Obraz ikony

Sortowanie według określonych kryteriów    

Za pomocą tej techniki można wybrać kolumnę do sortowania oraz inne kryteria, takie jak czcionka lub kolory komórek.

 1. Kliknij pojedynczą komórkę w dowolnym miejscu zakresu, który chcesz sortować.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Sortuj, aby wyświetlić okno podręczne Sortowanie.

   

  Polecenie Sortuj w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane w programie Excel

 3. Z listy rozwijanej Sortowanie według wybierz pierwszą kolumnę, według której chcesz posortować dane.

 4. Z listy Sortowanie wybierz opcję Wartości, Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki.

 5. Z listy Kolejność wybierz kolejność sortowania — rosnącą lub malejącą (od A do Z lub od Z do A w przypadku tekstu oraz od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej w przypadku liczb).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×