Wykres w formie skrzynki i wąsów przedstawia rozkład danych w kwartylach z wyróżnieniem średniej i wartości odstających. Do skrzynek mogą być dołączone pionowe linie, nazywane „wąsami”. Te linie wskazują na zmienność poza kwartylem górnym i dolnym, a każdy punkt, który leży poza liniami, czyli wąsami, jest uznawany za wartość odstającą.

Wykresy w formie skrzynki i wąsów są najczęściej używane w analizach statystycznych. Na przykład można użyć wykresu Skrzynka i whisky, aby porównać wyniki testów z wynikami próbnymi lub testy nauczycieli.

Przykładowy wykres w formie skrzynki i wąsów

Tworzenie wykresu w formie skrzynki i wąsów

 1. Zaznacz dane — pojedyncza seria danych lub wiele serii danych.

  (Dane pokazane na poniższej ilustracji są częścią danych użytej do utworzenia przykładowego wykresu pokazanego powyżej).

  Ilustracja przedstawiająca wstawkę danych używaną do utworzenia przykładowego wykresu Skrzynka i wąsy
 2. W programie Excel kliknij pozycję wstaw > Wstaw wykres statystyczny >i nazwę whisky , jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Ważne: W programach Word, Outlook i PowerPoint ten krok działa nieco inaczej:

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Wykres.

  2. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu na karcie wszystkie wykresy kliknij pozycję pole & whisky.

  Typ wykresu Skrzynka i wąsy na karcie Wstawianie w pakiecie Office 2016 dla systemu Windows

Porady: 

 • Dostosuj wygląd wykresu za pomocą kart Projektowanie i Formatowanie.

  Karty Projektowanie i Formatowanie dla obszaru Narzędzia wykresów
 • Jeśli nie widzisz tych kart, kliknij w obrębie wykresu w formie skrzynki i wąsów, aby dodać kartę Narzędzia wykresów do wstążki.

Zmienianie opcji wykresu w polach i whisky

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedno z pól na wykresie, aby zaznaczyć to pole, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj serie danych.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w okienku Formatowanie serii danych z zaznaczonymi opcjami serii .

  (Informacje na wykresie następujące po ilustracji mogą ułatwić dokonanie wyboru.)

  Okienko zadań Formatowanie serii danych z opcjami wykresów Skrzynka i wąsy w pakiecie Office 2016 dla systemu Windows

  Opcja serii

  Opis

  Szerokość przerwy

  Umożliwia sterowanie przerwą między kategoriami.

  Pokaż punkty wewnętrzne

  Wyświetla punkty danych, które znajdują się między dolną linią whisky a górnym whiską. kontur.

  Pokaż punkty odstające

  Wyświetla punkty odstające, które znajdują się poniżej dolnej linii lub powyżej górnego poziomu whisky kontur.

  Pokaż znaczniki średniej

  Wyświetla znacznik średniej zaznaczonej serii.

  Pokaż linię średniej

  Wyświetla linię łączącą środki pól w zaznaczonej serii.

  Obliczanie kwartylu

  Wybierz metodę obliczania mediany:

  • Mediana włącznie    Mediana jest uwzględniana w obliczeniach, jeśli wartość N (liczba wartości w serii danych) jest nieparzysta.

  • Bez uwzględniania mediany    Mediana nie jest uwzględniana w obliczeniach, jeśli wartość N (liczba wartości w serii danych) jest nieparzysta.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat wykresu w formie skrzynki i wąsów i tego, w jaki sposób ułatwia on wizualizowanie danych statystycznych, zobacz ten wpis w blogu na temat histogramu, wykresu Pareto oraz wykresu w formie skrzynki i wąsów autorstwa zespołu programu Excel. Być może zainteresują Cię także dodatkowe informacje o innych nowych typach wykresów opisanych w tym wpisie w blogu.

Tworzenie wykresu w formie skrzynki i wąsów

 1. Zaznacz dane — pojedyncza seria danych lub wiele serii danych.

  (Dane pokazane na poniższej ilustracji są częścią danych użytej do utworzenia przykładowego wykresu pokazanego powyżej).

  Ilustracja przedstawiająca wstawkę danych używaną do utworzenia przykładowego wykresu Skrzynka i wąsy
 2. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie , a następnie kliknij pozycję Ikona wykresu statystycznego (ikona wykresu statystycznego ), a następnie wybierz pozycję Skrzynka i whisky.

Porady: 

 • Aby dostosować wygląd wykresu, Skorzystaj z kart projektowanie i Formatowaniewykresu .

 • Jeśli nie widzisz kart projektowanie i Formatowanie wykresu, kliknij dowolne miejsce na wykresie Skrzynka i whisky, aby dodać je do wstążki.

Zmienianie opcji wykresu w polach i whisky

 1. Kliknij jedno z pól na wykresie, aby zaznaczyć to pole, a następnie na wstążce kliknij pozycję Formatuj.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą narzędzi na karcie wstążki Formatowanie .

Tworzenie wykresu kaskadowego

Pareto

Tworzenie histogramu

pierścieniowego

Tworzenie wykresu mapy drzewa w pakiecie Office

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×