Używanie korespondencji seryjnej do wysyłania zbiorczych wiadomości e-mail

Przed rozpoczęciem otwórz pusty dokument w programie Word i wpisz treść wiadomości e-mail, którą chcesz wysłać.

Aby wysłać wiadomości e-mail, musisz mieć zainstalowany program poczty e-mail zgodny z interfejsem MAPI, na przykład program Outlook lub Gmail.

Krok 1. Przygotowanie dokumentu głównego

 • Przejdź do pozycji Korespondencja > Rozpocznij korespondencję seryjną > Wiadomości e-mail.

  Rozpoczynanie tworzenia korespondencji seryjnej przy zaznaczonych wiadomościach e-mail

Krok 2. Konfigurowanie listy adresowej

Lista adresowa to źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

Porady

 • Jeśli nie masz listy adresowej, możesz ją utworzyć podczas tworzenia korespondencji seryjnej.

 • Jeśli używasz arkusza kalkulacyjnego programu Excel, sformatuj kody pocztowe jako tekst, aby zachować wszystkie zera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formatowanie wartości liczbowych, dat i innych wartości w korespondencji seryjnej w programie Excel.

 • Jeśli chcesz użyć kontaktów programu Outlook, upewnij się, że program Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail i ma tę samą wersję, jak program Word.

Upewnij się, że źródło danych zawiera kolumnę z adresami e-mail odbiorców, a każdy, do kogo chcesz wysłać wiadomość, ma przypisany adres e-mail.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów.

 2. Wybierz źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

 3. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

Jeśli musisz edytować, sortować lub filtrować listę adresową, zobacz Korespondencja seryjna: Edytowanie adresatów.

 1. Przejdź do pozycji Korespondencja > Wiersz pozdrowienia.

 2. Wybierz odpowiedni format, którego chcesz użyć.

 3. Wybierz pozycję OK, aby wstawić pole korespondencji seryjnej.

 4. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

Możesz wstawić inne pola ze źródła danych do swojej wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

Uwaga: Po wstawieniu pól konieczne będzie ręczne sformatowanie wiadomości e-mail.

Jeśli brakuje jakiejkolwiek części adresu lub innych pól, zobacz Korespondencja seryjna: Dopasowywanie pól, aby rozwiązać ten problem.

Aby zmienić czcionkę, rozmiar lub odstępy scalonej zawartości, wybierz nazwę pola korespondencji seryjnej i wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. Wybierz pozycję Podgląd wyników, a następnie wybierz pozycję Następny Przycisk Następny rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej lub Poprzedni Przycisk Poprzedni rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej, aby wyświetlić imiona i nazwiska oraz adresy w treści listu.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz grupę Podgląd wyników.

 2. Wybierz pozycję Zakończ i scal > Wyślij wiadomości e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz polecenie Zakończ i scal, a także jego opcje.

 3. W polu Do wybierz kolumnę adresu e-mail lub pole z listy adresowej.

  Uwaga:  Program Word wysyła osobne wiadomości na poszczególne adresy e-mail. Nie możesz dodać innych adresatów w pozycji DW ani UDW. Możesz dołączyć linki, ale nie możesz dodawać załączników do wiadomości e-mail.

 4. W polu Wiersz tematu wpisz temat wiadomości.

 5. W polu Format wiadomości wybierz pozycję HTML (ustawienie domyślne) lub Zwykły tekst, aby wysłać dokument w treści wiadomości e-mail.

 6. W obszarze Wysyłanie rekordów skorzystaj z jednej z następujących czynności:

  • Wszystkie rekordy (domyślne).

  • Wybierz pozycję Bieżący rekord, a wiadomość zostanie wysłana tylko dla rekordu widocznego na ekranie.

  • Zakres Od i Do powoduje wysłanie tylko zakresu rekordów.

 7. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić korespondencję seryjną.

Przejdź do pozycji Plik > Zapisz. Zapisanie dokumentu głównego powoduje także zapisanie jego połączenia ze źródłem danych. Aby użyć go ponownie, otwórz dokument i w odpowiedzi naciśnij przycisk Tak, gdy zostanie wyświetlony monit o zachowanie połączenia ze źródłem danych.

Zobacz też

Przed rozpoczęciem otwórz pusty dokument w programie Word i wpisz treść wiadomości e-mail, którą chcesz wysłać.

Aby wysłać wiadomości e-mail, musisz mieć zainstalowany program poczty e-mail zgodny z interfejsem MAPI, na przykład program Outlook lub Gmail.

Krok 1. Tworzenie dokumentu głównego w programie Word

 1. Przejdź do pozycji Korespondencja > Rozpocznij korespondencję seryjną > Wiadomości e-mail.

  seryjna poczta e-mail

 2. W programie Word wpisz wiadomość e-mail, którą chcesz wysłać.

Krok 2. Konfigurowanie listy adresowej

Lista adresowa to źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

Porady

 • Jeśli nie masz listy adresowej, możesz ją utworzyć podczas tworzenia korespondencji seryjnej.

 • Jeśli używasz arkusza kalkulacyjnego programu Excel, sformatuj kody pocztowe jako tekst, aby zachować wszystkie zera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formatowanie wartości liczbowych, dat i innych wartości w korespondencji seryjnej w programie Excel.

 • Jeśli chcesz użyć kontaktów programu Outlook, upewnij się, że program Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail i ma tę samą wersję, jak program Word.

Upewnij się, że źródło danych zawiera kolumnę z adresami e-mail odbiorców, a każdy, do kogo chcesz wysłać wiadomość, ma przypisany adres e-mail.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów.

 2. Wybierz źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

 3. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

Jeśli musisz edytować, sortować lub filtrować listę adresową, zobacz Korespondencja seryjna: Edytowanie adresatów.

 1. Wybierz pozycję Korespondencja > Wstaw pole korespondencji seryjnej i wybierz pole do dodania.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Wstaw pole korespondencji seryjnej

 2. W swoim dokumencie głównym wybierz pozycję Przeciągnij pola do tego pola lub wpisz tekst, a następnie kliknij lub naciśnij tekst, aby go usunąć.

 3. Dodaj i sformatuj pola, które chcesz uwzględnić w wiadomości e-mail, i wybierz przycisk OK.

 1. Wybierz pozycję Korespondencja > Podgląd wyników, aby sprawdzić, jak będą wyglądać wiadomości e-mail.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Podgląd wyników

  Użyj przycisków strzałek w prawo i w lewo na karcie Korespondencja, aby przewijać poszczególne wiadomości e-mail.

 2. Ponownie wybierz pozycję Podgląd wyników, aby dodać lub usunąć pola korespondencji seryjnej.

 3. Gdy wszystko będzie gotowe, przejdź do pozycji Korespondencja > Zakończ i scal > Scal do poczty e-mail.

  Opcja Scal do poczty e-mail jest niedostępna, jeśli nie wybrano domyślnego programu poczty e-mail.

 4. Wybierz pole korespondencji seryjnej Do, temat i określ, czy chcesz wysłać jako tekst, kod HTML czy jako załącznik. W przypadku wysłania jako załącznik wiadomość e-mail nie ma tekstu treści, ale wiadomość jest wysyłana jako dołączony dokument.

 5. Wybierz pozycję Korespondencja seryjna do skrzynki nadawczej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×