Używanie korespondencji seryjnej do wysyłania zbiorczych wiadomości e-mail

Przed rozpoczęciem otwórz pusty dokument w programie Word i wpisz treść wiadomości e-mail, którą chcesz wysłać.

Aby wysłać wiadomości e-mail, musisz mieć zainstalowany program poczty e-mail zgodny z interfejsem MAPI, na przykład program Outlook lub Gmail.

Krok 1. Przygotowanie dokumentu głównego

 • Przejdź do pozycji Korespondencja > Rozpocznij korespondencję seryjną > Wiadomości e-mail.

  Rozpoczynanie tworzenia korespondencji seryjnej przy zaznaczonych wiadomościach e-mail

Krok 2. Konfigurowanie listy adresowej

Lista adresowa to źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

Porady

 • Jeśli nie masz listy adresowej, możesz ją utworzyć podczas tworzenia korespondencji seryjnej.

 • Jeśli używasz arkusza kalkulacyjnego programu Excel, sformatuj kody pocztowe jako tekst, aby zachować wszystkie zera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formatowanie wartości liczbowych, dat i innych wartości w korespondencji seryjnej w programie Excel.

 • Jeśli chcesz użyć kontaktów programu Outlook, upewnij się, że program Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail i ma tę samą wersję, jak program Word.

Upewnij się, że źródło danych zawiera kolumnę z adresami e-mail odbiorców, a każdy, do kogo chcesz wysłać wiadomość, ma przypisany adres e-mail.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów.

 2. Wybierz źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

 3. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

Jeśli musisz edytować, sortować lub filtrować listę adresową, zobacz Korespondencja seryjna: Edytowanie adresatów.

 1. Przejdź do pozycji Korespondencja > Wiersz pozdrowienia.

 2. Wybierz odpowiedni format, którego chcesz użyć.

 3. Wybierz pozycję OK, aby wstawić pole korespondencji seryjnej.

 4. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

Możesz wstawić inne pola ze źródła danych do swojej wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

Uwaga: Po wstawieniu pól konieczne będzie ręczne sformatowanie wiadomości e-mail.

Jeśli brakuje jakiejkolwiek części adresu lub innych pól, zobacz Korespondencja seryjna: Dopasowywanie pól, aby rozwiązać ten problem.

Aby zmienić czcionkę, rozmiar lub odstępy scalonej zawartości, wybierz nazwę pola korespondencji seryjnej i wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. Wybierz pozycję Podgląd wyników, a następnie wybierz pozycję Następny Przycisk Następny rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej lub Poprzedni Przycisk Poprzedni rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej, aby wyświetlić imiona i nazwiska oraz adresy w treści listu.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz grupę Podgląd wyników.

 2. Wybierz pozycję Zakończ i scal > Wyślij wiadomości e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz polecenie Zakończ i scal, a także jego opcje.

 3. W polu Do wybierz kolumnę adresu e-mail lub pole z listy adresowej.

  Uwaga:  Program Word wysyła osobne wiadomości na poszczególne adresy e-mail. Nie możesz dodać innych adresatów w pozycji DW ani UDW. Możesz dołączyć linki, ale nie możesz dodawać załączników do wiadomości e-mail.

 4. W polu Wiersz tematu wpisz temat wiadomości.

 5. W polu Format wiadomości wybierz pozycję HTML (ustawienie domyślne) lub Zwykły tekst, aby wysłać dokument w treści wiadomości e-mail.

 6. W obszarze Wysyłanie rekordów skorzystaj z jednej z następujących czynności:

  • Wszystkie rekordy (domyślne).

  • Wybierz pozycję Bieżący rekord, a wiadomość zostanie wysłana tylko dla rekordu widocznego na ekranie.

  • Zakres Od i Do powoduje wysłanie tylko zakresu rekordów.

 7. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić korespondencję seryjną.

Przejdź do pozycji Plik > Zapisz. Zapisanie dokumentu głównego powoduje także zapisanie jego połączenia ze źródłem danych. Aby użyć go ponownie, otwórz dokument i w odpowiedzi naciśnij przycisk Tak, gdy zostanie wyświetlony monit o zachowanie połączenia ze źródłem danych.

Zobacz też

Przed rozpoczęciem otwórz pusty dokument w programie Word i wpisz treść wiadomości e-mail, którą chcesz wysłać.

Aby wysłać wiadomości e-mail, musisz mieć zainstalowany program poczty e-mail zgodny z interfejsem MAPI, na przykład program Outlook lub Gmail.

Krok 1. Tworzenie dokumentu głównego w programie Word

 1. Przejdź do pozycji Korespondencja > Rozpocznij korespondencję seryjną > Wiadomości e-mail.

  seryjna poczta e-mail

 2. W programie Word wpisz wiadomość e-mail, którą chcesz wysłać.

Krok 2. Konfigurowanie listy adresowej

Lista adresowa to źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

Porady

 • Jeśli nie masz listy adresowej, możesz ją utworzyć podczas tworzenia korespondencji seryjnej.

 • Jeśli używasz arkusza kalkulacyjnego programu Excel, sformatuj kody pocztowe jako tekst, aby zachować wszystkie zera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formatowanie wartości liczbowych, dat i innych wartości w korespondencji seryjnej w programie Excel.

 • Jeśli chcesz użyć kontaktów programu Outlook, upewnij się, że program Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail i ma tę samą wersję, jak program Word.

Upewnij się, że źródło danych zawiera kolumnę z adresami e-mail odbiorców, a każdy, do kogo chcesz wysłać wiadomość, ma przypisany adres e-mail.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów.

 2. Wybierz źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

 3. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

Jeśli musisz edytować, sortować lub filtrować listę adresową, zobacz Korespondencja seryjna: Edytowanie adresatów.

 1. Wybierz pozycję Korespondencja > Wstaw pole korespondencji seryjnej i wybierz pole do dodania.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Wstaw pole korespondencji seryjnej

 2. W swoim dokumencie głównym wybierz pozycję Przeciągnij pola do tego pola lub wpisz tekst, a następnie kliknij lub naciśnij tekst, aby go usunąć.

 3. Dodaj i sformatuj pola, które chcesz uwzględnić w wiadomości e-mail, i wybierz przycisk OK.

 1. Wybierz pozycję Korespondencja > Podgląd wyników, aby sprawdzić, jak będą wyglądać wiadomości e-mail.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Podgląd wyników

  Użyj przycisków strzałek w prawo i w lewo na karcie Korespondencja, aby przewijać poszczególne wiadomości e-mail.

 2. Ponownie wybierz pozycję Podgląd wyników, aby dodać lub usunąć pola korespondencji seryjnej.

 3. Gdy wszystko będzie gotowe, przejdź do pozycji Korespondencja > Zakończ i scal > Scal do poczty e-mail.

  Opcja Scal do poczty e-mail jest niedostępna, jeśli nie wybrano domyślnego programu poczty e-mail.

 4. Wybierz pole korespondencji seryjnej Do, temat i określ, czy chcesz wysłać jako tekst, kod HTML czy jako załącznik. W przypadku wysłania jako załącznik wiadomość e-mail nie ma tekstu treści, ale wiadomość jest wysyłana jako dołączony dokument.

 5. Wybierz pozycję Korespondencja seryjna do skrzynki nadawczej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×