Ustawienia

Za pomocą ustawień możesz określić opcje połączeń głosowych, powiadomień, ułatwień dostępu i kontaktów oraz inne ustawienia programu Lync 2013 dla telefonu z systemem Windows Phone.

Uwaga:  Niniejszy artykuł dotyczy usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach.

Co chcesz zrobić?

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP, połączeń wideo, zawartości

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, przejdź do tematu Dostosowywanie ustawień wykorzystania danych.

Numer telefonu komórkowego

Podaj numer swojego telefonu z systemem Windows Phone z numerami kierunkowymi kraju i regionu. Jeśli program Lync nie może użyć sieci Wi-Fi lub komórkowej sieci danych do nawiązania połączenia audio lub wideo, oddzwania pod ten numer w celu udostępnienia części audio połączenia programu Lync.

 1. U dołu dowolnego ekranu naciśnij ikonę Więcej (), a następnie naciśnij pozycję ustawienia.

 2. W obszarze Numer telefonu komórkowego wprowadź swój numer telefonu komórkowego.

Powiadomienia wypychane

Powiadomienia wypychane pozwalają uzyskiwać informacje o nowych lub nieodebranych połączeniach audio lub wideo, wiadomościach błyskawicznych bądź alertach, jeśli po zalogowaniu się do aplikacji Lync nie korzystasz z niej aktywnie na urządzeniu przenośnym. Aby włączyć powiadomienia wypychane, określ dla ustawienia Powiadomienia wypychane wartość WŁ..

Zdjęcia

Aby wyświetlać swoją fotografię i oglądać fotografie innych kontaktów na urządzeniu przenośnym, określ dla ustawienia Pokaż fotografie wartość Włączone.

Dostęp do książki telefonicznej

Aby umożliwić aplikacji Lync uzyskanie przeszukiwanie kontaktów zapisanych na Twoim telefonie komórkowym, określ dla ustawienia Książka telefoniczna wartość WŁ..

Exchange

Ekran Exchange to miejsce, do którego przechodzisz w razie potrzeby zmodyfikowania ustawień informujących program Lync o sposobie łączenia się z serwerami obsługującymi spotkania i pocztę głosową.

Ważne:  Zwykle nie ma potrzeby zmieniania tych ustawień. Nie wyłączaj ustawień Użyj poświadczeń programu Lync ani Autowykrywanie serwera, chyba że otrzymasz takie instrukcje od zespołu pomocy technicznej, który poda prawidłowe wartości do wprowadzenia.

Jeśli otrzymasz instrukcje zmiany poświadczeń programu Exchange Server:

 1. Przesuń suwak Użyj poświadczeń programu Lync do pozycji WYŁ..

 2. Naciśnij odpowiednie pola i wprowadź swoją nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, a następnie zamknij ekran.

Jeśli otrzymasz instrukcje wyłączenia funkcji Autowykrywanie serwera:

 1. Przesuń suwak Autowykrywanie serwera do pozycji WYŁ..

 2. Naciśnij puste pole i wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) lub adres URL Twojego serwera sieci Web programu Exchange, dokładnie takie, jakie przekazał Ci zespół pomocy technicznej. Następnie zamknij ekran.

Serwer proxy HTTP

Informacje w obszarze Serwer proxy HTTP mogą być potrzebne w przypadku, gdy łączysz się z wymagającą ich siecią Wi-Fi. Jeśli nie skonfigurujesz wymaganych ustawień, będziesz mieć możliwość zalogowania się, a także wysyłania wiadomości błyskawicznych do użytkowników w tej samej sieci Wi-Fi i łączenia się z nimi, jednak wszelkie inne czynności będą wymagały określenia informacji o serwerze proxy w obszarze Ustawienia. Aplikacja nie umożliwia wykrywania ustawień serwera proxy w ustawieniach telefonu, dlatego musisz podać te informacje w ustawieniach aplikacji Lync. Aby dodać informacje o serwerze proxy, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij ikonę Więcej (…) u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Serwer proxy HTTP, na ekranie Serwer proxy HTTP wpisz informacje o serwerze proxy dla Twojej sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij pozycję Ustaw serwer proxy.

W przypadku braku informacji o serwerze proxy skontaktuj się ze swoim zespołem pomocy technicznej.

Tryb TTY

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do wysyłania informacji tekstowych przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do telefonu Windows Phone. W przeciwnym razie jakość dźwięku może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku.

 • Tryb TTY jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, naciśnij pozycję Wł.

Kompozycja Duży kontrast

Jeśli w ustawieniach ogólnych telefonu wybierzesz kompozycję z dużym kontrastem, program Lync też będzie wyświetlany w dużym kontraście. W tym trybie kontrast między tekstem i tłem jest większy, co może ułatwić czytanie ekranu i nawigowanie. Aby go włączyć:

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia>Ułatwienia dostępu.

 2. Włącz opcję Duży kontrast.

Powiększenie

Po włączeniu powiększenia na telefonie możesz powiększać gestem dowolną wyświetlaną stronę, także strony programu Lync. Aby je włączyć:

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia>Ułatwienia dostępu.

 2. Włącz opcję Powiększenie.

 3. Na stronie, którą chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

 4. Aby maksymalnie powiększyć, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

 5. Aby zmienić powiększenie, naciśnij dwukrotnie dwoma palcami i przytrzymaj, a następnie przesuń w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć.

Rejestrowanie

Dzienniki są używane przez administratorów systemu do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Administrator systemu może poprosić Cię o włączenie opcji rejestrowania w celu rozwiązania problemów. Jeśli Cię o to nie poproszono, nie musisz zwracać uwagi na tę opcję.

 • Aby włączyć Rejestrowanie diagnostyczne, ustaw dla opcji Rejestrowanie diagnostyczne wartość WŁ..

Pomoc online

Aby przejrzeć klipy wideo i tematy pomocy online dotyczące używania aplikacji Lync na telefonie Windows Phone, wykonaj następujące czynności:

 • U dołu dowolnego ekranu naciśnij ikonę Więcej (...), naciśnij pozycję informacje, a następnie naciśnij pozycję Pomoc.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×